Svjetski dan hepatitisa 2016 – Nacionalna kampanja

Svjetski dan hepatitisa se  svake godine u svijetu obilježava 28. srpnja , na dan koji je odabran u čast rođendana profesora B. S. Blumberga, nobelovca zaslužnog za otkriće hepatitis B virusa. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO, engl. World Health Organization – WHO) uvrstila je ovaj dan među jedina četiri službena svjetska dana posvećena pojedinačnoj bolesti pa se on svake godine u svijetu i u Hrvatskoj obilježava brojnim događanjima i aktivnostima. Cilj mu je podignuti svijest javnosti, osoba pod povećanim rizikom te zdravstvenih djelatnika i ukazati na javnozdravstveni značaj virusnih hepatitisa, prvenstveno virusnih hepatitisa B i C, s njima povezane rizike i mjere zaštite, važnost prevencije, pravodobnog dijagnosticiranja, uključivanja u skrb i liječenja te iskazivanja podrške oboljelima.

Stop hepatitis B i C

Ove su godine aktivnosti u znaku nove Globalne zdravstvene strategije o virusnim hepatitisima 2016 –2021 koju su usvojile zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije. Glavni cilj strategije je eliminacija virusnih hepatitisa do 2030. godine, a uključuje ciljeve za prevenciju i liječenje: smanjenje novih slučajeva hepatitisa B i C za 30 %, smanjenje smrtnosti za 10 %, povećanje broja osoba koje znaju da su zaražene za oko 30 % i značajno povećanje liječenja oboljelih do 2020. godine.

Strategija za postizanje ovih ciljeva uključuje unapređenje provedbe programa cijepljenja protiv hepatitisa B, prevencije prijenosa infekcije s majke na dijete, programa smanjenja šteta za osobe koje injektiraju droge, poboljšanje sigurnosti i minimalizaciju rizika od infekcija koje se prenose krvlju u zdravstvenim ustanovama te poboljšanje dostupnosti dijagnostike i liječenja.

Ovogodišnji slogan i ključne poruke Svjetske zdravstvene organizacije povodom Svjetskog dana hepatitisa 2016. g., „Informiraj se o hepatitisima, djeluj sada“ („Know hepatitis, act now“), smjernice su i nacionalne kampanje u Hrvatskoj:

–         Informirajte se o hepatitisu  – jeste li u riziku?

Virusni hepatitisi zahvaćaju oko 400 milijuna ljudi diljem svijeta i svatko može biti u riziku, a neke skupine izložene su većem riziku

–         Informirajte se o hepatitisu – testirajte se

Procjenjuje se da 95 % osoba u svijetu koje žive s virusnim hepatitisom to ne znaju. S obzirom da infekcija često izaziva vrlo blage simptome ili ih uopće nema, testirajte se ako ste bili izloženi riziku.

–         Informirajte se o hepatitisu – tražite liječenje  

Preko 90 % osoba koje žive s hepatitisom C mogu biti potpuno izliječene u roku od 3-6 mjeseci, a odgovarajuće liječenje hepatitisa B i C može spriječiti razvoj komplikacija kronične bolesti jetre koje ugrožavaju život: ciroze i raka jetre. SZO procjenjuje da bi se većom dostupnošću liječenja moglo spasiti sedam milijuna života između 2015. i 2030. godine, i to uz znatne uštede.

 

NACIONALNA KAMPANJA „STOP HEPATITIS B i C“

Udruga HUHIV se kao nositelj Nacionalne kampanje „Stop hepatitis B i C“ priključuje globalnom obilježavanju Svjetskog dana hepatitisa 2016. godine pozivanjem na eliminaciju hepatitisa B i C. Nacionalnu kampanju Svjetskog dana hepatitisa 2016. odobrilo je Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Kampanju su podržali i Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatski crveni križ i Hrvatsko farmaceutsko društvo.

 

logotipi

 

Cilj kampanje je informirati i educirati javnost, osobe pod povećanim rizikom od zaraze i zdravstvene djelatnike o rizicima i načinima zaštite, testiranju i uključivanju u liječenje i skrb. Cilj ovogodišnje kampanje  je obratiti se prvenstveno skupinama koje su izložene povećanom riziku od zaraze te skrenuti pozornost na važnost testiranja radi rane dijagnoze, čime se poboljšava ishod liječenja.

 

hepatitis_day_2016(7a)

 

Virusni hepatitisi

Virusni hepatitisi su skupina zaraznih bolesti koje zahvaćaju jetreno tkivo, a uzrokuju ih virusi hepatitisa A, B, C, D i E, koji mogu prouzročiti akutno ili kronično oboljenje. Rasprostranjeni su po cijelom svijetu, uz različitu prevalenciju (postotak zaraženih), pri čemu  tipovi A, B i C čine 95 % slučajeva.

Virusi hepatitisa A i E prenose se oralnim putem, kontaminiranom hranom i vodom te su najčešći u zemljama niskog higijenskog standarda. Hepatitis A, koji se naziva još i „zarazna žutica“  tj. bolest „prljavih ruku“,  uzrokuje akutnu, prolaznu bolest,  u Hrvatskoj se pojavljuju samo sporadično.

Bitno je skrenuti pažnju na virusne hepatitise B i C,  koji se prenose putem zaražene krvi i tjelesnih tekućina i često imaju blage ili čak nikakve simptome. No, prelaskom u neprepoznatu kroničnu bolest, kod dijela bolesnika mogu uzrokovati cirozu i rak jetre. Hepatitis B i C javljaju se svuda u svijetu, a prevalencija uvelike varira od jedne zemljopisne regije do druge, kao i između različitih skupina stanovništva unutar određenih regija.

 

Prevencija virusnog hepatitisa u Hrvatskoj

Svjetski-dan-hepatitisa-2016_900U Republici Hrvatskoj prevencija uključuje edukaciju o rizicima i načinima zaštite, nadzor nad invazivnim kozmetičkim zahvatima (piercing, tetoviranje), sprečavanje bolničkih infekcija, sigurnost krvi i krvnih pripravaka, prevenciju u populaciji korisnika droga (programi smanjenja štete). Pad učestalosti hepatitisa B zahvaljujemo i  cijepljenju protiv hepatitisa B koje se u Hrvatskoj od 1999. godine provodi u okviru redovnog programa cijepljenja u 6. razredu osnovne škole, dok se od 2007. provodi i cijepljenje dojenčadi.

Polazišta programa i aktivnosti prevencije hepatitisa B i C u Hrvatskoj u skladu su s međunarodnim dokumentima: strategijom i akcijskim programima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO, engl. WHO) i Europskog centra za kontrolu zaraznih bolesti (ECDC), Ciljevima održivog razvoja (SDGs) Ujedinjenih naroda, te Nacionalnom strategijom zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020., Strateškim planom razvoja javnog zdravstva i drugim dokumentima. Hrvatski sabor je 2009. godine usvojio Rezoluciju o borbi protiv virusnih hepatitisa.

Kao i u mnogim razvijenim zemljama, u Hrvatskoj je, osim u brojnim zdravstvenim institucijama (Hrvatski zavod za javno zdravstvo i mreža centara zavoda za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“), dobrovoljno i anonimno savjetovanje i testiranje na hepatitis dostupno i u zajednici, kao nadogradnja zdravstvenom sustavu (CheckPoint Zagreb – u organizaciji HUHIV-a u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i HCK-om). Ova sinergija zdravstvenog sustava i društvene zajednice u Hrvatskoj značajno pridonosi prevenciji i pravovremenom liječenju i prepoznavanju rizika od bolesti, smanjenju stigme i diskriminacije, edukaciji građana i pravovremenom uključivanju u skrb.

 

AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA HEPATITISA u organizaciji zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva diljem Hrvatske obuhvaćaju brojne preventivne aktivnosti koje promiču odgovornost prema vlastitom zdravlju:

  • Nacionalna javnozdravstvena edukativna kampanja „Stop hepatitis B i C“ oglašavanjem plakata i letaka u ljekarnama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama, zavodima za javno zdravstvo, ustanovama socijalne skrbi, zatvorskoj bolnici, probacijskim uredima, centrima za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, udrugama…
  • Uključivanje partnera kampanje u promociji kampanje, javnozdravstvene svjesnosti o virusnim hepatitisima i profesionalne angažiranosti  – Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinika za infektivne bolesti, Hrvatski crveni križ i mnogi drugi
  • Stručni simpozij povodom dana hepatitisa 28.07.2016. u velikoj predavaonici Klinike za Infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Više o simpoziju na mrežnim stranicama Klinike: www.bfm.hr
  • Stalna dostupnost individualnog savjetovanja, besplatnog i anonimnog testiranja na hepatitis C u centru CheckPoint Zagreb te testiranja na hepatitis B i C u javnozdravstvenim ustanovama tijekom cijele godine

OVDJE saznajte više o Epidemiologiji hepatitisa B i C u svijetu, Europi i Hrvatskoj, o virusnim hepatitisima (prijenos, simptomi, geografska raširenost, prevencija, liječenje), gdje se možete obratiti za pomoć, centrima za savjetovanje, anonimno i besplatno testiranje na hepatitis B i C u Hrvatskoj te preuzmite materijale za kampanju (plakati, letci i video spot za objavu na mrežnim stranicama ili tisak).

Ovim putem pozivamo sve institucije, stručnjake i medije da se priključite obilježavanju Svjetskog dana hepatitisa naglašavanjem Svjetskog dana hepatitisa, ciljeva javnozdravstvene kampanje, prenošenjem sadržaja i informacija putem mrežnih stranica i društvenih mreža te izlaganjem materijala kampanje u prostorima Vaše institucije kako bismo zajednički skrenuli pozornost na ovu tematiku od javnozdravstvenog značaja.