Lijekovi u točno vrijeme

Lijekovi u točno vrijeme

Mnogi ljudi smatraju to vrlo zahtjevnim i ponekad preskoče određenu dozu ili je uzimaju prekasno.

Uzimanje terapije kasnije od uobičajenog vremena može biti jednako loše kao i kad se jedna doza potpuno preskoči, jer omogućava virusu HIV-a da postane rezistentan na neke od lijekova ili na sve lijekove u terapiji.

Najsigurniji način je težiti tome da se sve doze uzimaju u pravo vrijeme i na pravilan način, iako će mnogi ljudi barem jednom uzeti lijekove prekasno. Ako se to događa vrlo rijetko, moguće je da neće doći do nikakvih negativnih posljedica. Ipak, ako se to ponavlja češće, moguće je da HIV postane rezistentan na terapiju, broj kopija virusa mogao bi porasti, a broj CD4 pasti te izazvati rizik od razvoja bolesti.

Neki antiretrovirusni lijekovi, posebice inhibitori transkriptaze, prerađuju se u tijelu mnogo brže od ostalih, što znači da je od iznimne važnosti da se uzimaju na vrijeme jer količina lijeka u tijelu neće biti dovoljna za supresiju virusa ako se uzme prekasno.

Neke druge lijekove -3TC, efavirenz, nevirapine ili tenofovir, moguće je uzeti sat ili 2 kasnije ili ranije sa minimalnim rizikom, budući da prolaze kroz organizam mnogo sporije.

Za sve je lijekove bolje držati se što točnije propisanog vremena. Budući da se brzina i učinkovitost prerade lijekova razlikuje od osobe do osobe, ne treba se oslanjati na činjenicu što neki ljudi posebno dobro podnose preskakanje točnih termina. Najsigurnije je uzimati terapiju na vrijeme.
Ako način života pacijenta otežava uzimanje terapije u točno određeno vrijeme, moguće je promijeniti terapiju u dogovoru s liječnikom te prijeći an kombinaciju koja traži manje rigorozan vremenski raspored.

Svaku zaboravljenu dozu treba uzeti što prije, a zatim nastaviti sa normalnim rasporedom. Nikada se ne uzimaju dvostruke doze.

Planiranje unaprijed

Putovanja, izlasci ili drugi događaji koji poremećuju normalnu rutinu mogu otežati uzimanje lijekova na vrijeme.U tom slučaju treba pokušati napraviti plan koji će osigurati uzimanje lijekova u što točnije vrijeme. Uvijek treba sa sobom imati lijekove i vodu ili nešto hrane ukoliko se lijekovi uzimaju s hranom, tako da ih je moguće popiti u svako vrijeme. Dobro je i zamoliti ljude u okolini da vode brigu o vremenu te imati rezervne doze lijekova na poslu, kod prijatelja ili rodbine. Lijekove je potrebno držati što dalje od dohvata djece.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ