HUHIV programi smanjenja šteta po zdravlje (harm reduction)

<strong>Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)</strong>

U svom dugogodišnjem djelovanju HUHIV obuhvaća skupine društva u području rizičnih ponašanja koja dovode do ugrožavanja fizičkog, socijalnog, mentalnog i spolnog zdravlja, temeljem javnozdravstvenog pristupa smanjenja šteta po zdravlje (engl. Harm reduction) u rješavanju zdravstvenih izazova hrvatskih građana. Ovaj pristup ima za cilj smanjiti rizične oblike ponašanja i negativne posljedice štetnog ponašanja a ne samo eliminacije štetnih ponašanja što objektivno nije uvijek moguće.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (ECMDDA), Europski ured za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u svojim smjernicama, politikama i intervencijama naglašavaju upravo ove pristupe prema kojima udruga HUHIV djeluje sukladno potrebama ciljanih skupina društva.

To je prije svega integrirana skrb odnosno integrirane usluge promocije zdravlja i prevencije bolesti, pravovremene dijagnostike i liječenja infekcija HIV-om, virusnim hepatitisima i ostalim spolno prenosivim infekcijama (liječenje kao prevencija), promocija cijepljenja i ostale podrške u zaštiti spolnog i reproduktivnog, socijalnog, mentalnog i tjelesnog zdravlja.

To su ujedno ključni intervencijski elementi programa smanjenja šteta koji, uz ostale programe koje se provode u sklopu javnozdravstvenih ustanova i zajednice (kao što su supstitucijske terapije i programi za igle i šprice), obuhvaćaju intervencije, programe i politike kojima se nastoje smanjiti zdravstvene, socijalne i ekonomske štete od upotrebe droga za pojedince, zajednice i društva.

<strong>Rad udruge HUHIV komplementarna je nadogradnja zdravstvenog sustava u onim segmentima društva koje zdravstveni sustav ne može dohvatiti, predstavljajući sinergiju institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice.</strong>

Temeljno načelo smanjenja štete je razvoj pragmatičnih odgovora na suočavanje s uporabom droga kroz hijerarhiju intervencijskih ciljeva koji primarni naglasak stavljaju na smanjenje štetnosti povezanih sa zdravljem kontinuirane upotrebe droga.

Ciljevi udruge HUHIV i njenih javnozdravstvenih programa su smanjenje morbiditeta i mortaliteta kada dođe do infekcije, smanjenje rizika od infekcije i prijenosa te smanjenje ranjivosti kroz intervencije za poboljšanje pristupa socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, podrška programima zapošljavanja i resocijalizacije, intervencije za smanjenje/spriječavanje stigme i integrirana skrb s mentalnim zdravljem i generičkim zdravstvenim uslugama.

Udruga HUHIV  programe smanjenja šteta od zlouporabe droga kontinuirano provodi kroz razne programe, a glavni je cilj smanjiti mogućnost zaraze i širenja krvlju prenosivih bolesti hepatitisa B ili hepatitisa C, smanjiti mogućnost zaraze HIV-om, te psihosocijalnim pristupom prema izazovima i potrebama svakog korisnika pospješiti liječenje bolesti ovisnosti kod korisnika.

Usluge udruge HUHIV

 • Pružanje socijalnih usluga za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti i to:
  • Usluge individualne psihosocijalne podrške
  • Usluge grupne psihosocijalne podrške
  • Usluge savjetovanja i pomaganja obitelji

Centar za psihosocijalnu podršku udruge HUHIV ima sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života i objedinjuje područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

 • Izvaninstitucionalno probirno testiranje na infekcije HIV-om, hepatitisom C, sifilisom, klamidijom i gonorejom u sklopu rada CheckPoint centra Zagreb uključujući mjere prevencije, zaštite zdravlja i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenju
 • Obuhvat i probir testiranjem na HIV i hepatitis C u zajednici diljem Hrvatske (outreach) u suradnji sa organizacijama civilnog društva (udruge, terapijske zajednice)
 • Pomoć i povezivanje korisnika sukladno potrebama – terapijske zajednice, programi čistog pribora
  • Uspostavljanje kontakta s osobama u povećanom riziku od korištenja droga
  • Informiranje i savjetovanje o širokom spektru pitanja vezanih uz dobivanje usluga smanjenja štete, očuvanje zdravlja, prevenciju društveno značajnih infekcija, liječenje raznih bolesti i sl.
  • Povezivanje osoba u povećanom riziku od korištenja droga sa srodnim uslugama kao što su programi smanjenja štete u nevladinim organizacijama, državnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama itd.
  • Prikupljanje i analiza prikupljenih informacija koje se mogu koristiti za predviđanje novih trendova u uporabi droga i prilagodbu programa smanjenja štete.
  • Zadržavanje osoba s problemima ovisnosti u programima smanjenja štete, prikupljanje povratnih informacija o zadovoljstvu uslugama i motivacijskih indikatora
 • Podrška u kontinuumu zdravstvene skrbi s ciljem pravovremenog liječenja i izlječenja, pomoć u povezivanju sa skrbi osoba oboljelih od hepatitisa C u Hrvatskoj
  • Direktno povezivanje sa zdravstvenim sustavom i zdravstvenim stručnjacima u postupku liječenja
 • Edukacije i podrška u području promocije zdravlja i prevencije bolesti
  • za roditelje i skrbnike osoba u povećanom riziku od korištenja droga i drugih oblika ovisnosti
  • za korisnike partnerskih organizacija civilnog društva
  • za zdravstvene stručnjake i stručnjake u sustavu socijalne skrbi

Aktivnosti

 • Unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz izgradnju mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji
 • Jačanje zagovaračke uloge OCD-a usmjerenih na zdravstvo i jačanje ranjivih skupina provođenjem istraživanja potreba osoba koje žive s ovisnosti u svrhu zagovaranja javnih politika – uvrštavanje programa oporavka u javne pozive; donošenje nacionalne strategije i akcijskog plana
 • Provođenje programa kojima se cilja obuhvatiti mlade neaktivne NEET osobe i olakšati njihov ulazak na tržište rada s posebnim naglaskom na najudaljenije skupine kao što su ovisnici i bivši ovisnici te korisnici zatvorskog ili probacijskog sustava
 • Provođenje kontinuiranih i inovativnih programa edukacije kaznenih tijela zatvorskog sustava i probacije te probira korisnika zatvorskog sustava na infekciju hepatitisom C s ciljem izliječenja za vrijeme izdržavanja kazne zatvora
 • Kontinuirani rad i jačanje Centra za psihosocijalnu podršku udruge HUHIV sveobuhvatnim pristupom prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života objedinjujući područja mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja

Suradnici i partneri udruge HUHIV u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti smanjenja šteta:

 • Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave – Uprava za zatvorski sustav i probaciju
 • Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Služba za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
 • Grad Zagreb
 • Mreža organizacija civilnog društva (udruge, terapijske zajednice)

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ