Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde

 

Osnovni podaci o projektu

Nositelj: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

OPIS PROJEKTA

SAŽETAK: Projektom „Inkluzijom ranjivih skupna do socijalne pravde“ posvetit ćemo se osobama u problemu ovisnosti o drogama čija je kvaliteta života obilježena kroničnim problemima mentalnog i fizičkog zdravlja. Često nemaju pristup brojnim socijalnim uslugama. Nedostaje im kvalitetna podrška po završetku terapije, odnosno pri ponovnom uključivanju u društvo jer su i brojni djelatnici u sustavu socijalne skrbi i drugih djelatnosti nedovoljno educirani za rad s tom populacijom te su potkapacitirani. Također, gube radna mjesta ili su u nemogućnosti zaposliti se zbog ovisničke prošlosti. Kako bismo utjecali na izgradnju kvalitetnijeg sustava oporavka i resocijalizacije provest ćemo istraživanje stanja kvalitete života ovisnika, s gledišta aktivnih i liječenih ovisnika, diljem Hrvatske, usmjeravajući se na motivaciju za prestankom konzumacije droge, rehabilitaciju i resocijalizaciju.

CILJ:  Projektom jačamo zagovaračku ulogu OCD-a usmjerenih na zdravstvo i jačanje ranjivih skupina provođenjem istraživanja potreba osoba koje žive s ovisnosti u svrhu zagovaranja javnih politika – uvrštavanje programa oporavka u javne pozive; donošenje nacionalne strategije i akcijskog plana.

TRAJANJE: od 01.10.2021. do 30.09.2022.

FINANCIRANJE: Projekt Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde je podržan sa € 13,570 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

O nama

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) preko 20 godina aktivno djeluje kao vodeća nacionalna organizacija civilnog društva u području obuhvata marginaliziranih i socijalno isključenih osoba s problemima ovisnosti, raznih rizičnih oblika ponašanja i oboljelih od kroničnih zaraznih bolesti HIV-a i hepatitisa C. Za naše korisnike pružamo aktivnu psihosocijalnu podršku i uključujemo ih u programe zajednice.


AKTIVNOSTI I OBJAVE

Sastanak projektnog tima HUHIV-a i stručnih vanjskih suradnika u sklopu projekta Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde održan je 20.10.2021. Opširnije

Posjetite web stranicu EEA i Norway Grants (www.eeagrants.org) za više informacija.

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa