Edukacija kaznenih tijela zatvorskog sustava i probacije RH

U sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz ESF-a ostvarili smo izvrsnu suradnju sa Upravom za zatvorski sustav i probaciju. Tijekom provedbe testiranja zatvorenika u 4 kaznena tijela (Kaznionica u Glini, Kaznionica u Lepoglavi, Zatvor u Zagrebu i Centar za dijagnostiku u Zagrebu), utvrđena je velika potreba za uspostavom kontinuirane usluge podrške u provedbi dijagnosticiranja i liječenja zatvorenika od HCV-a.

Korisnici zatvorskog sustava pod povećanim su teretom od obolijevanja od zaraznih bolesti i virusnih hepatitisa, često uslijed povijesti injektiranja droga. Boravak u zatvoru može rezultirati povećanim rizikom za prijenos zaraznih bolesti, uslijed izloženosti rizičnim ponašanjima poput dijeljenja raznih predmeta i opreme za tetoviranje i piercing, oštrog pribora za osobnu higijenu te drugih mogućih izravnih kontakata sa zaraznom krvlju, kao i zbog specifičnosti navedene populacije te s tim u vezi kasnijem postavljanju dijagnoze. Nadalje, kronične bolesti jetre nalaze se  medu  prvih  deset  uzroka  smrti  u  razvijenom  svijetu,  te  su jedan  od  vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu.

Za prevenciju virusnih hepatitisa potrebni su sveobuhvatni pristup i multidisciplinarna suradnja kako zdravstvenih i kaznenopravnih ustanova tako i zajednice koja često može odigrati ključnu ulogu u pružanju integriranih usluga te pravovremenom povezivanju sa zdravstvenom skrbi. Organizacije civilnog društva koje provode programe edukacije, testiranja, psihosocijalne podrške, motiviranja i pravovremenog uključivanja u skrb te programe smanjenja štete mogu dodatno doprinijeti u obuhvatu navedenih skupina i korisnika.

Jedna od ključnih aktivnosti ESF projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz ESF-a je provedba kvalitetne edukacije za korisnike projekta ali i stručnjake koji rade s osobama u povećanom riziku od korištenja droga. Nakon provedene terenske edukacije u 4 kaznena tijela u kojima je izvršen probir zatvorenika u povećanom riziku od korištenja droga, u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju, distribucijom edukativnih materijala obuhvatili smo 25 kaznenih tijela i time projektom pokrili preko 18 županija. Svim kaznenim tijelima distribuirano je:

ODRŽIVOST

Provedba projekta daleko je nadišla njegove definirane okvire. U sklopu dugoročnih ishoda i održivosti, ostvarene su nove ideje i inicijative u smjeru eliminacije virusnih hepatitisa u Hrvatskoj. S ciljem unaprjeđenja sustava prikupljanja podataka o zaraznim bolestima medu ovisnicima u zatvorskom sustavu, te povezivanja sustava javnog zdravstva i pravosuđa u uspostavljanju sustavne detekcije zaraznih bolesti medu zatvorenicima ovisnicima i prevencije budućih rizika od infekcija u zajednici, u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva pravosuđa i uprave te Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) izrađen je prijedlog nacionalnog  Projekta prevencije HCV-a u zatvorskom sustavu.

Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1), a opći cilj mu je unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti kroz izgradnju mreže za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Osim osoba s problemima ovisnosti, projektnim aktivnostima obuhvaćeni su članovi njihovih obitelji i stručnjaci koji rade s osobama s problemima ovisnosti u ključnim područjima smanjenja štete kroz jačanje kapaciteta. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, partner je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a trajanje je od 14. travnja 2020. do 14. travnja 2022.

 

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, u Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatska Opširnije
Izrađena je publikacija provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 financiranog Opširnije
7. i 8. ožujka održana je dvodnevna radionica osoblja za provedbu bio-bihevioralnog istraživanja uzorkovanjem upravljanim ispitanicima među osobama koje injektiraju Opširnije
01.03.2022. stručnjaci udruge HUHIV treći puta posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatski Opširnije
8. i 9. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja za zarazne bolesti i Opširnije
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 26.11.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno Opširnije
16.11.2021. stručnjaci udruge HUHIV ponovno su posjetili zajednicu udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama Opširnije
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C u u prvoj posjeti, edukacije Opširnije