STRUČNA KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Zajedničkim snagama do bolje prevencije i liječenja virusnih hepatitisa u korisnika droga

Suradnja zdravstveno/javnozdravstvenih institucija i udruga u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga prevencije, liječenja i podrške​

U ZAGREBU, PETAK 25.03.2022. U 09:00 SATI

REGISTRACIJA

Molimo da registrirate svoje sudjelovanje na konferenciji najkasnije do 20.03.2022. Ukoliko se dosegne ograničeni broj sudionika, registracija će se zatvoriti.

PRIJAVA NA KONFERENCIJU

Poštovani, prijave na konferenciju su zatvorene.

Nakon što ispunite i pošaljete obrazac za prijavu, prikazati će se potvrda primitka.  U slučaju da ne možete sudjelovati, molimo da pravovremeno otkažete svoje sudjelovanje putem e-maila: info@huhiv.hr kako bi sudjelovanje mogli omogućiti drugoj osobi.

ORGANIZACIJA

Organizatori: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u suradnji s Hrvatskim epidemiološkim društvom HLZ-a

Kotizacija: nema kotizacije

Sudjelovanje na konferenciji će se bodovati za članove:

 • HLK – aktivnim sudionicima dodijeljeno 10 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 8 bodova
 • HKMS – aktivnim sudionicima dodijeljeno je 10 bodova a pasivnim sudionicima 7 bodova
 • HKZR
 • HPK

Mjesto održavanja:

 • Konferencija se održava uživo, Hotel Academia Zagreb – dvorana Gloria (broj prijava je ograničen uz primjenu važećih epidemiloških mjera)

 • Online putem Zoom aplikacije (za sve koji ne mogu osobno sudjelovati)

Materijali za sudionike u dvorani:

 • Priručnik za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga – Prevencija hepatitisa B i C u provedbi programa smanjenja šteta
 • Publikacija projekta s informacijama o ciljevima, uspostavi mreže, izrađenim edukativnim materijalima, provedbi edukacijskih programa, javnozdravstvenoj kampanji, obuhvatu, podršci i probiru ciljane populacije s rezultatima
 • Svi sudionici uključujući i online sudionike će nakon konferencije sve materijale dobiti putem email-a

Cilj/svrha konferencije: prikaz provedbe, rezultata i evaluacije ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ te prikaz aktivnosti i suradnje sudionika u području zdravstvenih i socijalnih usluga prevencije, liječenja i podrške za populaciju osoba koje koriste droge u Hrvatskoj. Više o projektu pogledajte ovdje.

PROGRAM KONFERENCIJE

PROGRAM KONFERENCIJE

Petak, 25.3.2022., Zagreb

Voditelji: HUHIV; Tatjana Nemeth Blažić, Josipa Lovorka Andreić (HZJZ)

09:00 – 09:30 – Dobrodošlica i registracija

09:30 – 09:45 – Uvodne riječi i službeno otvaranje stručnog skupa

 • Tomislav Beganović, predsjednik HUHIV-a (3 min)
 • Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva RH (3 min)
 • prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., zamjenica ravnatelja HZJZ-a (3 min)
 • Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a (3 min)
 • Jana Špero, ravnateljica Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske  (3 min)

09:45 – 12:15 – Nacionalni programi, strategije, akcijski planovi, epidemiologija, projekti

Moderatori: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., Davor Dubravić, mag. psych.

 • Programi smanjenja šteta i prevencija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj, Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva RH  (15 min)
 • Organizacija izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., HZJZ (15 min)
 • Kako pratimo učinkovitost suzbijanja zlouporabe droga? – Pregled pokazatelja EMCDDA, nacionalnih aktivnosti i pokazatelja za suzbijanje zlouporabe droga (pregled trendova), Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga (10 min)
 • Metoda za praćenje zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga (DRID), Josipa Lovorka Andreić, dipl. krim., HZJZ (10 min)
 • Epidemiološki pokazatelji virusnih hepatitisa B i C u Hrvatskoj i prijedlozi poboljšanja praćenja epidemioloških pokazatelja, prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., HZJZ, prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med., Nastavni Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, (15 min)
 • Epidemiološki podaci o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj, Maja Valentić, mag. educ. soc., Voditeljica registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, HZJZ (15 min)
 • Važnost programa prevencije u zajednici u smanjenju širenja HCV-a – prim. dr. sc. Diana Nonković, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (15 min)
 • Uloga međunarodne mreže organizacija civilnog društva u prevenciji virusnih hepatitisa, Marko Korenjak (SLO), President of European Liver Patients’ Association – ELPA (20 min)
 • Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – pregled projektnih aktivnosti i njegovih rezultata, Arian Dišković, voditelj programa HUHIV-a (20 min)

Moderirana rasprava – (15 min)

12:15 – 13:00 – RUČAK – (45 min)

13:00 – 14:00 – PANEL RASPRAVA – Iskustva i potrebe u zajednici

Uvod u panel raspravu – Arian Dišković, HUHIV

PANEL RASPRAVA s predstavnicima organizacija u zajednici: Iskustva provedbe projeta u zajednici: obuhvat, probir na HCV i uključivanje u skrb – iskustva s korisnicima u zajednici – (60 min) 

Moderatori: Arian Dišković (HUHIV) i Josipa Lovorka Andreić (HZJZ)

Predstavnici udruga:

 • Institut Pula – udruga koja se bavi preventivnim aktivnostima, harm reduction programima i programima resocijalizacije bivših ovisnika
 • Help Split – udruga za pomoć mladima i osobama s problemima povezanim s konzumiranjem droga
 • Terra Rijeka – udruga koja se bavi smanjenjem socijalne isključenosti i unaprjeđenjem zdravlja ranjivih i marginaliziranih skupina društva
 • Porat Zadar – udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji iz Zadra
 • HUHIV – udruga koja se bavi učinkovitim odgovorima zajednice u promocija zdravlja i prevenciji HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti te poboljšanjem zdravstvenih i socijalnih ishoda za sve građane izložene riziku od infekcija ili pod teretom kronične bolesti
 • Terapijska zajednica

Pitanja iz publike – (15 min)

14:15 – 14:30 – Pauza za kavu

14:30 – 15:30 – Prevencija virusnih hepatitisa u zatvorskom sustavu

Moderatori: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med.

 • Virusni hepatitis u zatvorskom sustavu: pregled stanja, postugnuća i izazova  – dr. sc. Maša Bulajić, dr. med., univ. spec. oec., voditeljica Odjela zdravstvene zaštite zatvorenika u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, Rade Novičić dipl.med.techn., glavni medicinski tehničar Zatvorske bolnice u Zagrebu (20 min)
 • Multilateralna suradnja u prevenciji komplikacija virusnih hepatitisa u zatvorskom sustavu – projekt uvođenja pregleda elastografije jetre (fibroscan), Arian Dišković, voditelj programa HUHIV-a – (10 min)
 • Pilot projekt testiranja na hepatitis C u zatvorima – korak ka eliminaciji HCV-a: iskustva i izazovi, Doc. dr. sc. Lucija Virović Jukić, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice (15 min)

Moderirana rasprava – (15 min)

15:30 – 16:15 – Liječenje i skrb hepatitisa B i C u Hrvatskoj

Moderatori: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., Petra Smoljo, dr. med.

 • Liječenje virusnih hepatitisa B i C i prijedlozi za povećanje dostupnosti s aspekta kliničara, prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., Klinika za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević” (15 min)
 • Postupci liječenja pacijenata oboljelih od hepatitisa B i C u HZZO-u: uključivanje, praćenje, evaluacija ishoda,  Jelena Matuzović, dr. med., voditeljica Službe za lijekove i medicinske poslove, Tea Strbad, dr. med., spec. kliničke farmakologije i toksikologije, Pomoćnica ravnatelja za medicinske poslove, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (15 min)

Moderirana rasprava o održivosti i perspektivama koje nas očekuju – (30 min)

16:30 – Zatvaranje konferencije

MATERIJALI ZA SUDIONIKE KONFERENCIJE

Materijali će biti dostupni svim prijavljenim sudionicima konferencije.

PRIRUČNIK ZA STRUČNJAKE ZA RAD S OSOBAMA U POVEĆANOM RIZIKU OD KORIŠTENJA DROGA (HR / ENG / SLO / SRB / MK)
Predoziranje drogama - kako prepoznati i reagirati
Sve o hepatitisu
Podrška prilikom pozitivnog rezultata testiranja na hepatitic B ili C
Utjecaj COVID-19 na usluge za korisnike droga u Europi
ECDC smjernice pristupa integriranom testiranju HIV-a i hepatitisa
Smjernice za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama
Vodič za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C
Zdravstveni i socijalni odgovori na probleme s drogama: Europski vodič
Tehničko izvješće o zaraznim bolestima povezanim sa zlouporabom droga u Europi

SPONZORI KONFERENCIJE

Konferencija je organizirana u sklopu provedbe projekta:

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa