Svjetski dan hepatitisa obilježen u Vukovaru

Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, obilježilo je dana 28.07.2014. Svjetski dan borbe protiv virusnog hepatitisa.

Mladi su u obilježavanju ovako važnih međunarodnih dana uvijek aktivno uključeni i prevencija im je najvažnija. Na info štandu, podijeljeno je dosta poučnih brošura, kondoma, edukativnih materijala, a postavljeni su i veliki promotivni plakati koje smo dobili od udruge HUHIV iz Zagreba, s kojom imamo vrlo dobru dugogodišnju suradnju.

Na info štandu građani su dobili potrebne informacije o ovoj problematici – o posljedicama neodgovornog ponašanja, o simptomima, mogućnostima liječenja i o mogućnostima testiranja, od volontera i člana Udruge HUHIV Rade Jovanića i ravnateljice GDCK Zorice Grgić, koja se zahvaljuje Hrvatskoj udruzi za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa na vrlo poučnim materijalima, edukativnim brošurama, kondomima i plakatima koji su nam puno pomogli u obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv virusnog hepatitisa.

Kako je tema vrlo potrebita u dizanju svijesti naših sugrađana, nastavit ćemo sa obilježavanjem i postavljanjem štanda u buduće u samom središtu Grada Vukovara.

Zorica Grgić