Održana stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u suradnji s Hrvatskim epidemiološkim društvom HLZ-a (HED) organizirali su stručni skup „Zajedničkim snagama do bolje prevencije i liječenja virusnih hepatitisa u korisnika droga“ na temu suradnje zdravstveno/javnozdravstvenih institucija i udruga u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga prevencije, liječenja i podrške​ u području zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga.

Stručni skup održao se 25. ožujka 2022. godine od 9:00 do 16:00 sati u dvorani Gloria Hotela Academia Zagreb te online.

Skupu je ukupno prisustvovalo preko 250 osoba a sudjelovanje se bodovalo za članove HLK, HKMS, HKZR i HPK.

Cilj/svrha konferencije je bila prikaz provedbe, rezultata i evaluacije ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ te prikaz aktivnosti i suradnje sudionika u području zdravstvenih i socijalnih usluga prevencije, liječenja i podrške za populaciju osoba u povećanom riziku od korištenja droga.

U Hrvatskoj je učestalost hepatitisa B i C u općoj populaciji niska (prevalencija manje od 1 %), no učestalost je značajno viša u populacijama koje imaju veći rizik za hepatitis B i C. To su pretežito osobe koje koriste droge injektiranjem, njihovi partneri, članovi obitelji i okolina. Osobe koje injektiraju droge čine glavnu skupinu s povećanim rizikom za hepatitis C, s prevalencijom od 29 % do 65 % (ovisno o uzorku i dizajnu istraživanja). Prema procjenama epidemioloških istraživanja u Hrvatskoj oko 25 000 osoba ima kronični hepatitis B, a oko 40 000 osoba su nosioci protutijela na hepatitis C. Prema procjenama matematičkih modela oko 12 000 osoba treba se liječiti od hepatitisa C.

ESF projektom Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga obuhvaćeni su ključni segmenti zajednice osoba u povećanom riziku od korištenja droga – preko 500 obuhvaćenih korisnika u 19 posjeta u 11 centara s programima smanjenja šteta, terapijskih i rehabilitacijskih zajednica i 4 zatvorske institucije diljem Hrvatske, u kojima je utvrđena visoka prevalencija osoba koje nisu u sustavu skrbi i liječenja hepatitisa C (anti-HCV pozitivnih korisnika 40% u centrima s programima smanjenje štete, 30% u terapijskim zajednicama i 26 % korisnika u zatvorskim ustanovama). Provedene su edukacije stručnjaka uz korištenje izrađenog Priručnika za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga – Prevencija hepatitisa B i C u provedbi programa smanjenja štete te izrađeni i distribuirani brojni edukativni materijali o virusnim hepatitisima i podršci prilikom dijagnoze bolesti te prevenciji predoziranja drogama – kako prepoznati i reagirati.

Inicijativa je okupila ključne dionike zdravstvenog, socijalnog, pravosudnog sustava i organizacija civilnog društva (udruga) u Hrvatskoj sa zajedničkim ciljem unaprjeđenja integriranog pristupa prevenciji i liječenju virusnih hepatitisa (program održanog stručnog skupa: https://huhiv.hr/hepatitis-konferencija-2022/).

PORUKE STRUČNOG SKUPA

Sinergija zdravstveno/javnozdravstvenih institucija i udruga ima cilj zdravstvene djelatnike i druge stručnjake, ali i sve osobe u riziku podsjetiti na važnost sveobuhvatnog i integriranog pristupa u području prevencije, ranog otkrivanja i mogućnosti povezivanja sa sustavom liječenja:

  • Hepatitis C je izlječiv, a za hepatitis B postoji cjepivo i učinkovito liječenje – liječenje i izlječenje što većeg broja ljudi dovodi do zdravijeg društva, prevencije širenja bolesti i smanjenja troškova zdravstvenog sustava
  • Potrebno je intenzivirati probirno testiranje u zajednici i zatvorima za osobe s povećanim rizikom za virusne hepatitise
  • Potrebno je poboljšati dostupnost bržeg i lakšeg ulaska u sustav skrbi i liječenja
  • Nužno je jačati sinergiju institucionalnog sustava i društvene zajednice
  • Potrebno je standardizirati demedikalizaciju probirnog testiranja u Hrvatskoj
  • Potrebno je poboljšati integraciju liječenje hepatitisa C u okruženje osoba u povećanom riziku od korištenja droga (programi smanjenja šteta, rehabilitacijski programi, kazneni programi)
  • Potrebno je kontinuirano osvještavati javnost o problematici virusnih hepatitisa kao javnozdravstvenog izazova (provoditi javne i ciljane kampanje)
  • Potrebno je provoditi kontinuirane edukacije zajednice, ciljane populacije, pacijenata i stručnjaka u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa i civilnog društva o čimbenicima rizika za prijenos bolesti, simptomima, testiranju i ranoj dijagnostici te liječenju virusnih hepatitisa. Bez testiranja nema ni liječenja
  • Potrebno je unaprjeđivati metode praćenja zaraznih bolesti, suzbijanja zlouporabe droga, uključivanje u sustav skrbi i liječenja, praćenje i evaluacije ishoda
  • Potrebno je nastaviti s dosadašnjim mjerama i kontinuirano poboljšavati nacionalni odgovor prevencije i liječenja hepatitisa B i C uz što brže usvajanje Nacionalnog akcijskog plana za prevenciju virusnih hepatitisa

Zajedno možemo stvoriti snažnu mrežu suradnika za poboljšanje podrške i razvoja područja prevencije, dijagnostike i liječenja virusnih hepatitisa B i C.

Teme i sudionici konferencije:

Uvodne riječi i službeno otvaranje stručnog skupa

Tomislav Beganović, predsjednik HUHIV-a

Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva RH

prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., HZJZ

Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a

Jana Špero, ravnateljica Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Nacionalni programi, strategije, akcijski planovi, epidemiologija, projekti

Programi smanjenja šteta i prevencija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj, Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva RH

Organizacija izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., HZJZ

Kako pratimo učinkovitost suzbijanja zlouporabe droga? – Pregled pokazatelja EMCDDA, nacionalnih aktivnosti i pokazatelja za suzbijanje zlouporabe droga (pregled trendova), Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga

Metoda za praćenje zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga (DRID), Josipa Lovorka Andreić, dipl. krim., HZJZ

Epidemiološki pokazatelji virusnih hepatitisa B i C u Hrvatskoj i prijedlozi poboljšanja praćenja epidemioloških pokazatelja, prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., HZJZ, prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med., Nastavni Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Epidemiološki podaci o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj, Maja Valentić, mag. educ. soc., Voditeljica registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, HZJZ

Važnost programa prevencije u zajednici u smanjenju širenja HCV-a – prim. dr. sc. Diana Nonković, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Uloga međunarodne mreže organizacija civilnog društva u prevenciji virusnih hepatitisa, Marko Korenjak (SLO), President of European Liver Patients’ Association – ELPA

Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – pregled projektnih aktivnosti i njegovih rezultata, Arian Dišković, voditelj programa HUHIV-a

PANEL RASPRAVA s predstavnicima organizacija u zajednici: Iskustva provedbe projekta u zajednici: obuhvat, probir na HCV i uključivanje u skrb – iskustva s korisnicima u zajednici

Varja Bastiančić, predsjednica udruge Institut Pula – udruge koja se bavi preventivnim aktivnostima, programima smanjenja štete odnosno harm reduction programima te programima resocijalizacije bivših ovisnika

Nevenka Mardešić, izvršna direktorica udruge Help Split – udruge za pomoć mladima i osobama s problemima povezanim s konzumiranjem droga te centra u zajednici za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV i hepatits B i C

Ilijana Grgić, psihologinja u udruzi Terra Rijeka – udruzi koja se bavi smanjenjem socijalne isključenosti i unaprjeđenjem zdravlja ranjivih i marginaliziranih skupina društva

Siniša Kabić Peters, predsjednik udruge Porat – udruge apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji osoba koje su liječenje od ovisnosti o drogama iz Zadra, i

Tomislav Beganović, predsjednik udruge HUHIV i Davor Dubravić, psiholog u udruzi HUHIV – udruzi koja se bavi područjem promocije i unapređenja zdravlja i prevencije HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti u zajednici , pružanjem pomoći i podrške oboljelima od HIV infekcije i hepatitisa B i C te poboljšanjem zdravstvenih i socijalnih ishoda za sve građane u potrebi, posebice izloženih većem riziku od infekcija povezanih s korištenjem droga ili koji žive s kroničnim zaraznim bolestima

Prevencija virusnih hepatitisa u zatvorskom sustavu

Virusni hepatitis u zatvorskom sustavu: pregled stanja, postugnuća i izazova  – dr. sc. Maša Bulajić, dr. med., univ. spec. oec., voditeljica Odjela zdravstvene zaštite zatvorenika u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, Rade Novičić dipl.med.techn., glavni medicinski tehničar Zatvorske bolnice u Zagrebu

Multilateralna suradnja u prevenciji komplikacija virusnih hepatitisa u zatvorskom sustavu – projekt uvođenja pregleda elastografije jetre (fibroscan), Arian Dišković, voditelj programa HUHIV-a

Pilot projekt testiranja na hepatitis C u zatvorima – korak ka eliminaciji HCV-a: iskustva i izazovi, Doc. dr. sc. Lucija Virović Jukić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Liječenje i skrb hepatitisa B i C u Hrvatskoj

Liječenje virusnih hepatitisa B i C i prijedlozi za povećanje dostupnosti s aspekta kliničara, prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., Klinika za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević”

Postupci liječenja pacijenata oboljelih od hepatitisa B i C u HZZO-u: uključivanje, praćenje, evaluacija ishoda,  Jelena Matuzović, dr. med., voditeljica Službe za lijekove i medicinske poslove, Tea Strbad, dr. med., spec. kliničke farmakologije i toksikologije, Pomoćnica ravnatelja za medicinske poslove, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Moderirana rasprava o održivosti i perspektivama koje nas očekuju

Zajedno smo pridonijeli stvaranju snažne mreže suradnika za poboljšanje podrške i razvoja područja prevencije, dijagnostike i liječenja virusnih hepatitisa.


Publikacije rezultata provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 pogledajte ovdje.


Pogledajte slike sa konferencije:


Sve aktivnosti projekta, ishode, korisne informacije i edukativne materijale pronađite na službenoj stranici projekta.

 

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, u Opširnije
Izrađena je publikacija provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 financiranog Opširnije
7. i 8. ožujka održana je dvodnevna radionica osoblja za provedbu bio-bihevioralnog istraživanja uzorkovanjem upravljanim ispitanicima među osobama koje injektiraju Opširnije
01.03.2022. stručnjaci udruge HUHIV treći puta posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatski Opširnije
U sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz Opširnije
8. i 9. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja za zarazne bolesti i Opširnije
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 26.11.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno Opširnije
16.11.2021. stručnjaci udruge HUHIV ponovno su posjetili zajednicu udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama Opširnije
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C u u prvoj posjeti, edukacije Opširnije