HUHIV na stručnom skupu Službe za suzbijanje zlouporabe droga

8. i 9. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja za zarazne bolesti i smrti povezane s drogom.

Republika Hrvatska već niz godina ostvaruje aktivnu suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMSDDA-om). Riječ je o decentraliziranoj agenciji EU koja osigurava integriran pregled kompleksne problematike droga i novih izazova, na osnovi neovisnih i znanstveno utemeljenih analiza, ali i rutinskog prikupljanja standardiziranih podataka od država članica. Jedna od značajnijih publikacija EMCDDA je paket godišnjeg izvješća o stanju problematike droga u Europi – European Drug Report, koji između ostalog daje presjek stanja po državama članicama. Za prikupljanje nacionalnih podataka koji se na godišnjoj razini dostavljaju EMCDDA-u, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pri Služni za suzbijanje zlouporabe droga ustrojena je nacionalna kontaktna točka koja u suradnji s drugim službama i nadležnim tijelima već niz godina redovno ispunjava obveze prema toj europskoj agenciji. Podaci se analiziraju i usklađuju prema ključnim pokazateljima stanja zlouporabe droga koje prati EMCDDA, a na nacionalnoj razini s tim u vezi organiziraju se redovni godišnji sastanci.

Nastavno na navedeno, organiziran je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja u Mariji Bistrici, 08. i 09. prosinca 2021.

Prvi dan skupa bio je posvećen praćenju ključnog epidemiološkog indikatora EMCDDA-a „Zarazne bolesti“ (eng. Drug related infection deseases – DRID). Predstavljeni su dokumenti Protokol za provedbu RDS istraživanja i Protokol za provedbu rutinskih testiranja na HCV i HIV među ovisnicima, kao i rezultati istraživanja o poboljšanju praćenja podataka o preventivnim zdravstvenim uslugama i ključnim indikatorima među korisnicima droga i programa smanjenja šteta.

Udruga HUHIV kao jedan od ključnih dionika u sklopu organizacija civilnog društva značajno pridonosi u svim segmentima prevencije, obuhvata i probira ciljane populacije, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu ali i ostalim organizacijama civilnog društva koje aktivno djeluju u programima smanjenja šteta. U programu Stručnog skupa, predstavnici udruge HUHIV predstavili su projekt Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga
UP.02.2.2.06.0373
financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo a orijentiran je na ovisnike o opojnim drogama koji su najugroženija skupina po postotku oboljenja od hepatitisa C, aktivnostima povećanja uključenosti u društvo osoba s problemima ovisnosti o drogama širenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga u zajednici usmjerenih na prevenciju, otkrivanje i uključivanje u zdravstvenu skrb i liječenje za oboljele od zaraznih bolesti, pružanjem adekvatne edukacije o problemima ovisnosti i zaraznim bolestima i osnaživanje članova obitelji te jačanje kapaciteta stručnjaka u udrugama u svrhu jačanja postojećih programa smanjenja štete nastale zlouporabom droga.

Neki od ključnih ishoda projekta obuhvaćaju:

  • Izrađen edukacijski priručnik za stručnjake za rad s osobama u povećanom riziku od korištenja droga – PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA
  • Izrađen paket podrške za korisnike projekta koji sadrži brošuru o hepatitisu i vrstama virusnih hepatitisa, prijenosu, simptomima, posljedicama i utjecaju na zdravlje, liječenju, prevenciji i korisnim alatima informiranja i podrške; brošuru o pristupu skrbi i važnim informacijama svima kojima je priopćen preliminarno pozitivan ili pozitivan nalaz nakon testiranja na virusni hepatitis B i/ili C; te sadržaj kojim želimo upozoriti na opasnosti predoziranja drogom (brošura i plakat).
  • Izgrađena mreža suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji.

Mrežom i aktivnostima direktno je obuhvaćeno 12 županija na čijem se području provode projektne aktivnosti od kojih su 6 potpomognuta područja, 5 terapijskih zajednica, 6 udruga (drop-in centri), 4 zatvorske ustanove, 2 probacijska ureda. Obuhvaćeno je preko 450 osoba u povećanom riziku od korištenja droga (uključujući i članove njihovih obitelji), provedenim edukacijama, savjetovanjima, psihosocijalnim podrškama te probirnim testiranjima na anti-HCV uz dodatne napore uključivanja u zdravstvenu skrb i liječenje. Također, provedena je i nacionalna javnozdravstvena kampanja povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa.

Također, u sklopu programa Stručnog skupa održala se edukacija za provedbu rutinskih testiranja za predstavnike službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, predstavnike udruga koje provode programe smanjenja šteta i predstavnike centara za besplatno i anonimno testiranje na HIV.

Drugi dan skupa bio je posvećen praćenju ključnih epidemioloških indikatora EMCDDA-a „Smrtnost povezana s uporabom droga“, eng. Drug related death (DRD) i predstavljanje rezultata Kohortnog istraživanja „Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine“, provedenog 2021. godine.

Udruga HUHIV je značajno pridonijela ovoj tematici provedbom jedne od ključnih aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga UP.02.2.2.06.0373 izradom paketa podrške za korisnike projekta odnosno osobe u povećanom riziku od korištenja droga ali i stručnjake koji rade s ciljnim populacijama. U Paketu podrške posebno se ističe sadržaj pod nazivom PEDOZIRANJE DROGAMA – KAKO PREPOZNATI I REAGIRATI, kojim želimo upozoriti na opasnosti predoziranja drogom (brošura i plakat), učinke pojedinih droga na organizam, razdoblja povišenog rizika, znakove i simptome te kako ih prepoznati i što učiniti kako bismo spasili život uključujući najčešće infekcije kod korisnika droga.

Projekt Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiran JE iz Europskog socijalnog fonda (Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1), a opći cilj mu je unapređenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti kroz izgradnju mreže za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Osim osoba s problemima ovisnosti, projektnim aktivnostima obuhvaćeni su članovi njihovih obitelji i stručnjaci koji rade s osobama s problemima ovisnosti u ključnim područjima smanjenja štete kroz jačanje kapaciteta. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, partner je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a trajanje je od 14. travnja 2020. do 14. travnja 2022.

 

U sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz Opširnije
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 26.11.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno Opširnije
16.11.2021. stručnjaci udruge HUHIV ponovno su posjetili zajednicu udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama Opširnije
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C u u prvoj posjeti, edukacije Opširnije
28.10.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj djelovanja terapijske Opširnije
U 2019. godini u Hrvatskoj je zbog rizične uporabe droga, odnosno ovisnosti o psihoaktivnim  sredstvima u zdravstvenim je ustanovama liječeno Opširnije
U sklopu provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373​. 28.09.2021. održan Opširnije
Priručnik PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA izrađen je u sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe Opširnije
15.09.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu Biram novi život Udruge za borbu protiv ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Djelatnica Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije