Važnost psihosocijalne podrške u liječenju i rehabilitaciji korisnika droga

Psihosocijalna podrška i rehabilitacija korisnika droga omogućuju uvjete za pravovremeno dijagnosticiranje i pristup zdravstvenoj skrbi i liječenju virusnih hepatitisa te su važni za prevenciju i širenje infekcija virusnim hepatitisima u zajednici. Korisnicima droga s problemima ovisnosti koji su oboljeli od virusnih hepatitisa u okviru multidisciplinarnog pristupa važno je pružiti psihosocijalni aspekt skrbi unutar kontinuuma skrbi za virusne hepatitise. Stručne osobe mogu pružiti podršku i praćenje u svim fazama od informiranja, prepoznavanja rizika i testiranja, uključivanja u skrb, zadržavanja u skrbi te liječenja i izlječenja. U protivnom postoji rizik da korisnici ne prođu kroz kontinuum ili da njihovo kretanje kroz kontinuum bude otežano. Prihvaćanje dijagnoze i uključivanje u liječenje dugotrajan je i zahtjevan proces. Simptomi, nuspojave terapije, loši rezultati nalaza, prateća stigma te narušena kvaliteta života često dovode do pogoršavanja već postojećih problema.

Psihosocijalni terapeutski pristupi obuhvaćaju individualno savjetovanje i grupno savjetovanje, motivacijske intervencije, strukturirane psihološke terapijske intervencije, ovisno o potrebama pojedinca i situaciji. Važni trenutni terapeutski pristupi obuhvaćaju kognitivne i biheviorističke terapije, kojima je cilj djelovati na pojedinca i podržati ga u procesu odvikavanja od uvjetovanog ponašanja prilikom upotrebe droga. Psihosocijalne intervencije mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji s farmakoterapijom. Za postizanje napretka i zadržavanje korisnika u procesu nužno je uključivanje stručnjaka iz različitih područja kako bi kombinacijom multidisciplinarne suradnje i praćenja korisnika kroz proces došlo do dugotrajnijih pomaka.

Savjetovanje se temelji na profesionalnom odnosu između savjetnika i osobe u potrebi. Usmjereno je na unaprjeđenje funkcioniranja osobe u njezinim osobnim i socijalnim odnosima te na emocionalne, socijalne, edukacijske, zdravstvene, organizacijske i razvojne okolnosti. Psihosocijalna podrška važna je za svladavanje kriznih situacija i povećanje mogućnosti za funkcionalno življenje. Korisnicima se pruža pomoć u započinjanju životnih promjena ili u poboljšanju postojeće situacije te su u tom smislu udruge ključni dionici koji pridonose kontinuumu skrbi i u ovom području kroz djelovanje različitih savjetovališta, pružanje podrške u edukaciji, informiranju i povezivanju sa skrbi.

Motivacija za ostanak u skrbi

Ostanak korisnika droga s problemima ovisnosti u skrbi važan je za kontinuum liječenja i izlječenja virusnih hepatitisa, za prevenciju daljnjeg prenošenja infekcije, za smanjenje ukupnih zdravstvenih i socijalnih troškova te za poboljšanje produktivnosti i smanjenje mortaliteta i morbiditeta. Upravo zato provodi se motivacija na testiranje na zarazne bolesti koja uključuje savjetovanje i informiranje o daljnjim postupcima i mogućnostima liječenja. U okviru navedenih aktivnosti provodi se savjetovanje prije i poslije testiranja, uz psihosocijalnu podršku koja je važna u svim fazama skrbi, a kod pozitivnih rezultata testiranja na zarazne bolesti, provodi se motiviranje te priprema i upućivanje pacijenata u programe liječenja. Korisnici droga s problemima ovisnosti koji su u fazi liječenja hepatitisa C multidisciplinarnim pristupom istodobno su u tretmanu održavanja opijatsko supstitucijskom terapijom te se za njih provodi i prevencija nuspojava liječenja infekcije HCV-a, koje mogu utjecati na retenciju u tretmanu hepatitisa kao i prevenciju porasta novooboljelih. Korisnicima u tretmanu liječenja HCV-a potrebne su češće kontrole i nadzor psihijatra te praćenje nuspojava tijekom liječenja (koje mogu dovesti do pogoršanja stanja) kako bi se moglo intervenirati da ne bi došlo do prekida započetog liječenja.

Gdje je moguće potražiti psihosocijalnu podršku?

Informiranje, psihosocijalnu podršku i rehabilitaciju osiguravaju Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, centri za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV i virusne hepatitise (CST), među kojima je CheckPoint centar Zagreb te udruge koje se bave programima smanjenja šteta, prevencijom virusnih hepatitisa i pružanjem psihosocijalne podrške korisnicima droga. Udruga HUHIV već godinama uspješno surađuje s navedenim institucijama i udrugama unutar i izvan granica RH kako bi pridonijela ovim ciljevima te podržala rad i aktivnosti koje omogućuje informiranje, testiranje i pravovremeni pristup zdravstvenoj skrbi korisnicima kojima je to potrebno te podršku njima i njihovim bližnjima.

ESF projektom Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga upravo se nastoji pružiti podrške zdravstvenom sustavu i udrugama u Republici Hrvatskoj koje mogu organizirati ovakve  usluge za svoje korisnike i pridonijeti održavanju kontinuiteta skrbi i prevenciji infekcija krvlju i spolno prenosivim bolestima u ključnim populacijama.

Uvođenje izravno djelujuće antivirusne terapije (DAA) promijenilo je i poboljšalo kliničko upravljanje infekcijom hepatitisom C (HCV-om) i dalo poticaj postavljanju
Virusni hepatitis jedan je od javnozdravstvenih izazova današnjice. Iako su nam poznati putevi prijenosa, specifičnosti virusa i epidemiologija bolesti, novodijagnosticirani
Korisnici zatvorskog sustava pod povećanim su teretom zaraznih bolesti kao što su hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV), često zbog
Rad u civilnom sektoru podrazumijeva temeljito stručno i praktično znanje. Često se svodi na izravni kontakt s ciljanim populacijama koje
Treniraj trenera, poznatiji pod engleskim prijevodom Train the trainer, sve je popularnija edukacijska metoda na radnim mjestima. Radi se o
30. rujna u prostorima CheckPoint centra Zagreb djelatnici i suradnici udruge HUHIV ugostili su korisnike terapijske zajednice koja djeluje u
Održan sastanak i edukacija za stručnjake povodom projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga
U sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 održan je timski
Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) objavio je publikaciju - Tehničko izvješće o zaraznim bolestima povezanim
U sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga - UP.02.2.2.06.0373 proveden je prvi