PREPUSTIMO VODSTVO ZAJEDNICI

1.12. SVJETSKI DAN AIDS-A I VAŽNOSTI OČUVANJA SPOLNOG I REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA

Okončanje HIV/AIDS-a, epidemije virusnog hepatitisa i spolno prenosivih infekcija je moguće, ali za to su potrebni integrirani pristup, interdisciplinarna suradnja i uklanjanje stigme prema oboljelima

Svake godine 1. prosinca u svijetu se obilježava Svjetski dan AIDS-a, kao međunarodni dan usmjeren globalnom zdravlju, koji objedinjuje integrirane pristupe zaštiti spolnog zdravlja. Tada se države, zdravstveni radnici, mediji, civilno društvo i mnogi drugi udružuju u kampanji oko određenih tema povezanih s prevencijom  zaraze HIV-om i AIDS-a koje se prilagođavaju lokalnim situacijama i uvjetima.

Udruga HUHIV provodi nacionalnu kampanju povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a, sukladno globalnoj kampanji UNAIDS-a povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a 2023. i Globalnoj strategiji zdravstvenog sektora za HIV, virusni hepatitis i spolno prenosive infekcije za razdoblje 2022.-2030. Svjetske zdravstvene organizacije te Hrvatskom nacionalnom programu za prevenciju HIV/AIDS-a te Akcijskom planu za spolno i reproduktivno zdravlje Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije i Smjernicama Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Uz dostupne metode prevencije i liječenja i jaku potporu zajednice, svijet može okončati HIV i AIDS, epidemiju virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija. Ljudi koje žive s HIV-om ili su u riziku od HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija, prva su linija napretka kada je u pitanju borba s ovim bolestima i njihovim posljedicama. Upravo te zajednice i organizacije, članovi šireg zdravstvenog sustava, ne samo da povezuju ljude s javnim zdravstvenim uslugama, već i aktivno sudjeluju u izgradnji povjerenja, iniciraju i uvode inovacije, potiču provedbu politika i usluga te pružatelje usluga na poboljšanja u provedbi.

Važan izazov u djelovanju organizacija civilnog društva koji se ponekad javlja su nedostatak financijskih sredstava, određene političke i regulatorne prepreke, ograničenja kapaciteta i napretka civilnog društva. Također, problemi stigmatizacije i ljudskih prava marginaliziranih zajednica ponekad ometaju jačanje usluga prevencije i liječenja HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti. S rješavanjem tih izazova (ili problema?) te organizacije bi mogle dati  još veći poticaj globalnom odgovoru, pospješujući napredak prema okončanju novih slučajeva HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa B i C i spolno prenosivih infekcija.

Svjetski dan AIDS-a i važnost primjene znanja u očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja, koji se obilježava 1. prosinca, ove godine ima slogan „Prepustimo vodstvo zajednici“ (engl. Let communities lead), čime se želi naglasiti važnost doprinosa zajednice i civilnog društva u dostizanju globalnih ciljeva okončanja epidemije HIV/AIDS-a te pozvati sve važne sudionike na djelovanje i podržati ih u njihovim nastojanjima.

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a je poziv zajednici i organizacijama civilnog društva da ojačaju svoje djelovanje i ostvare svoj puni potencijal u inicijativama i doprinosu okončanju epidemije HIV-a:

 • Organizacije civilnog društva koje okupljaju osobe koje žive s HIV-om ili koje su pod većim rizikom spolno prenosivih bolesti trebaju sudjelovati u svim javnim planovima i programima vezanim uz prevenciju i suzbijanje HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti – Ništa o nama bez nas.
 • organizacijama civilnog društva se treba osigurati dostatna financijska sredstva kako bi im se omogućilo kontinuirano djelovanje. Ne okončati HIV/AIDS, epidemiju virusnog hepatitisa i spolno prenosivih infekcija je skuplje od njihovog okončanja.
 • Potreban je poticajni zakonodavni okvir koji olakšava djelovanje organizacija u pružanju usluga vezanih uz prevenciju infekcije HIV-om i zaštitu spolnog zdravlja, poput provedbe probirnih testiranja u zajednici, osigurava sudjelovanje civilnog društva i štiti ljudska prava svih, uključujući marginalizirane zajednice, kako bi se unaprijedile intervencije sprječavanja infekcije HIV-om. Uklonite zakone koji štete, stvorite zakone koji osnažuju.

Organizacije koje okupljaju zajednicu ove će godine obilježiti Svjetski dan AIDS-a diljem svijeta kroz razna događanja i kampanje. U Hrvatskoj jedna od tih organizacije je Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) koja već 24 godine ustrajno radi na u području prevencije HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija. HUHIV djeluje kao nadogradnja zdravstvenog sustava u onim segmentima koje zdravstveni sustav ne može potpuno zahvatiti, a potrebni su za ostvarenje javnozdravstvenih ciljeva. Udruga je posvećena izgradnji modela kontinuuma skrbi koji povezuje razne relevantne usluge i olakšava pristup uslugama podrške, testiranja, skrbi i liječenja, uklanja zakonskih i regulatornih prepreka za uspješno javnozdravstveno upravljanje HIV-om, virusnim hepatitisima i spolno prenosivim infekcijama. Jedan od stalnih prioriteta je doprinos poboljšanju zdravlja i socijalnih ishoda za populaciju koja je u većem riziku za zarazu  ili zahvaćena HIV-om, virusnim hepatitisima ili spolno prenosivim bolestima, putem poboljšanja zdravstvene pismenosti, doprinosa prevenciji, testiranju, liječenju i upravljanju zdravljem te smanjenje stigme i diskriminacije.

Okončanje HIV/AIDS-a, epidemije virusnog hepatitisa i smanjenje spolno prenosivih infekcija je moguće, no kako bi došlo do toga svi trebamo raditi na tome, moramo omogućiti poboljšanje edukacije o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, primijeniti znanja i zaštitna ponašanja, omogućiti dostupnije testiranje te trebamo raditi na smanjenu stigme oko HIV-a, AIDS-a i spolnog zdravlja. Stoga pozivamo sve institucije, javnozdravstvene i druge zdravstvene djelatnike, predstavnike medija te tvrtke i građane na doprinos aktivnostima u svrhu smanjenja stigme i širenja znanja. Mi smo otvoreni za suradnju i spremni na dijalog sa svima.

Javnozdravstvene usluge podržavaju:
Potpora zajednice u okončanju HIV/AIDS-a, epidemije virusnih hepatitisa i smanjenju spolno prenosivih bolesti:

Hrvatski zdravstveni sustav nudi niz zdravstvenih usluga koje pokrivaju različite potrebe mladih, ali važan dio usluga namijenjenih mladima nadopunjuju organizacije civilnog društva koje su puno bliže stvarnom životu i brigama mladih, ciljano se posvećuju njihovim potrebama (edukacije, savjetovanje, brzo testiranje, podrška). Kroz rad s mladima upoznati su s njihovim problemima vezanim uz spolno prenosive bolesti (SPB) i raspolažu kvalitetnim uvidom u stvarno stanje rasprostranjenosti ovih bolesti koje su često bez simptoma i neprepoznate. Stoga SPB mogu uzrokovati komplikacije i posljedice po zdravlje, a zaražena osoba ih može nesvjesno širiti. Zbog toga je prevencije SPB važan javnozdravstveni izazov. Iako se Hrvatska svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije, zajednica pridonosi da se HIV dijagnosticira puno ranije što omogućava uspješnije liječenje i smanjenje daljnjega prijenosa. Također, zabrinjava visok udio mladih visokorizičnog spolnog ponašanja koji se nisu testirali ili su se testirali tek jednom u životu, kao i značajna pojavnost ostalih SPB kao što su sifilis, klamidija, gonoreja, hepatitis C, koje, ako se pravodobno ne prepoznaju i ne liječe, također mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene komplikacije i posljedice.

Vizija Udruge HUHIV i njezina angažmana u području zdravlja je služiti kao most između zdravstvenog sustava i  zajednice te unaprijediti edukaciju i suradnju među stručnjacima i javnosti, kao i doprinijeti stvaranju rješenja za najhitnije, nedovoljno obuhvaćene i ključne zdravstvene izazove.

U usvajanju i prenošenju znanja mogu pomoći brojni “alati” pažljivo razvijeni u svrhu zaštite zdravlja, u sinergiji institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice. Neki od tih alata koji nude sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života i objedinjuju područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja (informiranje, podrška, učenje, cijepljenje, metode zaštite, testiranje, liječenje, podrška oboljelima…):

Upravo iz toga razloga je osmišljena platforma pod nazivom Volim zdravlje – portal za edukaciju i informiranje zdravstvenih djelatnika, drugih stručnjaka kao i svih koji vole zdravlje o temama iz područja  spolnog i reproduktivnog  zdravlja. Platforma povezuje i druge sadržaje za mlade kao što je mobilna aplikacija Spolno zdravlje (spolnozdravlje.hr) te rad HUHIV-a kao društvene zajednice (huhiv.hr).

Platforma Volim zdravlje fokusirana je na spolno zdravlje kao područje u kojem je Udruga HUHIV već prepoznata u javnosti kao član društvene zajednice koji značajno doprinosi edukaciji o spolnosti i spolnom zdravlju te pruža različite oblike savjetovanja i pomoći korisnicima.

BRUTALKA – enciklopedija o spolnom zdravlju, koja na sveobuhvatan način obrađuje teme o zaštiti spolnog zdravlja za mlade i sadrži brutalno pravilne i edukativne, stručne i otvorene informacije o spolnom zdravlju.

Brošuru je izradila udruga HUHIV u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i brojnim drugim stručnjacima. Sadrži velik broj tema o spolnom i reproduktivnom zdravlju poput spolnosti, rasta i sazrijevanja, anatomije spolnih organa, liječničkih pregleda i samopregleda spolnih organa, zaštite i komunikacije o temama spolnog zdravlja, s ciljem poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija, a sve u cilju očuvanja  i unapređenja zdravlja.

> PRELISTAJ ILI PREUZMI BRUTALKU

> Nauči više o HIV-u

Mobilna aplikacija SPOLNO ZDRAVLJE izrađena je u informativne i obrazovne svrhe, s ciljem poboljšanja informiranosti i razumijevanja važnosti odgovornog spolnog ponašanja, zdravog stila života i zaštite od spolno prenosivih infekcija u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja.

Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje i liječenje spolno prenosivih bolesti, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama, s brojnim interaktivnim alatima – kalkulator rizika, pitaj stručnjaka, tražilica zdravstvenih usluga i edukativnim i informativnim sadržajem.

Centar za savjetovaje i testiranje CheckPoint Zagreb udruge HUHIV – centar je za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja s uslugama savjetovanja, testiranja na spolno prenosive infekcije, pružanja psihosocijalne podrške i povezivanja sa sustavom skrbi i liječenja.

Centar za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja predstavlja sinergiju institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice.

Sve usluge pružaju se besplatno, bez uputnice, stručno i povjerljivo:

 • Besplatno savjetovalište i podršku u zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja
 • Besplatno, brzo, povjerljivo i pouzdano testiranje na HIV, hepatitis C, sifilis, klamidiju i gonoreju
 • Psihosocijalnu podršku i povezivanje sa sustavom skrbi i liječenja

Kod kreiranja alata za pomoć u stjecanju i primjeni znanja uzimamo u obzir potrebe zajednice, slušamo što nam govore korisnici da im je potrebno i na koji način žele do toga doći.

Sve aktivnosti i usluge promocije i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja koje kampanja HUHIV-a komunicira podržavaju Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i brojne druge institucije, organizacije civilnog društva i stručnjaci.

Očuvanje spolnog zdravlja predstavlja prioritet jer porast broja oboljelih od spolno prenosivih infekcija i drugi problemi povezani sa spolnim i reproduktivnim zdravljem mogu značajno utjecati na kvalitetu života osoba i društva. Neprepoznate i neliječene spolno prenosive infekcije često su bez simptoma i izazivaju dugoročne i ozbiljne zdravstvene posljedice kod oboljele osobe (od karcinoma, imunokompromitiranih stanja, do neplodnosti i drugih komplikacija), ali i povećavaju rizik za nesvjesno širenje na druge osobe. Činjenica je da se većina spolno prenosivih bolesti u današnje vrijeme uspješno liječi, a neke se mogu prevenirati cijepljenjem, pravovremenim testiranjem ili zaštitnim ponašanjem. Važno je spriječiti ili rano otkriti spolno prenosive infekcije kao što su klamidijska infekcija, infekcija HPV-om, koje su neke od najučestalijih spolno prenosivih infekcija, jer u kroničnom obliku mogu uzrokovati ozbiljne komplikacije. No i infekciju HIV-om, iako ne spada među najučestalije infekcije, važno je testiranjem otkriti u ranoj fazi, jer to je u današnje vrijeme cjeloživotna kronična bolest s kojom osoba može doživjeti normalan očekivani životni vijek, a liječenjem se ostvaruje nemjerljiva razina virusa u krvi čime se praktički eliminira prijenos HIV-a na druge osobe, čak i spolnim putem.

Hrvatska pripada skupini zemalja niskog rizika za infekciju HIV-om u općoj populaciji zbog uspješnog provođenja preventivnih programa, ali ne i niskog rizika za infekciju ostalim, češćim i lakše prenosivim spolno prenosivim infekcijama koje mogu izazvati različite kratkoročne i dugoročne zdravstvene posljedice, a često nisu na vrijeme prepoznate i liječene. HIV je danas cjeloživotna kronična infekcija koja se uspješno liječi i kontrolira lijekovima i s kojom osoba može doživjeti normalan očekivani životni vijek.

> Infekcija HIV-om i AIDS u Hrvatskoj u 2023. godini – epidemiološki podaci

> Više o epidemiologiji HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj

> Više o HIV-u

> HIV je postao NEMJERLJIV = NEZARAZAN

> VIŠE o Spolnom zdravlju

 • Izrada i disenminacija PR priopćenja povodom Svjetskog dana AIDS-a 
 • Izrada B1 plakata i njegovo oglašavanje na oglasnim prostorima na fakultetima, studentskim domovima i zdravstvenim ustanovama
 • Izrada digitalnih promotivnih materijala i provedba kampanje na internetu i društvenim mrežama 
 • Promocija obilježavanja Europskog tjedna testiranja – promocija testiranja za mlade u CheckPoint centru udruge HUHIV
 • Izrada i diseminacija edukativnih materijala školama i fakultetima diljem Hrvatske – BRUTALKA – enciklopedija o spolnom zdravlju; brošura HIV/AIDS znanje; brošura Spolno zdravlje mob.app.
 • Organizacija i provedba edukacija o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja za učenike i studente
 • Predavanje na stručnom Simpoziju povodom dana AIDS-a u organizaciji Hrvatskog društva za infektivne bolesti Hrvatskoga liječničkog zbora – Sekcije za zarazu HIV-om i infekcije imunokompromitiranih bolesnika – Hilton Double Tree, Ul. Grada Vukovara 269 A; u petak, 1. prosinca 2023, od 16:00 do 19:00 sati
 • Prikupljanje podataka u dosegu i utjecaju kampanje i izvještavanje

Sve aktivnosti i usluge promocije i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja koje HUHIV kampanja komunicira podržavaju Grad Zagreb, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i brojne druge institucije, organizacije civilnog društva i stručnjaci.

BIRAJ USLUGE

VOLIM SPOLNO ZDRAVLJE

Loading RSS Feed

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa