Paket podrške za korisnike projekta

Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1), a opći cilj mu je unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti kroz izgradnju mreže za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Osim osoba s problemima ovisnosti, projektnim aktivnostima obuhvaćeni su članovi njihovih obitelji i stručnjaci koji rade s osobama s problemima ovisnosti u ključnim područjima smanjenja štete kroz jačanje kapaciteta. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, partner je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a trajanje je od 14. travnja 2020. do 14. travnja 2022.

Provedbom aktivnosti izgradnje mreže i rada s osobama s problemima ovisnosti i članovima njihovih obitelji te stručnjacima na terenu potvrdili smo osnovne probleme kao što su visoka prevalencija HCV-a u populaciji ovisnika o drogama uz neujednačenost pristupa izvaninstitucionalnoj socijalnoj podršci. Od ključnog je značaja razvoj edukacijskih programa za pomoć ovisnicima oboljelima od HCV-a u suradnji sa stručnjacima HZJZ-a, Klinike za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“ i stručnjaka koji rade sa ovisnicima te njihova primjena u sklopu rada organizacija civilnog društva (udruga koje provode programe smanjenja štete, rehabilitacijskih i terapijskih zajednica) koje sudjeluju u mreži izvainstitucionalne podrške.

Stoga smo temeljem prikupljenih iskustava izradili i distribuirali toolkit za korisnike projekta s korisnim sadržajima informiranja i podrške:

  • brošura o hepatitisu i vrstama virusnih hepatitisa, prijenosu, simptomima, posljedicama i utjecaju na zdravlje, liječenju, prevenciji i korisnim alatima informiranja i podrške
  • brošura o pristupu skrbi i važnim informacijama svima kojima je priopćen preliminarno pozitivan ili pozitivan nalaz nakon testiranja na virusni hepatitis B i/ili C
  • sadržaj kojim želimo upozoriti na opasnosti predoziranja drogom (brošura i plakat), učinke pojedinih droga na organizam, razdoblja povišenog rizika, znakove i simptome te kako ih prepoznati i što učiniti kako bismo spasili život uključujući najčešće infekcije kod korisnika droga.
  • USB pohrana sa navedenim materijalima u digitalnom obliku za elektronsku distribuciju i dugoročnu upotrebu u sklopu održivosti podrške u zajednici
  • Vrećicu sa svim navedenim sadržajima

 

U sklopu provedbe ESF projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373, a
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 02.06.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno
29.04.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su Reto centar u Solinu – Centar za rehabilitaciju osoba u problemu ovisnosti i pružanje
Stručnjaci udruge HUHIV 28.04.2021. posjetili su udrugu Help u Splitu kako bi proveli terensko testiranje s osobama koje su bile
27.04.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su prostore udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama u
Dana 30.03.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su prostore udruge Institut u Poreču (Dnevni centar Poreč), kako bi proveli testiranje s
Stručnjaci udruge HUHIV 29.03.2021. posjetili su Pulu kako bi proveli terensko testiranje s osobama koje su bile u riziku od
Dana 11.03.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijski centar u Ivanovcu - Zajednica Susret. Terapijski centar smješten je kod Okučana