SVJETSKI DAN HEPATITISA 2023.

Svake se godine u svijetu 28. srpnja obilježava Svjetski dan hepatitisa u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Virusni hepatitisi s posebnim naglaskom na hepatitis B i C, još uvijek predstavljaju globalni javnozdravstveni izazov.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ovu inicijativu uvrstila je među četiri kampanje za pojedinačne zarazne bolesti. Svjetski dan hepatitisa obilježava se na dan rođenja Barucha S. Blumberga, američkog znanstvenika zaslužnog za otkrivanje virusa hepatitisa B i razvoj cjepiva protiv ovog virusa, za što je 1976. godine primio Nobelovu nagradu.

Nositelj Nacionalne kampanje je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa – HUHIV uz potporu Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Grada Zagreba i Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Aktivnosti podržavaju i brojne druge institucije i partneri.

Kampanja se provodi u zdravstvenim ustanovama, organizacijama civilnog društva, društvenim mrežama i medijima s ciljem povezivanja zdravstvenog sustava i ljudi koji su bili izloženi rizicima od zaraze virusnim hepatitisima ili žive s hepatitisom, a da toga nisu svjesni. Sukladno globalnim i nacionalnim preporukama za eliminaciju odnosno smanjenje mogućnosti izloženosti virusima hepatitisa, kampanjom želimo doprinijeti prevenciji, pravovremenoj dijagnostici te povezivanju sa zdravstvenom skrbi i liječenju virusnih hepatitisa.

0
života u svijetu izgubljeno je svake godine zbog posljedica zaraze hepatitisom B i C
0
od 10 zaraženih osoba nije svjesno svog statusa
0
osoba u Hrvatskoj treba se liječiti od hepatitisa C

„HEPATITIS NE MOŽE ČEKATI!“ (engl. HEP can’t wait! https://www.worldhepatitisday.org/ ) slogan je ovogodišnje kampanje SZO i Svjetskog saveza za hepatitis (engl. World Hepatitis Alliance), koja naglašava potrebu za ubrzanjem napora za eliminaciju hepatitisa, koji su posebno usporeni tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Hepatitisi su još uvijek globalni javnozdravstveni izazov jer svakih 30 sekundi u svijetu jedna osoba izgubi život od posljedica bolesti povezanih s hepatitisom. Više od 1.1 milijun života izgubljen je svake godine zbog posljedica zaraze hepatitisom B i C. Na virusne hepatitise B i C stavlja se poseban naglasak budući da pripadaju takozvanim „tihim bolestima“ odnosno bolestima koje dugo vremena teku bez prepoznatih simptoma. Dugotrajna, neliječena infekcija može uzrokovati teška oštećenja jetre i zdravlja. Hepatocelularni karcinom kao posljedica neliječene bolesti u stalnom je porastu, a većina se otkrije u fazi prekasnoj za uspješno liječenje. Testiranje na hepatitis B i C jedini je način pravovremenog otkrivanja bolesti. Procjenjuje se da ukupno u svijetu, čak 9 od 10 zaraženih osoba nije svjesno svog statusa, što značajno negativno utječe na dostizanje globalnih ciljeva SZO za eliminaciju hepatitisa do 2030. godine.

Nacionalna kampanja „HEPATITIS NE MOŽE ČEKATI!“ želi podsjetiti na važnost pravovremenog testiranja i započinjanja liječenja osoba kojima je dijagnosticiran virusni hepatitis B ili C, a koje zbog raznih razloga nisu započele liječenje. Provodi se od početka srpnja do kraja kolovoza preventivnim i edukativnim porukama na plakatima, društvenim mrežama i internetskim stranicama.

Oglašavanje plakatima: domovi zdravlja, zavodi za javno zdravstvo, bolnice i druge zdravstvene ustanove, centri za prevenciju ovisnosti, centri za socijalnu skrb, probacijski uredi, udruge i organizacije civilnog društva, ostale javne, državne i lokalne institucije, internet i društvene mreže… podijelite i Vi!

Kampanja povezuje zdravstveni sustav i ljude koji su bili izloženi rizicima od zaraze virusnim hepatitisima ili žive s hepatitisom, a  da toga nisu svjesni.

Sukladno globalnim i nacionalnim preporukama za eliminaciju odnosno smanjenje mogućnosti izloženosti virusima hepatitisa, cilj kampanje „Hepatitis ne može čekati!“ je doprinijeti prevenciji, pravovremenoj dijagnostici te povezivanju sa zdravstvenom skrbi i liječenju virusnih hepatitisa.

Hepatitis C je izlječiv, a za hepatitis B postoji cjepivo i učinkovito liječenje.

Stoga, ovogodišnjom kampanjom želimo naglasiti:

– Osobe koje žive s virusnim hepatitisom, a da toga nisu svjesne, NEKA NE ODGAĐAJU testiranje. Bez testiranja nema ni liječenja.

– Osobe kojima je dijagnosticiranvirusni hepatitis NE MOGU ČEKATI na životno važno liječenje

– Osobe koje žive s virusnim hepatitisom NE MOGU ČEKATI eliminaciju stigme i diskriminacije povezane s ovim bolestima

Stoga, nacionalna kampanja  ima cilj podsjetiti zdravstvene djelatnike i druge stručnjake, ali i sve osobe u riziku na važnost prevencije, ranog otkrivanja i mogućnost liječenja.

Potrebna je trajna edukacija o čimbenicima rizika za prijenos bolesti, simptomima, testiranju i ranoj dijagnostici te liječenju virusnih hepatitisa.

Potrebno je nastaviti s dosadašnjim mjerama i kontinuirano poboljšavati nacionalni odgovor prevencije, dijagnostike i liječenja hepatitisa B i C uz što brže usvajanje Nacionalnog akcijskog plana za prevenciju virusnih hepatitisa.

Informacije o učinkovitoj i pravovremenoj prevenciji i dijagnosticiranju hepatitisa C možete pronaći na slijedećim poveznicama:

– Besplatni E-LEARNING tečajevi i stručni edukativni sadržaji za zdravstvene djelatnike dostupni su na volimzdravlje.hr.

– Sve o hepatitisu i podrška građanima dostupna je u mobilnoj aplikaciji Sve o hepatitisu ili na hepatitis.hr.

U Hrvatskoj je učestalost hepatitisa B i C u općoj populaciji niska (prevalencija manje od 1 %), no učestalost je značajno viša u populacijama koje imaju veći rizik za hepatitis B i C. Prema rezultatima epidemioloških istraživanja, oko 0,2 % – 0,7 % opće populacije ima kronični hepatitis B, a oko 0,5 % – 0,9 % protutijela na hepatitis C. Osobe koje injektiraju droge čine glavnu skupinu s povećanim rizikom za hepatitis C, s prevalencijom od 29 % do 65 % (ovisno o uzorku i dizajnu istraživanja). Prema procjenama epidemioloških istraživanja u Hrvatskoj oko 25 000 osoba ima kronični hepatitis B, a oko 40 000 osoba su nosioci protutijela na hepatitis C. Prema procjenama matematičkih modela oko 12 000 osoba treba se liječiti od hepatitisa C.

Prema podacima registra zaraznih bolesti na temelju prijava zaraznih bolesti Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u posljednjih pet godina prosječno se u Hrvatskoj zabilježi godišnje 67 oboljelih od hepatitisa B i 165 oboljelih od hepatitisa C. U 2020. i 2021. godini, najvjerojatnije  uslijed aktivnosti usmjerenih na prevenciju pandemije COVID-19, zabilježeno je manje slučajeva hepatitisa B hepatitisa C nego prethodnih godina (godišnje 23 slučaja hepatitisa B i 103 odnosno 81 slučaj hepatitisa C) .  U prvih šest mjeseci 2022. godine, zabilježene su dvije osobe oboljele od hepatitisa B, a od hepatitisa C osam osoba.

Broj novooboljelih od hepatitisa B u Hrvatskoj je kontinuirano u padu nakon uvođenja cijepljenja protiv hepatitisa B u nacionalni program cijepljenja. U Hrvatskoj se protiv hepatitisa B od 1999. godine rutinski cijepe djeca u dobi od 12 godina, a od 2007. godine i dojenčad.

U Republici Hrvatskoj nisu zabilježeni slučajevi hepatitisa D. Broj oboljelih od hepatitisa A bitno se smanjio u posljednjih 60-ak godina čemu su značajno doprinijeli poboljšani uvjeta života i uspješne preventivne mjere u održavanju osobne i komunalne higijene i sanitacije. Javlja se kao pojedinačni slučajevi bolesti ili manje epidemije. Veći broj oboljelih od uobičajenih pet do dvadesetak slučajeva godišnje zabilježeno je 2017. i 2018. godine, kada je bilo 96 odnosno 47 oboljelih od hepatitisa A u sklopu epidemije koja se iz Europe proširila u Hrvatsku, kada se značajan udio oboljelih zarazio spolnim putem među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM). U 2022. godini su se također pojavila grupiranja oboljelih od hepatitisa A, kada je zabilježeno nešto više od 100 oboljelih u prvoj polovini godine. U sadašnjoj epidemiji hepatitisa A dio oboljelih se zarazio zaraženom hranom, a dio spolnim kontaktima (među MSM populacijom) s oboljelim osobama. Hepatitis E bilježi se sporadično, do pet oboljelih godišnje, obično u osoba koje su u profesionalnom kontaktu sa svinjama kao i putnika u endemske krajeve.

Sinergija zdravstveno/javnozdravstvenih institucija i udruga omogućuje zdravstvene djelatnike i druge stručnjake, ali i sve osobe u riziku podsjetiti na važnost sveobuhvatnog i integriranog pristupa u području prevencije, ranog otkrivanja i mogućnosti povezivanja sa sustavom liječenja.

Zajedno možemo stvoriti snažnu mrežu suradnika za poboljšanje podrške i razvoja područja prevencije, dijagnostike i liječenja virusnih hepatitisa B i C.

To su naglasili i zaključci multisektorskog stručnog skupa o virusnim hepatitisima:

– Hepatitis C je izlječiv, a za hepatitis B postoji cjepivo i učinkovito liječenje – liječenje i izlječenje što većeg broja ljudi dovodi do zdravijeg društva, prevencije širenja bolesti i smanjenja troškova zdravstvenog sustava

– Potrebno je intenzivirati probirno testiranje u zajednici, centrima i ustanovama za liječenje ovisnosti i zatvorima za osobe s povećanim rizikom za virusne hepatitise

– Potrebno je aktivnijim pristupom i podrškom oboljelima poboljšati dostupnost ulaska u sustav skrbi i liječenja (doprinijeti bržem i lakšem započinjanju liječenja)

– Nužno je jačati sinergiju institucionalnog sustava i društvene zajednice (udruga)

– Potrebno je standardizirati odnosno izraditi pravni okvir za demedikalizaciju probirnog testiranja u Hrvatskoj radi ekonomičnijeg i jednostavnijeg organiziranja testiranja

– Potrebno je poboljšati integrirani pristup u liječenju hepatitisa C (i hepatitisa B) u okruženju osoba s povećanim rizikom od korištenja droga (programi smanjenja šteta, rehabilitacijski programi, kazneni programi i sl.)

– Potrebno je kontinuirano osvještavati javnost o problematici virusnih hepatitisa kao javnozdravstvenog izazova (provoditi javne i ciljane kampanje)

– Potrebno je provoditi kontinuirane edukacije zajednice, ciljane populacije, pacijenata i stručnjaka u sustavu zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa i civilnog društva o čimbenicima rizika za prijenos bolesti, simptomima, testiranju i ranoj dijagnostici te liječenju virusnih hepatitisa. Bez testiranja nema ni liječenja

– Potrebno je unaprjeđivati metode praćenja zaraznih bolesti, suzbijanja zlouporabe droga, uključivanje u sustav skrbi i liječenja, praćenje i evaluacije ishoda

– Potrebno je nastaviti s dosadašnjim mjerama i kontinuirano poboljšavati nacionalni odgovor prevencije i liječenja hepatitisa B i C uz što brže usvajanje Nacionalnog akcijskog plana za prevenciju virusnih hepatitisa

Izvor: ESF projekt Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga.

Ključnim elementom uspjeha strategije eliminacije smatra se edukacija liječnika primarne zdravstvene zaštite o čimbenicima rizika i simptomima virusnih hepatitisa. HUHIV je u suradnji sa stručnjacima iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ izdao stručnu brošuru Može li to biti hepatitis C – Vodič za rano dijagnosticiranje infekcije hepatitisom C, koncizno štivo o čimbenicima rizika za prijenos hepatitisa C, kliničkoj slici te savjetima za testiranje namijenjenima zdravstvenim djelatnicima.

Ovaj Vodič već se drugu godinu sustavno distribuira zdravstvenim djelatnicima uz brojne edukativne radionice i seminare, čime smo ojačali spremnost, svjesnost i znanje zdravstvenog sustava te omogućili kampanju koja kvalitetno povezuje pacijente i zdravstveni sustav.

Ovaj vodič namijenjen je za praktičnu upotrebu zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o osobama koje bi mogle biti zaražene HCV-om, uključujući liječnike opće prakse, osoblje u hitnim službama i ostale zdravstvene djelatnike u područjima koja nisu primarno povezana s virusnim hepatitisima. Vodič sažima osnove za dijagnozu HCV infekcije u više područja tako da svi primjeri možda neće biti važni za Vaše pojedinačno okruženje.

Vodič za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C sadrži ključne informacije temeljene na znanstvenim I stručnim spoznajama te preporuke koga testirati na HCV, potrebe za učinkovitijim dijagnosticiranjem HCV-a, kako provesti testiranje na HCV, kliničke indikatore za testiranje na HCV – simptomi I znakovi HCV-a, ekstrahepatičke manifestacije HCV-a, moguće manifestacije hepatitis C na koži, moderne tehnologije u prevenciji HCV-a I dr.

Ovaj vodič dostupan je u obliku besplatnog E-LEARNING tečaja na portalu volimzdravlje.hr

Došlo je vrijeme da se svi slučajevi HCV infekcije učinkovito dijagnosticiraju!

Stalni razvoj medicine i tehnologije doprinosi postizanju cilja eliminacije virusnih hepatitisa. Uz dostupno učinkovito i sigurno cjepivo protiv hepatitisa B te nove učinkovite lijekove kojima se može uspješno izliječiti hepatitis C kao i druge djelotvorne intervencije sprečavanja i kontrole poput edukacije i informiranja o rizicima i zaštiti, prevencije rizičnog ponašanja, razvoja probirnih testova, unapređenja pristupa liječenju smanjenjem trajanja i neželjenih učinaka upotrebom novih terapijskih rješenja, osiguranja kvalitete krvi i krvnih pripravaka, prevencije ovisnosti o drogama i programa smanjenja štete, eliminacija hepatitisa B i C postaje realnost.

Hrvatska ima dobru medicinsku skrb za oboljele od virusnih hepatitisa. Uz dostupnost suvremenog liječenja, uključujući dostupnost novih, direktno djelujućih antivirusnih lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C koji su na listi HZZO-a od 2015. godine, poboljšanjem podataka epidemiološkog praćenja, održanjem dobre procijepljenosti stanovništva protiv hepatitisa B, poboljšanjem ranog otkrivanja infekcija, te zajedničkim djelovanjem zdravstvenog sustava, stručnjaka, pacijenata, organizacija civilnog društva i drugih dionika, Hrvatska ima veliku mogućnost uklopiti se u realizaciju ciljeva Svjetske zdravstvene organizacije i eliminirati oboljenja i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine.

Potrebno je nastaviti s dosadašnjim mjerama i kontinuirano poboljšavati nacionalni odgovor prevencije i liječenja hepatitisa B i C.

Ostala literatura i publikacije:

 

Aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa provode se u organizaciji zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva diljem Hrvatske i obuhvaćaju brojne preventivne aktivnosti koje promiču odgovornost prema vlastitom zdravlju:

– Nacionalna javnozdravstvena edukativna kampanja „Hepatitis ne može čekati!“ namijenjena  zdravstvenim profesionalcima i osobama u riziku od izloženosti te općoj populaciji oglašavanjem plakatima u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi, udrugama… te promoviranjem putem raznih internetskih platformi i društvenih mreža

– Promocija platforme www.volimzdravlje.hr za E-UČENJE koja sadrži brojne tematske online edukacije

– Promocija prve hrvatske mobilne aplikacije Sve o hepatitisu i internetske platforme www.hepatitis.hr

– Distribucija stručnih sadržaja za zdravstvene djelatnike na više od 210 adresa zdravstvenih institucija u Hrvatskoj u sklopu  HIVhep godišnjaka za zdravstvene djelatnike u svrhu stručne medicinske edukacije i doedukacije iz područja prevencije, dijagnostike i liječenja virusnih hepatitisa.

– Uključivanje partnera u promicanju javnozdravstvene kampanje svjesnosti o virusnim hepatitisima– Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Grad Zagreb i dr.

– Besplatno, anonimno i brzo testiranje na hepatitis C iz oralne tekućine – dostupno tijekom cijele godine u sklopu rada CheckPoint centra Zagreb (s rezultatom za 20 minuta), te rada Centara za anonimno i besplatno testiranje u Zavodima za javno zdravstvo i HZJZ-a, dijagnostičke ambulante Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb i drugih centara dostupnih u Tražilici zdravstvenih usluga mobilne aplikacije Spolno zdravlje. Za informacije o rizicima, testiranju i liječenju te  pitanjima u vezi Vašeg zdravlja možete se obratiti i svom izabranom liječniku obiteljske medicine ili online savjetovalištu u sklopu aplikacije Sve o hepatitisu u obrascu Pitaj stručnjaka

– Promocija edukativnih materijala (priručnika, brošura…) izrađenih u sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

www.huhiv.hr; pr@huhiv.hr

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

HUHIV godinama ustrajno radi na dokazima utemeljenom upravljanju i prevenciji HIV-a i virusnih hepatitisa, izgradnji modela kontinuuma skrbi koji olakšavaju pristup uslugama podrške, testiranja, skrbi i liječenja, uklanjanju zakonskih i regulatornih prepreka za uspješno javnozdravstveno upravljanje HIV-om i virusnim hepatitisima u svim postavkama na temelju dokaza i provođenju nacionalnih projekata nadzora, istraživanja i vrednovanja koji su u interesu oboljelih od HIV-a i virusnih hepatitisa.  Jedan od kontinuiranih prioriteta je poboljšanje zdravlja i socijalnih rezultata za stanovništvo u opasnosti ili zahvaćeno HIV-om, virusnim hepatitisima ili SPB u odnosu na zdravstvenu pismenost, prevenciju, testiranje, liječenje i upravljanje zdravljem te stigmu i diskriminaciju. Osiguravamo podršku zajednice u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao nadogradnja zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe oboljelih od HIV-a, virusnih hepatitisa i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010a

2010b

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ