Rezultati mapiranja potreba lokalne zajednice

Procjena potreba zajednice u postavljanju i implementiranju strategijskih pristupa prevenciji poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih danas je vrlo uobičajena i predstavlja neizbježnu pripremu učinkovitih programa prevencije utemeljenih u zajednici. Procjenom potreba utvrđuje se priroda i veličina određenih problema na koje se odgovara učinkovitim preventivnim pristupima. Procjena potreba značajna je i iz razloga procjene problema koju kao ,,sliku” o zajednici i njenim stanovnicima treba ,,vratiti” stanovnicima neke lokalne zajednice. Upravo po psihosocijalnim karakteristikama zajednice kao što su identitet zajednice i ,,vlasništvo” socijalnih problema diferenciramo zajednice međusobno. Dakle, da bi se članovi neke zajednice (bili oni stručnjaci, čelni ljudi, predstavnici poslovnog sektora, članovi udruga, roditelji ili jednostavno građani) upustili u traženja rješenja nekog problema mora prethodno biti poznata njegova rasprostranjenost i priroda problema. Također, nužna je i procjena stanja za budućnost, ako se na navedene indikatore problema učinkovito ne reagira. Planiranje preventivnih programa za zajednicu generalno zahtjeva procjenu rasprostranjenosti i prirode problema (primjerice ovisnosti).

U okviru projekta Jačanje kapaciteta OCD-a za djelovanje u kriznim situacijama – sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske – provedena je aktivnost Mapiranje potreba lokalne zajednice.

Mapiranje potreba provedeno je metodom polustrukturiranog intervjua. Intervjui su provedeni sa stručnjacima koji se bave osobama s problemima ovisnosti, kao i njihovim bližnjima. Mapiranje potreba provedeno je s ciljem dobivanja relevantnih informacija za kreiranje priručnika i mobilne aplikacije za osobe s problemom ovisnosti, mlade u povećanom riziku od ovisnosti kao i osobama udaljenim od tržišta rada. Osim HUHIV-a, mapiranju su pridonijele i lokalne udruge u području prevencije ovisnosti i smanjenja šteta.

Pri analizi, istraživala se kvaliteta života navedenih skupina što je uključivalo razumijevanje ovisnosti kao procesa, koji su suvremeni problemi osoba s problemom ovisnosti, važnosti programa smanjenja šteta i njihova učinkovitost, specifičnost problematike mladih osoba u riziku od ovisnosti i problematiku osoba isključenih iz tržišta rada.

Rezultati analize prikupljenih informacija iz intervjua pokazali su važne zaštitne faktore koji smanjuju rizike za ranjivost na korištenje droga u populaciji mladih. Prvenstveno, važnost pravilnog roditeljstva, prisutnost kvalitetnih mentora ili odraslih uzora, angažman škole i zajednice kao izvora edukacije, razvijene vještine suočavanja i rješavanja problema, zdrave vršnjačke grupe, razvijanje samopoštovanja te stabilno kućno okruženje. Isto tako, nakon obrazovanja i “ulaska u svijet odraslih”, zaposlenje pruža strukturu i financijsku neovisnost kao dodatni zaštitni faktor. Praćenje i razvitak ovih čimbenika može uvelike pomoći u prevenciji ovisničkih ponašanja.

Udruga HUHIV također je provela i istraživanje stanja kvalitete života ovisnika, s gledišta aktivnih i liječenih ovisnika o drogama na području Republike Hrvatske čiji su podaci također pokazali goruće probleme ove populacije poput smanjenih mogućnosti zapošljavanja, manjak programa psihološkog i obrazovnog osnaživanja, manjak osnaživanja za OCD-e koji rade s ovom populacijom i njihovo povezivanje s poslodavcima, manjak istraživanja ovih tema ali i manjak programa usmjerenih na pružanje podrške obiteljima (bliskim osobama) s problemom ovisnosti.

S obzirom da rizična ponašanja uzimanja droga uključuju različite zdravstvene rizike, jedna od posljedica može biti i infekcija virusom hepatitisa C (npr. od dijeljenja pribora za intravenozno uzimanje droga). Zbog toga, važnost prepoznavanja rizika i simptoma te pravovremeno testiranje mora biti dostupno svim ljudima.

Mapiranjem potreba u lokalnoj zajednici omogućilo je identifikaciju gorućih problema te zaštitne faktore kako ih suzbiti. Uloga jačanja organizacija civilnog društva je ovdje od iznimne važnosti jer svojim radom obuhvaćaju ove ranjive skupine kojima su pomoć i podrška prijeko potrebni, a kojih često nedostaje unutar sustava.

Rezultate mapiranja potreba lokalne zajednice pogledajte OVDJE, a za više informacija posjetite internetsku stranicu projekta na:

https://huhiv.hr/jacanje-kapaciteta-ocd-a-za-djelovanje-u-kriznim-situacijama/

 

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ