Od oko 2000 testiranih mladih osoba u CheckPoint centru Zagreb u prosjeku svaki deseti ima neku spolno prenosivu infekciju

Tijekom 2023. godine u CheckPoint centru Zagreb Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa (HUHIV) testiranju na spolno prenosive infekcije pristupilo je 1979 osoba kod kojih je utvrđeno ukupno 180 preliminarno pozitivnih nalaza na pet infekcija na koje su se testirali prema procjeni rizika nakon savjetovanja.

Korisnici su se anonimno i besplatno (i bez uputnice) mogli testirati na HIV, hepatitis C, te tri bakterijske spolno prenosive infekcije: klamidijsku infekciju, sifilis i gonoreju, ovisno o procjeni rizika. U prosjeku je gotovo svaka deseta osoba saznala je da ima neku spolno prenosivu infekciju za koju nije znala. Na testiranje najčešće dolaze mladi u prosječnoj dobi od 28 godina, od kojih je bilo 80% muškaraca i 20% žena.

Među 180 novootkrivenih infekcija, najveći udio zauzima klamidijska infekcija (38%), slijedi infekcija virusom hepatitisa C (26%), zatim gonoreja (16%), sifilis (15%), a najmanji udio čini infekcija HIV-om (5%).

Najčešći razlozi za testiranje su osobna zabrinutost za svoje spolno zdravlje i (samo)procjene rizičnih spolnih ponašanja, prijašnja dijagnoza spolno prenosive bolesti ili spolno prenosiva bolest kod partnera ili partnerice. Prilikom savjetovanja, kao prethodne dijagnoze spolno prenosivih infekcija, mladi najčešće navode klamidijsku infekciju, infekciju HPV-om i gonoreju.

Desetgodišnje iskustvo rada i integrirani pristup u pružanju usluga

CheckPoint centar Zagreb udruge HUHIV izvaninstitucionalni je centar za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja u zajednici i djeluje od 2013. godine kao nadogradnja zdravstvenom sustavu predstavljajući sinergiju i suradnju institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice. CheckPoint Zagreb je među prvim centrima za savjetovanje i testiranje na spolno prenosive infekcije u zajednici u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Njegova svrha i cilj je provedba aktivnosti i usluga sa sveobuhvatnim pristupom prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života, prvenstveno u području prevencije rizičnih spolnih ponašanja i očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja, objedinjujući područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

CheckPoint udruge HUHIV djeluje na dvije lokacije u Zagrebu, u Domagojevoj 10 i u Heinzelovojh 62a u sklopu projekta Centar za zdravlje mladih Grada Zagreba.

Djelovanje se temelji na stručnim smjernicama i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) te primjerima dobre prakse u svijetu i Europi. Načela rada su pružanje usluga u području zaštite i unaprjeđenja spolnog zdravlja osoba, obitelji i zajednice besplatno anonimno, bez uputnice, stručno, brzo i povjerljivo. Za testiranje se koriste brzi probirni testovi, na HIV i hepatitis C iz sline s rezultatom za 20 minuta, te kombinirani testorvi na HIV i sifilis iz kapljice krvi iz jagodice prsta s rezultatom za jednu minutu. Testiranje na klamidiju i gonoreju provodi se uzimanjem uzoraka (urin, vaginalni ili analni bris) koji se testiraju u laboratoriju s rezultatom za desetak dana.

Utjecaj na prevenciju neplodnosti

Prema brojnim istraživanjima, dugotrajne i neliječene spolno prenosive bolesti mogu uzrokovati širenje upale i komplikacije i biti uzrok razvoja smanjenje plodnosti ili neplodnosti u žena i muškaraca. To se posebno odnosi na klamidijsku infekciju koja je jedna od najučestalijih među mladima. Uslijed činjenice da je klamidija najčešće bez simptoma ili sa slabo primjetnih simptoma, neliječena na vrijeme može kod žena uzrokovati upalnu bolest zdjelice, što može dovesti kasnije do poteškoće u zanašanju, smanjenje plodnosti ili neplodnosti. Od svih parova koje zahvaća neplodnost, značajan udio se odnosi na neplodnost kod muškaraca, za koju jedan od uzroka može biti kasno liječena ili neliječena spolno prenosiva bolest.

U 2023. godini među testiranim korisnicima bilo je 69 pozitivnih nalaza na klamidijsku infekciju, podjednako kod žena i muškaraca, u prosječnoj dobi od 24 godine. Nakon informiranja o nalazu i pruženog objašnjenja rezultata i savjetovanja prema potrebi, svima je pružena pomoć za uključivanje u sustav zdravstvene skrbi i liječenja. U posljednje tri godine koliko se testiranje na klamidiju i gonoreju provodi u zajednici, utvrđeno je ukupno 150 klamidijskih infekcija i 109 gonoreja i to uglavnom kod mlađe populacije.

Uspješno koračamo prema eliminaciji HIV-a

U zajednici se u prosjeku na 100 testiranih osoba utvrdi jedna osoba s preliminarno pozitivnim rezultatom na HIV, što je i dalje visoko učinkovito sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Kontinuirana dostupnost testiranja na HIV u zajednici koja dokazano doprinosi ranijem otrkivanju infekcija, pravovremeno uključivanje u liječenje i prevenciju novih infekcija, vrlo je važna metoda prevencije kako bi postizanje učinkovitog odgovora u prevencji i postizanje eliminacije bilo što efikasnije.

Eliminacija virusnih hepatitisa i dalje javnozdravstveni izazov

Hepatitis C je primarni javnozdravstveni izazov u skupini virusnih hepatitisa u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Prenosi se primarno krvlju, a zahvaljujući novim lijekovima u gotovo svim slučajevima može biti u potpunosti izlječiv. U testiranju je potreban ciljani pristup populacijama koje imaju najveći rizik za pojavnost, a rezultati od 46 novootkrivenih osoba s protutijelima na hepatitis C u 2023. godini odnosno čak 267 preliminarnih infekcija u posljednje tri godine, dokazuju učinkoviti pristup obuhvata i probira ciljanih populacija u sklopu rada CheckPoint centra udruge HUHIV. Za uspješno liječenje i prevenciju novih infekcija ključno je osigurati olakšan i učinkovit pristup liječenju na čemu kontinuirano treba raditi. Rano otkrivanje infekcija te liječenje i izlječenje oboljelih najefikasniji je put prema eliminaciji.

Pojavnost sifilisa i dalje traje

U Hrvatskoj se posljednjih godina bilježi povećan broj oboljelih od sifilisa, čije simptome, zbog nekoliko stadija ove bolesti, nije lako uočiti na vrijeme, a posljedice mogu biti ozbiljne po zdravlje. Kao i kod drugih bolesti, važno je uočiti bolest na vrijeme kako bi liječenje bilo što uspješnije. CheckPoint udruge HUHIV značajno doprinosi pravovremenom otkrivanju infekcija pružajući usluge testiranja i provodeći učinkovit pristup procjene rizičnih ponašanja. U posljednje tri godine ukupno je otkriveno 88 sifilisa, a u 2023. godini 27, što predstavlja više od pola prijavljenih slučajeva godišnje na nacionalnoj razini. Važno je da osobe koje se zaraze ovom infekcijom oslobodimo srama i stigme, približimo im podršku u zajednici kroz kontinuirano dostupne stručne, besplatne i anonimne usluge savjetovanja, brza testiranja i uključivanje u liječenje.

Procjenjujemo da smo spriječili 160 novih infekcija u jednoj godini

Prosječan broj spolnih partnera u jednoj godini na ukupnom uzorku savjetovanih i testiranih korisnika je dva, a kod osoba kojima je dijagnosticirana neka spolno prenosiva infekcija pet. Tri četvrite korisnika neredovito koristi zaštitu kondomom pri spolnim odnosima. Ako ovim podacima pridružimo znanstveno utemeljenu vjerojatnost prijenosa pojedinih SPI kod jednog nezaštićenog spolnog odnosa sa zaraženim partnerom, procjenjujemo da smo spriječili minimalno 160 novih zaraza u jednoj godini.

Utjecaj na efikasnost zdravstvenog sustava

Liječenje spolno prenosivih bolesti i njihovih posljedica (neplodnost, karcinomi, imunokompromitirana stanja itd.) ima svoju cijenu, i ona nije mala za zdravstveni sustav. Pravovremeno liječenje sprječava razvoj komplikacija i teških oblika bolesti, a također sprječava prijenos infekcija na druge (liječenje kao prevencija). Prevencija je jedan od najvažnijih čimbenika. Prije svega važnost prevencije u nastanku novih oboljenja a nakon toga važnost prevencije kao najvažnijeg čimbenika u dijagnosticiranju zdravstvenog stanja naših građana, ranog otkrivanja oboljenja i pravodobnog početka liječenja.

Uzevši u obzir uspješnost pravovremenih dijagnoza i uspješno uključivanje u sustav liječenja ali i činjenice da uspješno sprječavamo nastanak novih infekcija, CheckPoint udruge HUHIV značajno pridonosi očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja i efikasnosti zdravstvenog sustava.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ