Uvod u antiretrovirusnu terapiju

Lijekovi u točno vrijeme

Mnogi ljudi smatraju to vrlo zahtjevnim i ponekad preskoče određenu dozu ili je uzimaju prekasno.

Nuspojave antiretrovirusne terapije

Alergijska reakcija može uzrokovati nuspojave kao što su osip ili groznica. Kod svake sumnje da je došlo do alergijske reakcije, treba odmah kontaktirati sa svojim liječnikom. Neke alergijske reakcije vrlo su opasne, pa prije korištenja bilo kojeg lijeka treba pažljivo pročitati upute te voditi računa o nuspojavama.

Mučnina, lipodistrofija i periferna neuropatija

Mnogi antiretrovirusni lijekovi izazivaju mučninu. Čak i neki lijekovi za tretiranje popratnih infekcija vezanih uz HIV izazivaju mučninu.

Određivanje rezistencije na antiretrovirusne lijekove u Hrvatskoj

Rezistencija na antiretrovirusne lijekove jedan je od najvažnijih problema s kojima se susrećemo pri liječenju HIV-bolesti.

Stomatološko liječenje bolesnika s HIV bolesti

Dobro je poznato da zdravlje usne šupljine može imati dalekosežne posljedice na opće zdravlje organizma. Zbog toga se dužna pozornost mora pokloniti stomatološkom liječenju bolesnika s HIV-bolesti.

Testovi rezistentnosti

Ispitivanje rezistentnosti provodi se u sklopu istraživanja virusa HIV-a da bi se dobila nova saznanja o razvoju rezistentnosti na antiretrovirusne lijekove.