Simpozij povodom Svjetskog dana virusnih hepatitisa 2019.

U petak, 12. srpnja 2019., u velikoj dvorani Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, održan je simpozij povodom Svjetskog dana virusnih hepatitisa koji se službeno obilježava 28. srpnja, u organizaciji:

  • Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
  • Klinike za infektivne bolesti «Dr. Fran Mihaljević»
  • Hrvatskog liječničkog zbora – Hrvatskog društva za infektivne bolesti
  • Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)
  • Hrvatskog društva za bolesti jetre “Hepatos”
  • Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)
  • Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva

Prisutne stručnjake u uvodnom dijelu simpozija pozdravili su, uz moderatoricu simpozija, Davorku Dušek, dr. med., prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., pročelnica Odjela za virusni hepatitis i voditeljica Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva RH te predstavnica Ministarstva zdravstva, Maja Cvetojević, dipl. ing. biol.

Prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. uvodnim se predavanjem ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo osvrnula na epidemiologiju virusnih hepatitisa u Hrvatskoj i u Europi, prijavljivanje virusnih hepatitisa te novosti i planove u praćenju i izvještavanju o HBV-u i HCV-u. Hepatitis E u Hrvatskoj se javlja sporadično. Hepatitis A bio je gotovo eliminiran, ali u periodu 2017.-2018. u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini zabilježena je epidemija, 2017. Bilo je 47, a 2018. 96 slučajeva zaraze. U Hrvatskoj je, prema aktualnoj epidemiološkoj slici, prevalencija najčešćih uzročnika virusnih hepatitisa, hepatitisa B i hepatitisa C, niska u općoj populaciji (<1%). Za HBV se kreće između 0,2 i 0,7%, a za HCV između 0,5 i 0,9% (Vilibić-Čavlek, 2014). Značajno je viša u ključnim populacijama, za PWID se prevalencija HCV-a kreće između 29 i 65%, ovisno o istraživačkom dizajnu. U period između 1993. i 2013. Bilježeno je 330 novodijagnosticiranih slučajeva HCV-a godišnje, između 2014. i 2018. 180 slučajeva godišnje, a u 2019. je do kraja lipnja zabilježeno 90 novih slučajeva. Broj novih slučajeva hepatitisa B u znatnom je opadanju zbog uvođenja obaveznog cijepljenja u škole i rodilišta te je broj novih slučajeva od 400 godišnje u period između 1988. i 1999. sada u 2019. do kraja lipnja pao na 33 slučaja. Hepatitis B i C i dalje predstavljaju značajan javnozdravstveni problem s obzirom da je oko 25.000 osoba u Hrvatskoj kronično zaraženo virusom hepatitisa B (kronični HBV), a oko 40.000 virusom hepatitisa C (anti-HCV pozitivni). Prikupljanje dodatnih epidemioloških karakteristika oboljelih pridonosi boljem razumijevanju epidemiološke situacije, a daljnja poboljšanja u pojačanom praćenju HBV i HCV uz osiguranje zakonske podloge za provođenje omogućit će i poboljšanje kvalitete međunarodnog izvještavanja (u ECDC Hrvatska i Bugarska jedine su zemlje članice EU koje izvještavaju agregirane podatke za HBV i HCV).

Predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prisutnima je opisala postupak odobravanja početka liječenja novim lijekovima za HCV. Nakon što bolnički specijalist preporuči liječenje, bolničko povjerenstvo za lijekove upućuje prijedlog HZZO-u nakon čega Stručno povjerenstvo HZZO-a može odobriti predloženo liječenje iz sredstava namijenjenih lijekovima s popisa posebno skupih lijekova. HZZO je u okviru svojih mogućnosti i raspoloživih sredstava izdvojio posebna novčana sredstva koja su namijenjena isključivo za financiranje liječenja kroničnog hepatitisa C. Popis posebno skupih lijekova postoji od 2005. godine, financira se iz posebnog fonda i ne tereti bolnički proračun te omogućuje veću dostupnost skupih lijekova za liječenje rijetkih i teških bolesti. U Hrvatskoj su za liječenje HCV-a dostupni gotovo svi najnoviji lijekovi koji ne uključuju primjenu interferona. Njihova je cijena i dalje visoka iako znatno niža nego kad su se pojavili na tržištu 2015. Oni izazivaju manje nuspojava, omogućuju bolju suradljivost pacijenata (oralna primjena i kraći period liječenja) te njihova učinkovitost prelazi 95%. Ovi lijekovi mogu biti odobreni za liječenje osoba u dobi od 18 godina kojima je potvrđena dijagnoza kroničnog hepatitisa C i koje imaju pozitivan nalaz HCV RNA, a do sada nisu liječene ili im je prethodno liječenje bilo neuspješno. Potrebna je apstinencija od IV droga i alkohola unatrag 6 mjeseci (dokaz su nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja). Nakon liječenja provodi se obavezna reevaluacija liječenja i kontrola viremije, a nalazi se dostavljaju u Direkciju HZZO-a radi procjene terapijske učinkovitosti liječenja pri čemu HZZO plaća samo ono liječenje koje je dovelo do izlječenja. 2015. je odobreno 96 zahtjeva za liječenje, 2016. 179, 2017. 342 te 2018. 440 te se u 2019. očekuje još i veći broj odobrenja.

U nastavku simpozija dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj, dr. med. iz KB Merkur održala je predavanje o hrvatskim uspjesima u mikroeliminaciji hepatitisa C u populaciji bolesnika s transplantiranom jetrom te uspjesima transplantacijskog tima, ali i upozorila na veliki broj pacijenata koji se kasno uključuju u skrb i kod kojih dolazi do razvoja hepatocelularnog karcinoma i teških zdravstvenih komplikacija zbog kojih transplantacija postaje nužna opcija te je HCC jedna od najbrže rastućih indikacija za transplantaciju u KB Merkur u period 2007-2018. Predstavila je i rezultate međunarodne Bridge studije prema kojoj se može procijeniti da ako bi svi organi u zapadnim zemljama bili ponuđeni HCC pacijentima to bi zadovoljjilo potrebe samo 15-25% svih HCC. Zaključila je da je primjenom DAA lijekova mnogo toga poboljšano, ali da je za potpunu eliminaciju potrebno poboljšati otkrivanje osoba koje su zaražene HCV-om.

Tatjana Reić, predsjednica Hrvatskog društva za bolesti jetre Hepatos  održala je predavanje pod nazivom “Europska perspektiva: Gdje je Hrvatska?” Predstavila je izvješće WHO za HIV, virusne hepatitis i spolno prenosive infekcije, 2019., istaknula dosadašnje napore te naglasila da unatoč dostupnosti lijekova svakih 25 minuta jedna osoba zaražena HCV-om umre od komplikacija bolesti jetre u EU (2017). Od svih procijenjenih slučajeva zaraze HCV-om, otprilike je trećina dijagnosticirana i  tek oko 5% liječeno (EU, 2017.)

Simpozij je završen predavanjem Maje Erceg Tušek, mag. psych. iz Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnih hepatitisa (HUHIV) pod nazivom “Liječenje hepatitisa C – iskustva pacijenata” koja je prisutnim stručnjacima predstavila aktivnosti udruge HUHIV na području prevencije, dijagnostike te skrbi za oboljele od virusnih hepatitisa. Osvrnula se na iskustvo rada s osobama su zahvaćene virusnim hepatitisima te poteškoće na koje oni i njihovi bližnji nailaze pri uključivanju u zdravstvenu skrb te ostvarivanju različitih prava. Predstavljen je i radni paket 4.3. europskog projekta INTEGRATE u kojem sudjeluje i Hrvatska te udruga HUHIV. Uz podršku prof. Vince i Klinike u pripremi je istraživanje o iskustvima liječenja hepatitis C kojim se planiraju obuhvatiti i uključiti osobe koje su liječene ili su trenutno na liječenju hepatitisa C.

Ovogodišnja kampanja „Testiraj. Liječi. Hepatitis“ provodi se od sredine srpnja do kraja kolovoza preventivnim i edukativnim porukama na plakatima, lecima i spotovima.

Na simpoziju je predstavljeno i jubilarno 20. izdanje HIVhep godišnjaka za zdravstvene djelatnike. HIVhep godišnjak za zdravstvene djelatnike već duže vrijeme spada u renomiranu zdravstvenu literaturu koja se u nakladi od više tisuća distribuira na preko 200 adresa zdravstvenih i povezanih institucija, društava, komora i organizacija diljem RH te na svim važnijim stručnim skupovima koji okupljaju prvenstveno zdravstvene djelatnike, ali i djelatnike ostalih struka koje sudjeluju u zdravstvenoj skrbi.

U godišnjak je uključen i vodič „Može li to biti HCV?“ – Vodič za rano otkrivanje hepatitisa C izrađen u suradnji s prof. Vince kojoj se ovim putem zahvaljujemo na recenziji i podršci. Brošura uključuje faktore rizika za prijenos hepatitisa C, kliničku sliku te savjete za testiranje namijenjene zdravstvenim djelatnicima. Ovaj vodič namijenjen je zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o osobama koje bi mogle biti zaražene HCV-om.

Korištenjem modernih tehnologija koje su široko dostupne educirali smo i nastavljamo educirati građane s ciljem poboljšanja informiranosti i zaštite od infekcija virusima hepatitisa, uključujući i populacije u većem riziku od izloženosti. Mobilna aplikacija Sve o hepatitisu sadržava informacije koje je važno znati o hepatitisu i njegovom utjecaju na jetru, vrstama hepatitisa, rizicima, načinima zaštite te preporuke za testiranje i mogućnosti testiranja diljem Hrvatske. Osim informativnog dijela, aplikacija nudi i interaktivne usluge kalkulatora rizika s ciljem prepoznavanja rizične izloženosti hepatitisima B i C uz savjete i preporuke za testiranjem, mogućnost direktnog kontakta sa stručnjacima koji će odgovarati na pitanja korisnika te interaktivni podsjetnik kao jednostavan način planiranja redovitog uzimanja lijekova ili drugih zadataka koji su korisniku važni. Aplikacija je dostupna u GooglePlay-u i AppStore-u kao interaktivan, privlačan i učinkovit način edukacije građana i pružanja preporuka o testiranju osobama u povećanom riziku od zaraze.

Svrha je ovih, kao i ostalih aktivnosti koje udruga HUHIV kontinuirano provodi, osvještavanje o ovoj temi, povećanje razine znanja, doprinos prevenciji virusnih hepatitisa, povećani obuhvat cijepljenjem i drugim oblicima zaštite, psihosocijalna podrška, pravovremeno i uspješno liječenje te u konačnici i izlječenje čime se izravno pridonosi aktivnostima i ciljevima globalne strategije te nacrta Hrvatske strategije za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa.