Priručnik za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga

Priručnik PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA izrađen je u sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373., koji financira Europski socijalni fond, a izradili su ga vodeći hrvatski stručnjaci koji se bave ovim temama.

Svrha i cilj ovog projekta je unaprijediti socijalnu uključenost osoba s problemima ovisnosti o drogama, a kako bi se osigurao doprinos programima smanjenja štete koja nastaje zlouporabom droga, predviđenima u Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Općem cilju projekta pridonijet ćemo povećanjem uključenosti u društvo osoba s problemima ovisnosti o drogama širenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga u zajednici usmjerenih na prevenciju i rano otkrivanje problema ovisnosti te uključivanje u zdravstvenu skrb i liječenje oboljelih od zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga, kao i osnaživanjem članova obitelji pružanjem odgovarajuće edukacije o problemima ovisnosti i s njom povezanih zaraznih bolesti te jačanjem kapaciteta stručnjaka u udrugama u svrhu poboljšanja kvalitete postojećih programa smanjenja štete nastale zlouporabom droga.

Osnovni problemi koji se prepoznaju unutar sustava pomoći i podrške za osobe koje se bore s problemima ovisnosti o drogama su visoka prevalencija hepatitisa C u populaciji ovisnika o drogama, nedostatan obim testiranja na HCV i uključivanja u liječenje i skrb, regionalna neujednačenost pristupa izvaninstitucionalnoj socijalnoj podršci za ovisnike, visok postotak ovisnika o drogama koji su boravili u zatvorskom sustavu i izlaze iz njega s procjenom visoke prevalencije HCV-a te niska razina dostupnosti savjetodavne pomoći za članove obitelji osoba s problemima ovisnosti.

U partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo provode se aktivnosti izgradnje mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem pružanja izvaninstitucionalne pomoći i podrške za osobe s problemima ovisnosti i članove njihovih obitelji. Projekt je usmjeren na korisnike opojnih droga koji su najugroženija skupina po postotku oboljenja od hepatitisa C.

U mrežu je uključeno šest udruga koje imaju veliko iskustvo u radu s korisnicima droga uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cjelokupni projekt provodi se na području 12 županija.

Cilj priručnika je na jednom mjestu okupiti znanja i spoznaje koji bi mogli biti korisni za osobe koje rade u području prevencije zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga kao što su virusni hepatitisi B i C i infekcija HIV-om te pružanju usluga pomoći i podrške za socijalnu uključenost osobama s problemima ovisnosti o drogama – od teorijskog znanja i podataka o infekcijama povezanim s korištenjem droga u Hrvatskoj pa do alata i ciljanih aktivnosti i praktičnih informacija kako doseći ciljanu populaciju i u situacijama kada je to znatno otežano. Priručnikom se nastoje osnažiti osobe koje se bave ovom tematikom i time unaprijediti postojeće aktivnosti u ovome području.

Za uspješan rad u civilnom sektoru potrebno je temeljito stručno i praktično znanje. Često se svodi na izravan kontakt s pripadnicima ciljanih populacija koje civilni sektor vide kao mjesto na koje se s povjerenjem mogu obratiti za suočavanje sa svojim brigama i nedoumicama. Radi se o kompleksnoj strukturi potreba korisnika, stoga se stručnjaci nastoje kontinuirano educirati i usavršavati te razvijati svoje kompetencije i znanja u ovom području kako bi zajednički bolje doprinosili cilju suzbijanja posljedica ovisnosti o opojnim drogama te prevenciji zaraznih bolesti povezanih s njihovim konzumiranjem.

Ovim priručnikom dobili smo u Hrvatskoj jedinstveno štivo u kojem su na jednom mjestu jasno i pregledno obrađene sve važne teme vezane uz problematiku prevencije hepatitisa B i C u korisnika droga.

Preporučujemo da ovaj priručnik pročitaju i imaju uz sebe u svakodnevnom radu svi stručnjaci koji rade s osobama u povećanom riziku od korištenja droga.

U 2019. godini u Hrvatskoj je zbog rizične uporabe droga, odnosno ovisnosti o psihoaktivnim  sredstvima u zdravstvenim je ustanovama liječeno Opširnije
U sklopu provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. 28.09.2021. održan Opširnije
15.09.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu Biram novi život Udruge za borbu protiv ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Djelatnica Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 28. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 21. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 14. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 07. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije