Problem suhe kože kod HIV+ osoba

Problem suhe kože kod HIV+ osoba

Suha koža sve je izraženiji problem muškaraca i žena koji žive sa HIV-om, prema mišljenju američkih istraživača. Studija objavljena u izdanju časopisa AIDS za listopad, otkrila je i da inhibitor proteaze indinavir povećava rizik isušivanja kože.

Problemi s kožom
Problemi s kožom česti su kod HIV infekcije. Iako su neki istraživači primijetili smanjenje učestalosti pojave dermatoloških problema od početka upotrebe antiretrovirusne terapije pa do danas, studije i dalje pokazuju da 19-25% HIV+ osoba ima problema sa suhom kožom.

Na sveučilištu u San Franciscu, Kalifornija, provedeno je istraživanje sa ciljem određivanja učestalosti ovog problema. Suhoća kože ocjenjivala se iskazima pacijenata i liječničkim pregledima. Uključeno je 1026 HIV+ osoba te 274 osobe koje nisu pogođene HIV-om. Sve su osobe bile uključene i u studiju o redistribuciji masti i metaboličkim promjenama kod HIV infekcije.

Prema iskazima pacijenata, učestalost problema suhe kože bila je znatno veća kod HIV+ muškaraca- 42,1% njih imalo je dermatoloških problema, u usporedbi sa 9,9% muškaraca koji nisu pogođeni HIV-om, koji su prijavili dermatološke probleme. Kod žena, problem je još učestaliji, pa tako 51,5% HIV+žena ima probleme s kožom, te 31,6% žena koje nisu pogođene HIV-om.
Slični rezultati dobiveni su i kliničkim pregledima.

Multivarijantna analiza otkrila je da HIV+ muškarci imaju 5,7 puta veću vjerojatnost od ostalih za razvoj određenih dermatoloških problema, kod žena je vjerojatnost veća 2,2 puta.

Zbog različitih kriterija muške i ženske populacije, istraživači su nastavili analizu prema faktorima povezanim sa određenim spolom.

Kod muškaraca, problem suhe kože povezan je sa: brojem CD4 višim od 200, bolovanjem od neke od oportunističkih bolesti u zadnjih 100 dana, uzimanjem indinavira, neprikladnom prehranom. Povezanost indinavira i problema suhe kože veća je kod muškaraca sa brojem CD4 višim od 200, nego kod onih sa nižim.

Kod žena, suha koža povezuje se sa brojem CD4 stanica nižim od 200, ali povezanost sa oportunističkim infekcijama, uzimanjem indinavira ili prehranom nije pronađena.

Kod oba spola, problem suhe kože nije se mogao povezati sa etničkim porijeklom, indeksom tjelesne mase ili nemjerljivim brojem kopija virusa (broj kopija manji od 400).

Od svih antiretrovirusnih lijekova, indinavir se najčvršće povezuje sa problemom suhe kože. Indinavir interferira metabolizam retinoida, grupe spojeva uključenih u obnovu kože te suha kože nastaje kao posljedica toga. Nukleozidni analog 3TC također se povezuje sa suhom kožom, iako mehanizam djelovanja nije poznat. Istraživači naglašavaju da su potrebna daljnja istraživanja na ovom području.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa