Donacije udruzi HUHIV

Poduprite nas svojom donacijom

Udruga HUHIV je nevladina, nepolitička, neprofitna organizacija osnovana 1999. s ciljem prevencije HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti, zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja i pomoći oboljelima. HUHIV djeluje kao stručna zdravstvena organizacija a korisnici naših usluga su šira  populacija građana, mladi, zdravstveni i drugi stručnjaci te osobe u sustavu liječenja i njihove obitelji.

Udruga HUHIV postala je svojim djelovanjem bitan dionik u Republici Hrvatskoj u područjima prevencije spolno i krvlju prenosivih bolesti, edukaciji mladih, građana te zdravstvenih i djelatnika u sustavu socijalne skrbi, poticanja zdravstvenih nadstandarda, izvrsnosti u ranoj detekciji infekcije, upotrebi kvalitetnih smjernica za savjetovanje, psihosocijalnu podršku, skrb i liječenje te suzbijanje stigme i diskriminacije.

HUHIV možete poduprijeti donacijom. Sva sredstva udruge koriste se za konkretne programe kojima se ispunjavaju ciljevi i djelatnosti udruge.

Zašto donirati?

Doniranjem doprinosite postojanju i razvoju naših programa koji će za građane uvijek biti besplatni, pridonosite usmjeravanju Hrvatske prema zdravom, informiranom i humanijem društvu naklonjenom znanju, zdravlju, toleranciji, ljudskim vrijednostima, pravima pacijenata i ljudskim pravima te na taj način postajete aktivni sudionik razvoja i napretka civilnog društva.

Što se događa s vašom donacijom? Donaciju ćemo koristiti isključivo za pokrivanje troškova potrebnih za provođenje HUHIV projekata koji će za građane uvijek biti besplatni.

Kako donirati?

Svoju donaciju možete uplatiti na HUHIV račun kod Privredne banke Zagreb – IBAN: HR1423400091100195705

(Ukoliko Vam je potrebna potvrda o uplaćenoj donaciji koju želite upotrijebiti u porezne svrhe, molimo javite nam se na naš kontakt).

Napomena: Obavezno pod svrhu uplate navedite „Donacija“!