Održan timski sastanak stručnih suradnika u provedbi projekta

U sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 održan je timski sastanak stručnih suradnika – Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa kao nositelja projektnih aktivnosti, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao projektnog partnera i Klinike za infektivne bolesti kao vanjskih stručnih suradnika recenzenta stručnih sadržaja.

Objašnjeni su i usuglašeni ciljevi u odnosu na definirane probleme i izazove te svrha projekta. Osnovni problemi koji se prepoznaju unutar sustava pomoći i podrške za osobe koje se bore s problemima ovisnosti o drogama, a koji obuhvaćaju sve ciljne skupine su visoka prevalencija hepatitisa C u populaciji ovisnika o drogama i nedostatan obim testiranja na HCV, regionalna neujednačenost pristupa izvaninstitucionalnoj socijalnoj podršci za ovisnike, visok postotak ovisnika o drogama koji su boravili u zatvorskom sustavu i izlaze iz njega s procjenom visoke prevalencije HCV-a te niska razina dostupnosti savjetodavne pomoći za članove obitelji osoba u potrebi za HCV intervencijama.

Definirani su koraci provedbe projekta te pojedinačne uloge u ispunjenju planiranih projektnih aktivnosti, metodologija i suradnja. Uključivanje Službe za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao centralnog tijela podrške ovom projektu i Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti osigurati će konkretne i fokusirane reference te sve potrebne stručne elemente u izradi relevantnog kurikula za edukaciju i provedbu ostalih elemenata projekta. Osim uključivanja udruga, njenih stručnjaka i članova kao korisnika projekta, posebno je naglašena važnost uključivanja zatvorskog i probacijskog sustava u definiranim okvirima obuhvata i dosega ciljanih skupina.

Osim definicija nacionalnog kurikula kao osnove edukacijskog programa u području pristupa i provođenja testiranja i podrške, posebno je naglašena važnost testiranja na zarazne bolesti za osobe s problemima ovisnosti o drogama kao ključ za postizanje međunarodnih zdravstvenih ciljeva.

Pristup temeljen na dokazima potkrjepljuje zadnje izvješće EMCDDA koje prikazuje pregled zaraznih bolesti povezanih s korištenjem droga u Europi, uključujući prevalenciju i učestalost HIV-a i virusnih hepatitisa. Također prati napredak u postizanju zdravstvenih ciljeva i primjera dobre prakse uspješno implementiranih intervencija temeljenih na dokazima. Naglašava potrebu pojačane prevencije i testiranja ali i naglašava kako Europske zemlje zaostaju kada je u pitanju liječenje virusa hepatitisa C (HCV) i HIV-a među PWID.

HIV i kronični virusni hepatitis vrlo su rasprostranjeni među osobama koje ubrizgavaju drogu (PWID), a prenose se dijeljenjem opreme za korištenje droge kao što su igle i šprice. Bavljenje potrebama ovih skupina od presudnog je značaja za postizanje Globalnog cilja održivog razvoja UN-a za dobro zdravlje i dobrobit (SDG 3), koji poziva na okončanje epidemije HIV/AIDS-a i borbu protiv virusnog hepatitisa kao prijetnje za javno zdravlje do 2030. godine (SDG 3.3).

Virusni hepatitisi, posebno infekcija uzrokovana HCV-om, vrlo je rasprostranjena među PWID u Europi, a nekoliko zemalja navodi trenutnu stopu infekcije od preko 40%. Bez pristupa liječenju mnogi će razviti kroničnu infekciju koja može dovesti do ciroze i raka jetre. Usluge smanjenja štete uključujući i testiranje na HCV često su prva točka uspostavljanja dijagnoze i uključivanja u skrb te igraju ključnu ulogu u sprečavanju novih ili ponavljajućih infekcija. Unatoč dostupnosti lijekova za liječenje infekcije virusom hepatitisa C (HCV) i terapija za postizanje suzbijanja HIV-a, financijske i socijalne prepreke još uvijek sprečavaju mnoge PWID da pristupe liječenju.

Inicijativa smanjenja štete (EMCDDA) od hepatitisa C ima za cilj pružiti potporu svim zemljama u doprinosu uklanjanja HCV-a povećavajući pristup testiranju i povezivanju sa zdravstvenom skrbi.

Ovim projektom cijeli projektni tim i stručni suradnici pridonijeti će usmjeravanju potrebnih intervencija utemeljenih na dokazima, u konačnici smanjenju prijenosa zaraze i spašavanju života. Rano dijagnosticiranje testiranjem značajno se pridonosi prevenciji ovisnosti o drogama kao i povećanje uključivanja u zdravstvenu skrb što su ključni koraci u zaštiti ove ranjive skupine i doprinosu zdravijoj i sigurnijoj Europi.

HUHIV će o projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.

U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, u Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatska Opširnije
Izrađena je publikacija provedbe projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373 financiranog Opširnije
7. i 8. ožujka održana je dvodnevna radionica osoblja za provedbu bio-bihevioralnog istraživanja uzorkovanjem upravljanim ispitanicima među osobama koje injektiraju Opširnije
01.03.2022. stručnjaci udruge HUHIV treći puta posjetili su terapijsku zajednicu udruge „Moji dani“ u Krapinsko-zagorskoj županiji, točnije u Đurmancu. Cilj Opširnije
U sklopu provedbe ESF projekta „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga“ – UP.02.2.2.06.0373, Hrvatski Opširnije
U sklopu aktivnosti projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – UP.02.2.2.06.0373. financiranog iz Opširnije
8. i 9. prosinca 2021. održan je Stručni skup na temu unapređenja praćenja ključnih epidemioloških pokazatelja za zarazne bolesti i Opširnije
Stručnjaci udruge HUHIV posjetili su udrugu Terra 26.11.2021. u Rijeci i njihov drop-in centar. Udruga Terra na toj lokaciji uobičajeno Opširnije
16.11.2021. stručnjaci udruge HUHIV ponovno su posjetili zajednicu udruge Porat u Zadru (drop-in centar), kako bi proveli testiranje s osobama Opširnije