Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa započela je s provedbom drugog samostalnog EU projekta u području širenja mreže socijalnih usluga u zajednici.

Projekt Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga službeno je počeo potpisivanjem ugovora 14. travnja 2020. U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ broj poziva: UP.02.2.2.06 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o financiranju projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga – u iznosu od 1.495.553,78 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%.

U partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo provodit će se aktivnosti sa svrhom izgradnje mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem izvaninstitucionalne pomoći za osobe s problemima ovisnosti i članove njihovih obitelji. Projekt je orijentiran na ovisnike o opojnim drogama koji su najugroženija skupina po postotku oboljenja od hepatitisa C. U mrežu će se uključiti 6 renomiranih udruga uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cjelokupni projekt provodi se na području 12 županija.

Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz izgradnju mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji.

Osnovni problemi koji se prepoznaju unutar sustava pomoći i podrške za osobe koje se bore s problemima ovisnosti o drogama, a koji obuhvaćaju sve ciljne skupine su visoka prevalencija hepatitisa C u populaciji ovisnika o drogama i nedostatan obim testiranja na HCV, regionalna neujednačenost pristupa izvaninstitucionalnoj socijalnoj podršci za ovisnike, visok postotak ovisnika o drogama koji su boravili u zatvorskom sustavu i izlaze iz njega s procjenom visoke prevalencije HCV-a te niska razina dostupnosti savjetodavne pomoći za članove obitelji osoba s problemima ovisnosti.

Svrha ovog projekta je unaprijediti socijalnu uključenost osoba s problemima ovisnosti o drogama, a kako bi se osigurao doprinos programima smanjenja štete koja nastaje zlouporabom droga predviđenima u Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Općem cilju projekta pridonijeti ćemo povećanjem uključenosti u društvo osoba s problemima ovisnosti o drogama širenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga u zajednici usmjerenih na prevenciju, otkrivanje i uključivanje u zdravstvenu skrb i liječenje za oboljele od zaraznih bolesti, pružanjem adekvatne edukacije o problemima ovisnosti i zaraznim bolestima i osnaživanje članova obitelji te jačanje kapaciteta stručnjaka u udrugama u svrhu jačanja postojećih programa smanjenja štete nastale zlouporabom droga.

HUHIV će o svim projektnim aktivnostima redovito izvještavati javnost putem službenih stranica i društvenih mreža udruge.