Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I
Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga
UP.02.2.2.06.0373

Nositelj: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Partner: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 14. travnja 2020. – 13. travnja 2022.

Financiranje: U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ broj poziva: UP.02.2.2.06 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – u iznosu od 1.495.553,78 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%.

Sažetak projekta: U partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo provodit će se aktivnosti sa svrhom izgradnje mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem izvaninstitucionalne pomoći za osobe s problemima ovisnosti i članove njihovih obitelji. Projekt je orijentiran na ovisnike o opojnim drogama koji su najugroženija skupina po postotku oboljenja od hepatitisa C. U mrežu će se uključiti 6 renomiranih udruga uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cjelokupni projekt provodi se na području 12 županija.

Cilj projekta: unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz izgradnju mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji.

Svrha ovog projekta je unaprijediti socijalnu uključenost osoba s problemima ovisnosti o drogama, a kako bi se osigurao doprinos programima smanjenja štete koja nastaje zlouporabom droga predviđenima u Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Općem cilju projekta pridonijeti ćemo povećanjem uključenosti u društvo osoba s problemima ovisnosti o drogama širenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga u zajednici usmjerenih na prevenciju, otkrivanje i uključivanje u zdravstvenu skrb i liječenje za oboljele od zaraznih bolesti, pružanjem adekvatne edukacije o problemima ovisnosti i zaraznim bolestima i osnaživanje članova obitelji te jačanje kapaciteta stručnjaka u udrugama u svrhu jačanja postojećih programa smanjenja štete nastale zlouporabom droga.

Pokazatelji: SO 203 Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte – ciljna vrijednost 2; UP.02.2.2.06-01 Druge osobe u nepovoljnom položaju – ciljna vrijednost 450

Očekivani ishodi: 

– izgrađena mreža suradnje za pomoć ovisnicima i članovima njihovih obitelji u prevenciji, suzbijanju i liječenju negativnih posljedica nastalih
zloporabom droga
– 450 obuhvaćenih osoba ovisnika o drogama
– 100 članova obitelji uključeno u postupak psihosocijalne pomoći
– 6 udruga uključenih u mrežu suradnje
– aktivnostima obuhvaćena 3 zatvora i 2 probacijska ureda
– 12 županija na čijem se području provode projektne aktivnosti od kojih su 6 potpomognuta područja
– 20 stručnjaka educirano za provođenje specijaliziranog programa razrađenog i implementiranog od strane zdravstvenih stručnjaka
– 4 000 tiskanih edukacijskih priručnika prevedeno na 4 jezika
– 1 javna kampanja; 1 FB i WEB stranica
– 15 stručnjaka uključenih u procese savjetovanja u okviru izgrađene mreže
– 450 izvršenih savjetovanja u okviru izvaninstitucionalne podrške
– 450 izrađenih toolkita za osobe s problemima ovisnosti
– 500 osiguranih brzih testova (HCV)
– 3 supervizora uključena u postupke savjetovanja i pružanja izvaninstitucionalne pomoći
– 120 sudionika na stručnoj konferenciji
– 300 tiskanih stručnih publikacija

Kontakt osoba: Alen Špiler – alen (at) spilerpartner.com

https://strukturnifondovi.hr/  http://www.esf.hr/

AKTIVNOSTI I NOVOSTI PROJEKTA

U 2019. godini u Hrvatskoj je zbog rizične uporabe droga, odnosno ovisnosti o psihoaktivnim  sredstvima u zdravstvenim je ustanovama liječeno Opširnije
U sklopu provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. 28.09.2021. održan Opširnije
Priručnik PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA izrađen je u sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe Opširnije
15.09.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu Biram novi život Udruge za borbu protiv ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Djelatnica Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 28. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 21. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 14. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 07. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije

KORISNE INFORMACIJE

PRIRUČNIK ZA STRUČNJAKE ZA RAD S OSOBAMA U POVEĆANOM RIZIKU OD KORIŠTENJA DROGA (HR)
HEPATITIS C SE MOŽE IZLIJEČITI. NE ČEKAJTE. TESTIRAJTE SE. LIJEČITE SE.
HEPATITIS SE MOŽE SPRIJEČITI. NE ČEKAJTE. TESTIRAJTE SE. LIJEČITE SE.
JAVNOST NE MOŽE ČEKATI ELIMINACIJU HEPATITISA
SVAKIH 30 SEKUNDI NETKO IZGUBI ŽIVOT ZBOG HEPATITISA
OSOBE U RIZIKU OD HEPATITISA NE MOGU ČEKATI TESTIRANJE
OSOBE S HEPATITISOM NE MOGU ČEKATI LIJEČENJE
Predoziranje drogama - kako prepoznati i reagirati
Sve o hepatitisu
Podrška prilikom pozitivnog rezultata testiranja na hepatitic B ili C
Utjecaj COVID-19 na usluge za korisnike droga u Europi
COVID-19 i osobe koje koriste drogu
Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama
Tehničko izvješće o zaraznim bolestima povezanim sa zlouporabom droga u Europi
Zdravstveni i socijalni odgovori na probleme s drogama: Europski vodič
Vodič za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C
Psihosocijalna podrška i psihološko savjetovanje
Želim znati više o hepatitisu
CPZG - primjer pristupa integriranom testiranju HIV-a i hepatitisa
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Služba za suzbijanje zlouporabe droga

Loading RSS Feed

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa