Održana akcija testiranja i edukacije korisnika terapijske zajednice „Moji dani“ u CheckPoint centru Zagreb

30. rujna u prostorima CheckPoint centra Zagreb djelatnici i suradnici udruge HUHIV ugostili su korisnike terapijske zajednice koja djeluje u okviru Udruge za prevenciju ovisnosti „Moji dani“. Udruga i terapijska zajednica „Moji dani“, a bavi se prevencijom ovisnosti od opojnih droga i drugih opojnih sredstava, alkohola i kocke te pruža podršku korisnicima.

Udruga HUHIV u sklopu projekta Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici faza 1, Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga UP.02.2.2.06.0373 u suradnji s djelatnicima terapijske zajednice „Moji dani“ organizirala je edukaciju i testiranje na HIV i hepatitis C za sedam korisnika terapijske zajednice. Testiranja i individualne edukacije i konzultacije s liječnicom infektologinjom održane su u prostorima CheckPoint centra Zagreb. Korisnici su testirani brzim testovima iz oralne tekućine na HIV i HCV te je svakog korisnika nakon priopćavanja rezultata individualno educirala liječnica infektologinja, a psihologinja udruge HUHIV dodatno je informirala korisnike o uslugama udruge HUHIV, mogućnostima liječenja u Zagrebu i Hrvatskoj te im je ponuđena podrška pri povezivanju sa sustavom zdravstvene skrbi, konkretno Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa.

U sklopu ove zajedničke akcije više puta su kontaktirani i educirani i djelatnici terapijske zajednice koji izravno rade s korisnicima kako bi se produbila njihova znanja o virusnim hepatitisima, dostupnoj dijagnostici i liječenju što su iznimno važne informacije za rad s korisnicima koji su u povišenom riziku od infekcija virusnim hepatitisima. Na ovaj način stvoren je i temelj za nastavak suradnje u području prevencije i rane dijagnostike virusnih hepatitisa. Za djelatnike i korisnike pripremljen je i paket edukativnih materijala i brošura o virusnim hepatitisima i HIV-u koji im može biti koristan u svakodnevnom radu kao stručan i pouzdan izvor informacija. 

Ovaj posjet samo je jedna od aktivnosti koje su planirane u sklopu provedbe projekta Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici faza 1, Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga UP.02.2.2.06.0373 pomoću kojega nastojimo izgraditi mrežu suradnje za pomoć osobama korisnicima opojnih droga i članovima njihovih obitelji u prevenciji, suzbijanju i liječenju negativnih posljedica nastalih zlouporabom opojnih droga. U partnerstvu s HZJZ provodit će se daljnje aktivnosti sa svrhom izgradnje mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem izvaninstitucionalne podrške korisnicima koji su ovisni o opojnim drogama te čine najugroženiju skupinu po postotku infekcija hepatitisom C. U mrežu će biti uključeno šest udruga s područja RH uz podršku HZJZ, a cjelokupni projekt provodit će se na području dvanaest županija.

Svrha ovoga projekta unapređenje je socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o opojnim drogama kako bi se osigurao doprinos programima smanjenja štete koja nastaje zlouporabom droga predviđenima u Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Opće cilju projekta pridonijet ćemo povećanjem uključenosti u društvo osoba s problemima ovisnosti o opojnim drogama širenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga u zajednici usmjereni na prevenciju, otkrivanje i uključivanje u zdravstvenu skrb i liječenje za oboljele od zaraznih bolesti, pružanjem adekvatne edukacije o problemima ovisnosti i krvlju prenosivim infekcijama, osnaživanjem članova obitelji te jačanjem kapaciteta stručnjaka u udrugama u svrhu jačanja postojećih programa smanjenja štete nastale zlouporabom opojnih droga.

Više o projektu:

https://huhiv.hr/razvoj-mreze-socijalnih-usluga/

HUHIV će o projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, u Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatska Opširnije
Izrađena je publikacija provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 financiranog Opširnije
7. i 8. ožujka održana je dvodnevna radionica osoblja za provedbu bio-bihevioralnog istraživanja uzorkovanjem upravljanim ispitanicima među osobama koje injektiraju Opširnije
01.03.2022. stručnjaci udruge HUHIV treći puta posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatski Opširnije
U sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz Opširnije
8. i 9. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja za zarazne bolesti i Opširnije
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 26.11.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno Opširnije
16.11.2021. stručnjaci udruge HUHIV ponovno su posjetili zajednicu udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama Opširnije