HIVhep godišnjak za zdravstvene djelatnike – izdanje 2023.

HUHIV je 24. godinu za redom ponosno izdao HIVhep godišnjak za zdravstvene djelatnike.

HIVhep godišnjak za zdravstvene djelatnike (prije: HUHIV Bilten / Godišnjak) stručno obrađuje teme HIV-a, virusnih hepatitisa, povezanih zdravstvenih tema i prikazuje aktivnosti kojima društvena zajednica pridonosi cjelovitosti skrbi u ovom području. Tradicionalno je namijenjen prvenstveno zdravstvenim djelatnicima, ali i djelatnicima ostalih struka koje sudjeluju u zdravstvenoj skrbi  te donosi bogati pregled stručnih članaka renomiranih zdravstvenih i drugih stručnjaka, novosti i aktivnosti iz područja HIV/AIDS-a, hepatitisa i povezanih zdravstvenih tema, pregled događaja, projekata i aktivnosti društvene zajednice te novosti i zanimljivosti iz regije i svijeta.

Za kontinuirano izlaženje od 1999. te prevladavanje brojnih izazova, od pronalaženja stručnih suradnika i planiranje tema i tematskih cjelina do osiguravanja sredstava za tisak i distribuciju do gotovo svih zdravstvenih institucija u RH zaslužna je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, članovi uredništva i naši stalni stručni suradnici.

HIVhep godišnjak bio je i ostao promicatelj neovisne edukacije i nadogradnje znanja zdravstvenog sustava u području HIV-a, hepatitisa i povezanih zdravstvenih tema. Popularno i razumljivo pisan, ali uvijek vođen stručnim smjernicama i aktualnostima, opravdao je svoj naslov – HIVhep godišnjak za zdravstvene djelatnike. Ovom inicijativom HUHIV kao zdravstvena udruga predstavlja nadogradnju zdravstvenog sustava ostvarujući sinergiju sa stručnom i društvenom zajednicom ulažući u jačanje zdravstvenog sustava i zdravstvenih ishoda za sve građane u potrebi.

DISTRIBUCIJA

HIVhep godišnjak za zdravstvene djelatnike već duže vrijeme spada u renomiranu zdravstvenu literaturu koja se u nakladi od više tisuća distribuira na preko 200 adresa zdravstvenih i povezanih institucija, društava, komora i organizacija diljem RH te na svim važnijim stručnim skupovima koji okupljaju prvenstveno zdravstvene djelatnike, ali i djelatnike ostalih struka koje sudjeluju u zdravstvenoj skrbi.

PREGLED TEMA

Na naslovnici 24. izdanja HIVhep godišnjaka možete vidjeti neke od tema, mnoštvo e-tečajeva za zdravstvene djelatnike, stručnih zdravstvenih članaka i aktivnosti društvene zajednice iz područja HIV/AIDS-a, hepatitisa i povezanih zdravstvenih tema.

HUHIV godinama ustrajno radi na dokazima utemeljenom upravljanju i prevenciji HIV-a i virusnih hepatitisa, izgradnji modela kontinuuma skrbi koji olakšavaju pristup uslugama podrške, testiranja, skrbi i liječenja, uklanjanju zakonskih i regulatornih prepreka za uspješno javnozdravstveno upravljanje HIV-om i virusnim hepatitisima u svim postavkama na temelju dokaza i provođenju nacionalnih projekata nadzora, istraživanja i vrednovanja koji su u interesu oboljelih od HIV-a i virusnih hepatitisa. Jedan od kontinuiranih prioriteta je poboljšanje zdravlja i socijalnih rezultata za stanovništvo u opasnosti ili zahvaćeno HIV-om, virusnim hepatitisima ili SPB u odnosu na zdravstvenu pismenost, prevenciju, testiranje, liječenje i upravljanje zdravljem te stigmu i diskriminaciju. Osiguravamo podršku zajednice u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao nadogradnja zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe oboljelih od HIV-a, virusnih hepatitisa i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.

HUHIV se ovim putem zahvaljuje Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, stručnim suradnicima i partnerima te svima koji su na bilo koji način podržali rad udruge HUHIV te time i zdravstvene i preventivne programe s ciljem ostvarivanja najboljih zdravstvenih i socijalnih ishoda za sve građane RH.

Online izdanje HIVhep godišnjaka dostupno je ovdje. Tiskani primjerak za zdravstvene djelatnike dostupan je na brojnim stručnim zdravstvenim konferencijama i seminarima te u ravnateljstvu svih zdravstvenih institucija RH.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa