HUHIV Centar za Psihosocijalnu Podršku

SAVJETOVALIŠTE

HUHIV u sklopu Programa suradnje s Ministarstvom zdravstva te u suradnji s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i referentnim centrima za dijagnostiku i liječenje HIV-a te virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, organizira i pruža psihosocijalnu podršku, psihoedukaciju i psihološko savjetovanje osobama koje žive s HIV-om, virusnim hepatitisom ili drugim krvlju i spolno prenosivim infekcijama, njihovim bližnjima, osobama koje sumnjaju da su u riziku te osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.

Usluge provode stručni psiholozi udruge HUHIV s dugogodišnjim iskustvom u radu s pacijentima Klinike, korisnicima CheckPoint centra Zagreb te ostalim korisnicima usluga udruge. Radom HUHIV centra za psihosocijalnu podršku omogućena je interdisciplinarna skrb za osobe koje žive s HIV-om, virusnim hepatitisom i ostalim krvlju i spolno prenosivim infekcijama. Suradnjom udruge HUHIV kao predstavnika društvene zajednice i zdravstvene institucije, uz potporu Ministarstva zdravstva, ostvarena je nadogradnja zdravstvenog sustava s ciljem osiguravanja cjelovitog pristupa pacijentima, njihovim bližnjima te osobama koje sumnjaju da su u riziku.

Više o HUHIV centru za psihosocijalnu podršku'

Temeljem Rješenja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske temeljem članka 185. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 130/17, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14, 66/15 i 56/20), Udruga HUHIV u Odjelu za psihosocijalnu podršku ispunjava uvjete za pružanje socijalnih usluga za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti i to:

 • Usluge individualne psihosocijalne podrške
 • Usluge grupne psihosocijalne podrške
 • Usluge savjetovanja i pomaganja obitelji

Centar za psihosocijalnu podršku udruge HUHIV ima sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života i objedinjuje područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

HUHIV centar za psihosocijalnu podršku nalazi se u Domagojevoj 10 u Zagrebu a prema potrebi djeluje i za bolesnike u Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, Mirogojska 8.

Psihologu se možete obratiti ili najaviti za dolazak putem telefona ili putem e-maila:

Grupe za podršku osoba koje žive s HIV-om

 • informacije i prijave: 097/7409-384 (ili 091/3377-120)

Grupe za podršku osoba koje žive s virusnim hepatitisom

Psihosocijalna podrška dostupna je i u sklopu rada Savjetovališta za spolno i reproduktivno zdravlje te Centra za testiranje – CheckPoint Zagreb, Domagojeva 10, Zagreb

Možete nam se obratiti na HUHIV Info tel: 0800 448 767 ili na e-mail: pitaj@huhiv.hr

Kad razgovaramo o temama spolnosti, spolnog zdravlja i reprodukcije, zadiremo u vrlo intimna područja nečijeg života. Razgovaramo o temama koje su vrlo osobne i o kojima se vrlo često izbjegava govoriti. Otvorenim pričanjem o ovim temama želimo pružiti informacije, podršku i pomoć svakome tko je zabrinut za svoje spolno zdravlje.

Korisnicima pružamo psihoedukaciju koja uključuje prenošenje provjerenih i stručnih informacija uz poštivanje svakog korisnika i njegovog iskustva. Edukacijom i podržavajućim motivacijskim razgovorom nastojimo prenijeti informacije i preporuke važne za prevenciju i očuvanje zdravlja te potaknuti smanjenje rizika prilagođene svakom korisniku i situaciji s kojom nam se obraća, neovisno o  kulturi, jeziku, spolu, spolnoj orijentaciji ili dobi korisnika.

Cilj naših aktivnosti je olakšati suočavanje i prilagodbu na bolest te poboljšati kvalitetu života osoba koje žive s krvlju i spolno prenosivim infekcijama, osoba koje su na liječenju, ozdravljenih te njima bliskih osoba kao i onih koji su zabrinuti zbog neke rizične situacije i moguće infekcije. Psihološkom i psihosocijalnom podrškom djelujemo u smjeru smanjenja utjecaja velike količine stresa i šoka koja često zahvaća oboljele i njihove bližnje kroz individualne i grupne susrete u prostorima Centra za psihosocijalnu podršku, putem telefona ili on-line.

Razgovor s psihologom i/ ili socijalnim radnikom može Vam biti podrška:

 • u nošenju s različitim fazama bolesti i liječenja
 • u nošenju s različitim emocijama (šok, strah, ljutnja, neizvjesnost…)
 • u olakšavanju prilagodbe na bolest
 • pri donošenju odluke kome reći
 • u pitanjima vezanima za smanjenje rizika prijenosa
 • u pripremama za počinjanje terapije i druge zahvate
 • kod problema u bliskim odnosima
 • pri pružanju podrške oboljelom članu obitelji
 • u rješavanju problema vezanih uz zdravstveno osiguranje ili ostvarivanje različitih prava

DODATNE USLUGE

Psihoedukacija'

Psihoedukacija zauzima važan dio procesa prilagodbe klijenta i njegove obitelji te drugih bliskih osoba na potencijalne psihološke posljedice tjelesnih oboljenja. Odnosi se na niz intervencija čiji je primarni cilj pomoći korisnicima kako bi što bolje razumjeli svoje trenutne smetnje, te se što uspješnije nosili s njima te njihovim posljedicama u svakodnevnom životu. Upoznavanjem sa svojim trenutnim stanjem ili problematikom moguće je postići veći doživljaj kontrole nad situacijom što utječe na doživljaj same situacije i smanjenje količine doživljenog stresa.

Također, neki od ostalih ciljeva psihoedukacije su: pružanje informacija o smetnjama, simptomima te načinima terapijskog tretmana, jačanje kapaciteta za prilagodbu i podučavanje adaptivnijim mehanizmima suočavanja, jačanje svijesti o važnosti Vaše aktivne uloge u procesu terapije (pridržavanje  dogovorenih uputa, redovita kontrola…), smanjivanje osjećaja bespomoćnosti,

 1. prijenos važnih informacija
 2. emocionalno pražnjenje
 3. pružanje podrške
 4. prevencija pogoršanja/povratka smetnji

Psihoedukacija može biti individualna, grupna te putem raznih kanala edukacije (predavanja, letci, knjige, bilteni…). Važan zadatak je uputiti na provjerene izvore informacija  budući da dostupni izvori informiranja nerijetko pružaju netočne ili iskrivljene informacije (razni forumi, internetske stranice…)

Niz istraživanja pokazalo je blagotvorne učinke psihoedukacije kod velikog broja smetnji i poremećaja te kroničnih somatskih oboljenja. Osim što pruža osnove razumijevanja trenutne problematike, jača doživljaj samoefikasnosti te pospješuje doživljaj kontrole nad situacijom. Psihoedukacija je često sastavni dio psihosocijalne podrške te psihološkog savjetovanja.

Psihosocijalna podrška'

Psihosocijalna podrška odnosi se na pomaganje pojedincima u rješavaju konkretnih problema i razvijanju nekih vještina funkcioniranja na individualnoj razini, razini obitelji, prijatelja, privatne i poslovne okoline te razini šire zajednice i društva. 

Na individualnoj razini, psihosocijalna podrška nalik je savjetovanju – korisniku  se pruža podrška  u tome da pronalazi i ostvaruje bolje ishode za sebe.

Na interpersonalnoj razini, psihosocijalna potpora bavi se uglavnom razvijanjem vještina komunikacije s ljudima iz neposredne okoline – obitelji, prijateljima, suradnicima i drugo – kao i rješavanjem problema u interpersonalnim odnosima, te stvaranjem mreže potpore za korisnika.

Na razini lokalne zajednice, korisniku se pruža podrška da profunkcionira u sredini u kojoj živi – da pronađe posao, osigura egzistenciju, postigne bolje rezultate u školi i na radnom mjestu, dobije stručnu pomoć pri ostvarivanju različitih socijalnih i zdravstvenih prava.

Na razini društva, djeluje se na razvoj sustava koji bi omogućio bolje, humanije i učinkovitije rješavanje problema svih pojedinaca, na rješavanje problema nejednakosti, stigmatizacije, nerazumijevanja i drugih prepreka koje sprečavaju kvalitetno funkcioniranje pojedinaca.

Psihološko savjetovanje'

Psihološko savjetovanje je proces u kojem savjetovatelji  klijentima pomažu istražiti osjećaje i misli povezane s njihovim iskustvima u konkretnim situacijama te ih na taj način potiču da promisle o onome što im se događa te razmotre druge mogućnosti razmišljanja i djelovanja. Savjetovanje se odvija u povjerljivom okruženju. Savjetovatelji, unatoč čestom vjerovanju da je tako, zapravo ne daju korisnicima izravne savjete tj. rješenja za njihove probleme, već podržavaju klijente u donošenju vlastitih izbora.

Psihološko savjetovanje sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • stvaranje odnosa povjerenja i poštovanja s korisnicima
 • aktivno slušanje korisnika i razumijevanje njegove situacije
 • prihvaćanje problema koje korisnik iznosi bez predrasuda
 • pomaganje korisniku da ostvari dublje razumijevanje svojeg problema
 • pomaganje korisniku da donese odluke povezane s mogućim izborima
 • upućivanje korisnika na druge izvore pomoći, ukoliko je potrebno

 

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa