Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I
Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga
UP.02.2.2.06.0373

Nositelj: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Partner: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 14. travnja 2020. – 13. travnja 2022.

Financiranje: U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ broj poziva: UP.02.2.2.06 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – u iznosu od 1.495.553,78 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%.

Sažetak projekta: U partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo provodit će se aktivnosti sa svrhom izgradnje mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem izvaninstitucionalne pomoći za osobe s problemima ovisnosti i članove njihovih obitelji. Projekt je orijentiran na ovisnike o opojnim drogama koji su najugroženija skupina po postotku oboljenja od hepatitisa C. U mrežu će se uključiti 6 renomiranih udruga uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cjelokupni projekt provodi se na području 12 županija.

Cilj projekta: unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz izgradnju mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji.

Svrha ovog projekta je unaprijediti socijalnu uključenost osoba s problemima ovisnosti o drogama, a kako bi se osigurao doprinos programima smanjenja štete koja nastaje zlouporabom droga predviđenima u Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Općem cilju projekta pridonijeti ćemo povećanjem uključenosti u društvo osoba s problemima ovisnosti o drogama širenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga u zajednici usmjerenih na prevenciju, otkrivanje i uključivanje u zdravstvenu skrb i liječenje za oboljele od zaraznih bolesti, pružanjem adekvatne edukacije o problemima ovisnosti i zaraznim bolestima i osnaživanje članova obitelji te jačanje kapaciteta stručnjaka u udrugama u svrhu jačanja postojećih programa smanjenja štete nastale zlouporabom droga.

Pokazatelji: SO 203 Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte – ciljna vrijednost 2; UP.02.2.2.06-01 Druge osobe u nepovoljnom položaju – ciljna vrijednost 450

Očekivani ishodi: 

– izgrađena mreža suradnje za pomoć ovisnicima i članovima njihovih obitelji u prevenciji, suzbijanju i liječenju negativnih posljedica nastalih
zloporabom droga
– 450 obuhvaćenih osoba ovisnika o drogama
– 100 članova obitelji uključeno u postupak psihosocijalne pomoći
– 6 udruga uključenih u mrežu suradnje
– aktivnostima obuhvaćena 3 zatvora i 2 probacijska ureda
– 12 županija na čijem se području provode projektne aktivnosti od kojih su 6 potpomognuta područja
– 20 stručnjaka educirano za provođenje specijaliziranog programa razrađenog i implementiranog od strane zdravstvenih stručnjaka
– 4 000 tiskanih edukacijskih priručnika prevedeno na 4 jezika
– 1 javna kampanja; 1 FB i WEB stranica
– 15 stručnjaka uključenih u procese savjetovanja u okviru izgrađene mreže
– 450 izvršenih savjetovanja u okviru izvaninstitucionalne podrške
– 450 izrađenih toolkita za osobe s problemima ovisnosti
– 500 osiguranih brzih testova (HCV)
– 3 supervizora uključena u postupke savjetovanja i pružanja izvaninstitucionalne pomoći
– 120 sudionika na stručnoj konferenciji
– 300 tiskanih stručnih publikacija

Kontakt osoba: Alen Špiler – alen (at) spilerpartner.com

https://strukturnifondovi.hr/  http://www.esf.hr/

AKTIVNOSTI I NOVOSTI PROJEKTA

29.04.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su Reto centar u Solinu – Centar za rehabilitaciju osoba u problemu ovisnosti i pružanje
Stručnjaci udruge HUHIV 28.04.2021. posjetili su udrugu Help u Splitu kako bi proveli terensko testiranje s osobama koje su bile
27.04.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su prostore udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama u
Dana 30.03.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su prostore udruge Institut u Poreču (Dnevni centar Poreč), kako bi proveli testiranje s
Stručnjaci udruge HUHIV 29.03.2021. posjetili su Pulu kako bi proveli terensko testiranje s osobama koje su bile u riziku od
Dana 11.03.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijski centar u Ivanovcu – Zajednica Susret. Terapijski centar smješten je kod Okučana
19.02.2021. i 04.03.2021. posjetili su stručnjaci udruge HUHIV terapijsku kuću „Ogranak I“ u zagrebačkoj Dubravi koji vodi terapijska zajednica „Reto
26.02.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj djelovanja terapijske
Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 projekt je financiran iz Europskog socijalnog
Uvođenje izravno djelujuće antivirusne terapije (DAA) promijenilo je i poboljšalo kliničko upravljanje infekcijom hepatitisom C (HCV-om) i dalo poticaj postavljanju

KORISNE INFORMACIJE

Predoziranje drogama - kako prepoznati i reagirati
Sve o hepatitisu
Podrška prilikom pozitivnog rezultata testiranja na hepatitic B ili C
Utjecaj COVID-19 na usluge za korisnike droga u Europi
COVID-19 i osobe koje koriste drogu
Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama
Tehničko izvješće o zaraznim bolestima povezanim sa zlouporabom droga u Europi
Zdravstveni i socijalni odgovori na probleme s drogama: Europski vodič
Vodič za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C
Psihosocijalna podrška i psihološko savjetovanje
Želim znati više o hepatitisu
CPZG - primjer pristupa integriranom testiranju HIV-a i hepatitisa
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Služba za suzbijanje zlouporabe droga

Loading RSS Feed

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa