Kako se HIV prenosi?

Kako se HIV prenosi?

HIV je prisutan u krvi, spermi i vaginalnom sekretu zaražene osobe u količini dovoljnoj da zarazi druge osobe. Tri su osnovna načina prijenosa HIV-infekcije:

Nezaštićeni spolni odnos sa zaraženom osobom (vaginalni, analni, oralni)
Prijenos je moguć sa muškarca na ženu, sa žene na muškarca i s muškarca na muškarca. HIV se prenosi tijekom spolnog odnosa kada dođe do dodira sluznice sa sekretima ili krvlju zaražene osobe.

Putem krvi ili krvnih produkata
Zaraza je moguća ukoliko se koristi zajednički pribor (igle i šprica) za ubrizgavanje droge. HIV se također može prenijeti prilikom transfuzije krvi i krvnih pripravaka, presađivanjem organa i umjetnom oplodnjom, ali je taj rizik sveden na minimum zbog testiranja darivatelja krvi plazme te darivatelja organa i sperme.

Sa zaražene majke na dijete
Smatra se da do prijenosa infekcije najčešće dolazi tijekom porođaja, rjeđe u samoj trudnoći ili dojenjem.

Više o rizicima prijenosa HIV-a i rizičnom ponašanju pročitajte OVDJE.