SVAKIH 30 SEKUNDI NETKO IZGUBI ŽIVOT ZBOG HEPATITISA

„Hepatitis ne može čekati“

Zagreb, 23. lipnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u sklopu ESF projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga UP.02.2.2.06.0373 uključila se u kampanju povodom Svjetskog dana hepatitisa (engl. World Hepatitis Day) koji se obilježava 28. srpnja s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa.

Hepatitisi su još uvijek globalni javnozdravstveni izazov jer svakih 30 sekundi u svijetu jedna osoba izgubi život od posljedica bolesti povezanih s hepatitisom. Više od 1.1 milijun života izgubljen je svake godine zbog posljedica zaraze hepatitisom B i C. Na virusne hepatitise B i C stavlja se poseban naglasak budući da pripadaju takozvanim „tihim bolestima“ odnosno bolestima koje dugo vremena teku bez prepoznatih simptoma.

Kontinuum skrbi koncept je integriranog zdravstvenog sustava koji kroz vrijeme prati pacijenta kroz čitav niz zdravstvenih i psihosocijalnih usluga na svim razinama skrbi. Odnosi se na stupanj povezanosti i usklađenosti zdravstvene skrbi tijekom različitih faza i može pokriti različite aspekte skrbi pružatelja usluga (kako institucionalno, tako i u zajednici). Praćenje i podrška u svim fazama, od testiranja do kraja terapije, od najveće je važnosti, jer je put osobe kroz čitav kontinuitet njege ključan za kontrolu HCV infekcije.

Integriranje svih čimbenika u sveobuhvatan kontinuum skrbi univerzalni je problem, ali i izazov za hrvatsko zdravstvo. Prethodna iskustva, studije prevalencije i procjene kroničnih nositelja HCV-a, kao i epidemiološki pokazatelji, potvrđuju da mnogi pacijenti nisu obuhvaćeni ili ne napreduju kroz ovaj kontinuum, a mnogi od njih su izgubljeni u svakoj fazi. Dugoročno gledano, to je glavni razlog širenja zaraze u društvu i velikog ekonomskog opterećenja zdravstvenog sustava. Jedan od najvećih izazova u Hrvatskoj je usporedba procijenjenog broja kroničnih nositelja HCV-a (oko 12.000) s nedostatkom stvarnog uvida u broj nositelja HCV-a, što otvara brojna pitanja u vezi s prazninama u kontinuumu skrbi.

Stoga bi fokus uvida u stvarno stanje trebao biti usmjeren na obuhvat ključnih populacija. Pristup ovom pitanju zahtijeva sinergiju ključnih dionika u zajednici, odnosno primjenu usmjerenog modela koji će odgovoriti na ključna pitanja o daljnjem optimiziranju povezivanja pacijenata sa sustavom zdravstvene skrbi i konačno liječenja i izlječenja.

Dugotrajna, neliječena infekcija može uzrokovati teška oštećenja jetre i zdravlja. Hepatocelularni karcinom kao posljedica neliječene bolesti u stalnom je porastu, a većina se otkrije u fazi prekasnoj za uspješno liječenje. Testiranje na hepatitis B i C jedini je način pravovremenog otkrivanja bolesti. U doba pandemije bolesti COVID-19 testiranja na hepatitise smanjena su za oko 60 % te danas, ukupno u svijetu, čak 9 od 10 zaraženih osoba nije svjesno svog statusa. Trenutna situacija značajno negativno utječe na dostizanje globalnih ciljeva SZO za eliminaciju hepatitisa do 2030. godine.

Hepatitis C je izlječiv, a za hepatitis B postoji cjepivo i učinkovito liječenje.

Hepatitis ne može čekati. Vrijeme je za akciju. Ne čekajte. Testirajte se. Liječite se.

Osobe u povećanom riziku od korištenja droga čine glavnu skupinu s povećanim rizikom za hepatitis C. Projekt Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – Razvoj mreže socijalnih usluga UP.02.2.2.06.0373 orijentiran je na najugroženiju skupinu po postotku oboljenja od hepatitisa C s ciljem efikasnog obuhvata, probira i aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi kvalitetnog povezivanja korisnika sa sustavom skrbi i liječenja.

U direktnom radu sa pripadnicima rizičnih skupina u zajednici, posebno se ističu pitanja relapsa, predoziranja, održavanja motivacije i motiviranja na traženje pomoći, te strategije koje se koriste prilikom predsavjetovanja i savjetovanja osoba s problemima ovisnosti, koje su često marginalizirane od strane sustava te ne postoji učinkovit odgovor na njihove potrebe u zdravstvenim i zakonodavnim okvirima.

Ove činjenice dio su edukacije koja je pružena korisnicima u sklopu projekta, kako bi nastavili prakticirati odgovorna zdravstvena ponašanja i time štitili svoje zdravlje i zdravlje drugih.

Više: Svjetski dan hepatitisa 2021.

VIŠE INFORMACIJA ZA MEDIJE:

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa; www.huhiv.hr; pr@huhiv.hr

Hrvatski zavod za javno zdravstvo; www.hzjz.hr; www.javno-zdravlje.hr; info@hzjz.hr

 

Priručnik PREVENCIJA HEPATITISA B I C U PROVEDBI PROGRAMA SMANJENJA ŠTETA izrađen je u sklopu projekta Deinstitucionalizacija usluga za osobe Opširnije
15.09.2021. stručnjaci udruge HUHIV posjetili su terapijsku zajednicu Biram novi život Udruge za borbu protiv ovisnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Djelatnica Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 28. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 21. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 14. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
Nakon provedenog terenskog testiranja osoba koje su bile u riziku od infekcije virusom hepatitisa C, edukacije stručnjaka koji rade s Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 07. srpnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije
Sukladno epidemiološkim mjerama i protokolima zatvorskog sustava, Središnji ured za zatvorski sustav Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Opširnije
„Hepatitis ne može čekati“ Zagreb, 30. lipnja 2021. – Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u Opširnije