HUHIV pomaže Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Novonastala epidemiološka situacija povezana s koronavirusom utjecala je na brojne promjene našeg rada u javnozdravstvenom utjecaju na zajednicu, kao što utječe i na cijeli zdravstveni sustav. Jedan od naših prioriteta na kojima kontinuirano radimo jest poboljšanje zdravlja i socijalnih ishoda za osobe u riziku i one koji su izravno ili neizravno zahvaćene HIV-om, virusnim hepatitisima ili spolno prenosivim bolestima, u odnosu na njihovo zdravstveno i psihosocijalno stanje, zdravstvenu pismenost, prevenciju, testiranje, liječenje i općenito upravljanje i pomoć u očuvanju zdravlja i prevenciji zdravstvenih komplikacija.

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i zdravstveni stručnjaci koji tamo rade temelj su multidisciplinarne suradnje, ishodište svih naših projekata i razlog uspjeha naših brojnih aktivnosti u očuvanju i promicanju dobrobiti osoba koje su u zdravstvenoj skrbi ili bi trebale biti u skrbi. Referentni centri za dijagnostiku i liječenje HIV-a i virusnih hepatitisa Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ davno su prepoznali dobrobiti sinergije s HUHIV-om kao zdravstvenom organizacijom civilnog društva u pružanju psihosocijalne podrške pacijentima, njihovim bližnjima te osobama koje sumnjanju da su u riziku. Uz podršku Ministarstva zdravstva ovime ostvarujemo nadogradnju zdravstvenog sustava, pogotovo u vremenima kada Klinika za infektivne bolesti i njeni djelatnici ulažu ogromne napore u borbi protiv COVID-19 epidemije u Hrvatskoj.

U sklopu naše suradnje s medicinskim osobljem Klinike i njihovim potrebama te u skladu s mogućnostima naše udruge, pomogli smo donacijom financijskih sredstava namijenjenih kupnji neophodnih antidekubitalnih madraca u cilju osiguranja bolje skrbi i oporavka osoba koje se tamo liječe.

Ovom donacijom želimo pridonijeti poboljšanju kvalitete boravka u bolnici za sve osobe koje se tamo liječe. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i dalje nastavlja s radom pružajući usluge i u vrijeme epidemije koronavirusa i povezanih utjecaja na ranjive skupine stanovništva među kojima su i osobe koje žive s kroničnim zaraznim bolestima. Sve naše usluge podrške i dalje su dostupne za naše korisnike što uključuje osobe koje žive s HIV-om i/ili virusnim hepatitisom, ali i druge s različitim izazovima u području spolnog i mentalnog zdravlja.

Osiguravamo podršku zajednice u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao primjer nadogradnje zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe osoba koje žive s HIV-om, virusnim hepatitisima i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.

 

 

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ