Može li to biti hepatitis C? – Vodič za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C

Zahvaljujući suvremenim antivirusnim lijekovima hepatitis C postaje prva kronična virusna infekcija koja je u potpunosti izlječiva.

Ipak, procjenjuje se da u svijetu živi čak 55 milijuna ljudi s neprepoznatim kroničnim hepatitisom C. U Hrvatskoj oko 20 000 ljudi ne zna da ima hepatitis C. Te osobe imaju povećani rizik razvoja ciroze i hepatocelularnog karcinoma, a s druge strane predstavljaju izvor infekcije za druge ljude. Smrtnost od komplikacija virusnog hepatitisa u svijetu i u Hrvatskoj još je uvijek u porastu, stoga Svjetska zdravstvena organizacija podupire razvoj nacionalnih strategija za eliminaciju virusnog hepatitisa do 2030. godine, a kao najvažnija aktivnost strategije prepoznata je edukacija opće populacije i zdravstvenih radnika te promicanje svjesnosti o virusnom hepatitisu i smanjivanje stigme.

Ključnim elementom uspjeha strategije eliminacije smatra se edukacija liječnika primarne zdravstvene zaštite o faktorima rizika i simptomima virusnih hepatitisa.

HUHIV je u suradnji sa stručnjacima iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ izdao brošuru Može li to biti hepatitis C – Vodič za rano dijagnosticiranje infekcije hepatitisom C, koncizno štivo o faktorima rizika za prijenos hepatitisa C, kliničkoj slici te savjetima za testiranje namijenjenima zdravstvenim djelatnicima.

Prevalencija infekcije hepatitisom C u Hrvatskoj niska je te iznosi nešto manje od 1% u općoj populaciji. Međutim, procjene prevalencije u skupinama  visokorizičnog ponašanja puno su veće, npr. među osobama koje injektiraju droge oko 40% s rasponom 30-65%, ovisno dizajnu istraživanja.

Ovaj vodič namijenjen je za praktičnu upotrebu zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o osobama koje bi mogle biti zaražene HCV-om, uključujući liječnike opće prakse, osoblje u hitnim službama i ostale zdravstvene djelatnike u područjima koja nisu primarno povezana s virusnim hepatitisima. Vodič sažima osnove za dijagnozu HCV infekcije u više područja tako da svi primjeri možda neće biti važni za Vaše pojedinačno okruženje.

Vodič za rano otkrivanje infekcije hepatitisom C sadrži ključne informacije temeljene na znanstvenim i stručnim spoznajama te preporuke koga testirati na HCV, potrebe za učinkovitijim dijagnosticiranjem HCV-a, kako provesti testiranje na HCV, kliničke indikatore za testiranje na HCV – simptomi i znakovi HCV-a, ekstrahepatičke manifestacije HCV-a, moguće manifestacije hepatitis C na koži, moderne tehnologije u prevenciji HCV-a i dr.

Došlo je vrijeme da se svi slučajevi HCV infekcije učinkovito dijagnosticiraju!

HCV infekciju relativno je lako dijagnosticirati. Može Vam biti podrška imati kliničke smjernice kako biste poboljšali doseg testiranja na HCV, osobito među osobama s visokom vjerojatnošću infekcije, a koji se mogu zbog više razloga javljati u različite medicinske službe.

Vodič sadrži stručne informacije i kliničke fotografije te je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Stoga se za svoj tiskani ili elektronički primjerak obratite udruzi HUHIV.

Nadamo se da će putem lista rizika i indikatorskih stanja te pratećih fotografija mogućih prezentacija povezanih s HCV-om ovaj vodič pomoći svim liječnicima da ne propuste ovu važnu dijagnozu te potaknuti rano testiranje na HCV.