Predstavnici HUHIV-a na regionalnom forumu SYNAPSE

Regionalni forum je 24. svibnja 2021.  pod imenom SYNAPSE okupio zdravstvene djelatnike, predstavnike civilnog sektora i osobe koje žive s HIV-om na diskusiju i razvoj strategije za borbu protiv stigme povezane s HIV-om u Europi, u organizaciji Gilead Sciences Europe koji je višestruko pokazao napore u borbi protiv stigme povezane s HIV-om, a interdisciplinarni pristup pokazao se kao iznimno koristan u toj borbi. Zbog toga, okupljeni su regionalni zagovaratelji da podijele iskustva i ideje, te se međusobno osnaže u lokalnim, nacionalnim i međunarodnim naporima za povećanje kvalitete života (tzv. cilj „četvrti 90“). 

Na sastanku se razgovaralo o utjecaju stigme povezane s HIV-om u zdravstvenom sustavu, zajednici i legislativi, te je ukazana njena važnost i sveprisutnost. Preko 50% osoba koje žive s HIV-om iskusile su diskriminatorna ponašanja, a postotak je i veći kod ranjivih skupina poput muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima, osoba koje injektiraju droge i seksualnih radnika/ca. Istaknuta je Istočna Europa i Centralna Azija kao područje koje je posebno zahvaćeno ovim društvenim izazovom. Stigma je posebno problematično svojstvo u zdravstvenom sustavu jer vodi k neadekvatnoj prevenciji – pacijenti su manje motivirani testirati se, informirati se kod liječnika obiteljske medicine te su prepušteni sami sebi. Stigma je faktor koji izravno utječe na mentalno zdravlje osoba koje su stigmatizirane. U nekim slučajevima, osim što utječe na prevenciju, utječe i na stopu adherencije terapije. Stigma zaista ima značajnu ulogu u svakoj etapi kontinuuma skrbi.

Edukacija se pokazala korisnom, ali nedovoljnom. Kroz predavanje preporučene su nove inicijative isključivo za ranjive grupe, te je naglašena korisnost kampanje U = U, koja objašnjava da osobe koje žive s HIV-om te su na dosljednoj terapiji barem 6 mjeseci postaju nezarazne za druge uobičajenim putevima (npr. nezaštićenim spolnim odnosom). Ovo medicinsko i društveno otkriće transformira živote osoba koje žive s HIV-om i cijele zajednice, oslabljuje stigmu, smanjuje anksioznost povezanu s testiranjem na HIV, te je jedan od najsnažnijih argumenata za iracionalnost stigme. Stručnjaci koji se bave s temom HIV-a dodatno su educirani da pripaze na poruke koje šalju zajednici kada tumače U = U svojstvo – važno je naglasiti da je prijenos nemoguć, a ne „manje moguć“, da se HIV ne može prenijeti, a ne da „je malo vjerojatno“, da rizik ne postoji, a ne da je „nizak“. Procesne poruke koje šaljemo iza korištenih izraza su iznimno važne i ne treba ostavljati prostora za vlastitu interpretaciju dokazanih činjenica. Općenito, zaključci sastanka, posebno temeljem prikaza slučajeva i istraživanja u pojedinim zemljama i organizacijama, svjedočili su o korisnosti – pravnog savjetovanja, različitih oblika aktivizama, kampanja koje educiraju i osvještavaju zajednicu, istraživačkih studija, te usmjeravanja na posebno ranjive skupine.

Predstavnici HUHIV-a participirali su i na radionici o stigmi, u kojoj se razgovaralo o metodama borbe protiv stigme. Poseban fokus stavljen je na obrazovni sustav (školski predstavnici, učenici, ali i roditelji preko školskog sustava), medije (kompetencije novinara u izvještavanju u području spolnog zdravlja), političku sferu (uočiti potencijalne zagovaratelje za ljudska prava osoba koje žive s HIV-om, posredno utjecati na legislativu koja utječe na kvalitetu života), te je višestruko naglašena usmjerenost na same osobe koje žive s HIV-om i važnost njihova uključivanja u različite oblike aktivizama. Zdravstveni sustav istaknut je kao jedan od najvećih izazova u području stigme, s obzirom da je stigma tamo i dalje prisutna te onemogućava adekvatnu zdravstvenu skrb pacijentima, te demotivira zajednicu da pronađe odgovore na svoja pitanja kod liječnika.

Predstavnici HUHIV-a su zahvalni što su bili dijelom ovog zajedničkog sastanka, te se rado nazivaju, kako su i sami organizatori rekli, anti-stigma championima.