HUHIV i VIVA GLAM

Na raskrižju integriranog pristupa izazovima HIV-a i života s HIV-om

MAC kozmetika u Hrvatskoj u sklopu dugogodišnje VIVA GLAM kampanje kojom podržava organizacije i programe u borbi protiv AIDS-a podržala je projekt udruge HUHIV:

Na raskrižju integriranog pristupa izazovima HIV-a i života s HIV-om.

Opći cilj VIVA GLAM kampanje je omogućiti značajnu promjenu u životu ljudi koji žive s HIV-om / AIDS-om i onih koji su time pogođeni.

O VIVA GLAM-u
Dobrotvorna kampanja MAC kozmetike, VIVA GLAM, prikupila je više od 500 milijuna dolara od svog osnutka 1994. godine i to isključivo prodajom MAC VIVA GLAM ruževa i sjajila. Kombinirajući glamur kao i ozbiljan financijski pristup s jasnim ciljem, MAC kozmetika surađivala je s provokativnim talentima, kao i svjetskim ikonama, uključujući Winnie Harlow, Siu, Miley Cyrus, Eltona Johna, Mary J. Blige i Rickyja Martina kako bi potaknuli prodaju VIVA GLAM proizvoda. Kompletnih 100% maloprodajne cijene išlo je u stvaranje zdrave budućnosti te jednaka prava žena, djevojaka i LGBTQ+ zajednica uz održavanje dugogodišnje podrške onima koji žive s HIV-om ili AIDS-om. Do danas je prodajom VIVA GLAM proizvoda financirano više od 1800 organizacija širom svijeta.

O HUHIV projektu

Poznavajući sve elemente epidemije u Hrvatskoj, uz preporuku HIV stručnjaka i nacionalnih strategija, ovaj projekt fokusira se na ključne aktivnosti s ciljem maksimalnog utjecaja na zaustavljanje širenja HIV-a: intenziviranje ciljanih kampanja s ciljem obuhvata populacije u visokom riziku, provođenje kvalitetnog probira stručnom procjenom rizika i probirnim testiranjem na HIV, dijagnosticiranje svih osoba zaraženih HIV-om što je moguće ranije nakon infekcije; brzo i učinkovito uključivanje u skrb i započinjanje antiretrovirusne terapije kako bi se postigla nemjerljiva količina virusa u krvi te provođenje psihosocijalne podrške PLHIV s ciljem prikladnog reagiranja na jedinstvene i složene izazove i potrebe koje se javljaju kod starenja osoba koje žive s HIV-om kao kroničnim oboljenjem kako bi pružili odgovarajuću podršku i smanjili ovisnost o skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om kasnije u životu.

Projekt se fokusira na dokazani ključni utjecaj društvene zajednice u provedbi integriranih pristupa biomedicinskom i bihevioralnom suzbijanju HIV-a. Aktivnosti projekta uglavnom se usredotočuju na:

– osobe pogođene HIV-om, tj. nedijagnosticirane osobe koje žive s HIV-om (osobe koji nisu svjesne svoje infekcije HIV-om i nisu u skrbi) kako bi se povećala učinkovitost zaustavljanja širenja HIV-a (intenziviranje ciljanih kampanja za dosezanje osoba u povišenom riziku; provođenje kvalitete trijažnih postupaka kroz stručno savjetovanje o procjeni rizika i brzo testiranje na HIV, dijagnosticiranje svih osoba zaraženih HIV-om što je prije moguće nakon infekcije; brzo i učinkovito upućivanje u skrb i započinjanje antiretrovirusne terapije te postizanje nemjerljive viremije.

– podrška osobama kojima je kvaliteta života narušena zbog opterećenja života s HIV-om, pružanje psihosocijalne podrške osobama koje žive s HIV-om s ciljem prikladnog odgovora na jedinstvene i složene izazove i potrebe koji proizlaze iz starenja osoba koje žive s HIV-oma kao kroničnom cjeloživotnom infekcijom i pružanje odgovarajuće podrške i smanjenja ovisnosti o skrbi za osobe koje žive i stare s HIV-om.

– specifične aktivnosti koje se bave svim segmentima pružanja podrške zdravstvenom sustavu i pacijentima u prevladavanju izazova oko pandemije COVID-19 i utjecaja na osobe koje žive s HIV-om kao rizične skupine koja može biti izložena teškim pa i smrtnim posljedicama ako se ne reagira na vrijeme kako bi se pružila usluga usmjerena na klijenta, uz smanjenje opterećenja na zdravstveni sustav, ublažilo pritisak na zdravstvene djelatnike i omogućavanje potrebne podrške i skrbi.

Budući da usko surađujemo s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i njezinim stručnjacima, zajedničko iskustvo u području kontinuuma HIV skrbi omogućuje jačanje sustava u zajednici u pružanju skrbi usmjerene na korisnika, istovremeno smanjujući opterećenje zdravstvenog sustava, smanjujući pritisak na zdravstvene radnike i omogućavajući više vremena i pažnje ljudima koji to trebaju. Sada više nego ikad prije, moramo upotrijebiti sve svoje resurse i pristupe, kako bi olakšali osobama koje žive s HIV-om pristup potrebnim informacijama, preporukama, psihosocijalnoj i zdravstvenoj podršci i lijekovima.

Specifične aktivnosti odnose se na sve segmente pomoći zdravstvenom sustavu I pacijentima u prevladavanju izazova oko epidemije COVID-19 I utjecaja na PLWH kao skupine koja spade u najugroženije s posljedično smrtnim ishodima ukoliko se ne reagira na vrijeme.

Naše aktivnosti usredotočene su na uključivanje svih naših ljudskih resursa (savjetnika i psihologa) u koordinaciji sa zdravstvenim stručnjacima. Redovito i intenzivno ćemo pratiti i prikupljati sve znanstvene informacije o utjecaju, prevenciji, liječenju i podršci osoba s HIV-om. Prilagodit ćemo sve kliničke i informacije o ponašanju lokalnim uvjetima i potrebama te stvoriti internetsku i tiskanu paletu informacija i edukacija za zdravstvene radnike i osobe koje žive s HIV-om radi pružanja stručnih i pravovremenih zdravstvenih informacija. Ove specifične aktivnosti predstavljaju izuzetno važan prvi korak i pristup ciljnoj populaciji i da bi bile uspješne, moraju se upotrijebiti poruke i pristupi koji su informirani i relevantni za ove ciljane skupine, njihove potrebe i njihove prioritete za pokretanje poziva na akciju.

https://www.maccosmetics.com/VIVAGLAM

https://www.maccosmetics.com/vivaglam-timeline

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa