Volim zdravlje kampanja

U sklopu projekta Volim zdravlje – UP.02.2.1.04.0017 u suradnji sa brojnim stručnjacima, implementirali smo održiv sustav online učenja i sadržaja u području prevencije bolesti i zaštite zdravlja za ciljne skupine projekta.

u sklopu provedbe projekta Volim zdravlje – UP.02.2.1.04.0017 financiranog iz Europskog socijalnog fonda temeljem odluke Ministarstva zdravstva za dodjelu bespovratnih sredstava „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“, u suradnji sa brojnim stručnjacima, implementirali smo održiv sustav online učenja i sadržaja u području prevencije bolesti i zaštite zdravlja za ciljne skupine projekta:

www.volimzdravlje.hr

Projekt u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) provodi Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV).

Portal Volim zdravlje kao krajnji proizvod i svrha projekta nastao je temeljem provedenih edukacija u srednjim medicinskim školama (onima koje smo stigli obići prije utjecaja epidemije COVID-19), u kojima su sudjelovali stručnjaci HZJZ-a, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i HUHIV-a. Osim unaprjeđenja znanja mladih i budućih zdravstvenih djelatnika, osnovni cilj bio je prikupiti njihove povratne informacije, interese, zablude i teme u kojima im je potrebna dodatna podrška u znanju. Mlade smo na taj način uključili u oblikovanje obrazovnih sadržaja i tema sa zadatkom izrade održive edukativne platforme u suradnji s brojnim medicinskim i zdravstvenim stručnjacima.

E-learning portal Volim zdravlje pristup je edukaciji prilagođen zahtjevima suvremenog doba i služi za razvoj znanja i kompetencija u području zdravlja. Namijenjen je studentima i učenicima zdravstvenog i medicinskog obrazovnog usmjerenja, zdravstvenim djelatnicima, stručnjacima mentalnog zdravlja, odgojno-obrazovnim djelatnicima i svima koji imaju želju proširivati svoja znanja o temama iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja, ali i drugim zdravstvenim temama. Svi sadržaji potpuno su besplatni. Unutar toga područja široka je paleta dostupnih tema s preko 20 tečajeva, još toliko u trenutnoj implementaciji i uz plan kontinuiranog ažuriranja i dodavanja novih stručno izrađenih i recenziranih sadržaja. Tečajevi su rezultat odlične interdisciplinarne suradnje vodećih zdravstvenih i drugih stručnjaka, te više sustava – državnih i javnozdravstvenih institucija, civilnog sektora i zajednice.

Organizacijski partneri E-LEARNING tečajeva su Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Pravni fakultet u Zagrebu, Međunarodno udruženje studenata medicine – CroMSIC, KBC Sestre milosrdnice i dr. te brojni renomirani stručnjaci u području medicine, epidemiologije, infektologije, dermatovenerologije, hepatologije , psihologije i drugih relevantnih područja zdravlja i medicine.

Pored velikog broja edukativnih članaka, sadržaja, usluga i podrške, online učenje može se koristiti na više načina. E-tečajevi mogu služiti kao dodatni alati učenja na redovnoj nastavi, a neki od tečajeva mogu biti domaća zadaća i/ili uvjet za dodatne bodove ili ocjenu te kao mogućnost korištenja tijekom online nastave u slučaju potrebe. Na kraju svake lekcije i svakog tečaja postoji ispit/test znanja, za koji, ako ga uspješno riješi, polaznik tečaja može preuzeti certifikat o završenom tečaju kao vlastito priznanje o edukaciji.

  • Volim zdravlje e-Learning centar sa preko 20 online tečajeva – Cilj je postojećim i budućim zdravstvenim djelatnicima te svim stručnjacima u području zdravstvene i socijalne skrbi ponuditi jedinstvenu stručnu platformu za online učenje u Hrvatskoj, bazu znanja, kvalitetnog sadržaja, osobnog i stručnog usavršavanja u području spolnog i reproduktivnog zdravlja te povezanih zdravstvenih i društvenih tema
  • Volim zdravlje online izvor stručnih zdravstvenih i medicinskih informacija u primjeni najbolje prakse, inovativnih pristupa zdravlju, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika, kao nadogradnja zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice
  • Volim zdravlje zdravstvena sinergija – sinergija institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice tj. učinkovitog ulaganja u zdravlje građana (testiranje, savjetovanje i podrška, e-učenje, stručni medicinski članci, podrška oboljelima…)

Tijekom rujna i listopada implementiraju se aktivnosti javnozdravstvene kampanje, prvenstveno s ciljem obuhvata svih mladih i škola koje nismo uspjeli obuhvatiti tijekom edukacija zbog covid-19 situacije. Javnozdravstvena kampanja i promocija Volim zdravlje obuhvaća:

  • Izradu i tisak promotivnog plakata Volim zdravlje
  • Izradu i tisak promotivne platnene torbe Volim zdravlje za promociju projekta
  • Slanje edukativno-promotivnog paketa svim srednjim medicinskim školama u Hrvatskoj (24 škole) s info-motivacijskim pismom, bilježnicama Volim zdravlje, plakatima
  • Distribucija plakata kampanje na B1 oglasnim prostorima u školama i prostorima zdravstvenih ustanova koje se koriste za obrazovanje učenika i studenata medicine
  • Distribuciju plakata i objava putem društvenih mreža u suradnji s Međunarodnim udruženjem studenata medicine CroMSIC
  • Izradu digitalnih promotivnih materijala za potrebe implementacije ciljane digitalne javnozdravstvene kampanje Volim zdravlje u suradnji sa PR agencijom kako bi ostvarili što veći doseg ali i održivost projekta – promotivni video materijali i internet banneri za ciljanu promotivnu kampanju na YouTube-u i internetskim portalima

S veseljem i ponosom gledamo na do sada ostvareni posao koji temeljimo na višegodišnjem iskustvu rada s mladima u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, a srednje medicinske škole prepoznajemo kao važne partnere u stvaranju savjesne i informirane generacije mladih, ujedno i budućih zdravstvenih djelatnika s temeljnim kompetencijama znanja o spolnom zdravlju, spolno odgovornom ponašanju i povezanim zdravstvenim temama.

Svim mladima treba pružiti što više izvora znanja. Srednje medicinske škole kao ključni partneri projekta Volim zdravlje educiraju buduće generacije zdravstvenih djelatnika koji će imati priliku raditi, ali i sudjelovati u educiranju mladih. Stoga je posebno važno da imaju dodatne izvore za unaprjeđenje svog znanja kao indirektno ulaganje u znanje budućih generacija mladih.

HUHIV će o svim projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.

Više o projektu Volim zdravlje