Svjetski dan zdravlja s mladima

U srijedu, 6. travnja 2022. povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja proveli smo izuzetno uspješnu kampanju cijepljenja mladih protiv HPV-a i promocije zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja!

Kampanja se provela u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i Škole narodnog zdravalja Andrija Štampar (ŠNZ) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s Hrvatskom udrugom za borbu protiv HIV- a i virusnih hepatitisa (HUHIV) uz podršku promotivno-preventivnog programa “Zdravo sveučilište” Sveučilišta u Zagrebu.

Svjetski dan zdravlja 2022

Mladi ljudi diljem svijeta s pravom su svjesni ovog ljudskog prava. Mladi se sve više osnažuju da se brinu i zalažu za svoje zdravlje. Mladi predstavljaju našu budućnost, a putem alata kao što su društveni mediji i javnozdravstvene kampanje, potaknuli su angažman svojih vršnjaka i građanstva prema važnim pitanjima koja će nedvojbeno utjecati na naš cilj postizanja zdravlja i dobrobiti za sve. Što se tiče pitanja globalnog zdravlja, mladi su također aktivno uključeni unutar svojih zajednica kako bi potaknuli promjene u brojnim izazovima zalaganjem za bolji pristup uslugama spolnog i reproduktivnog zdravlja koje su prilagođene mladima.

Jedan od ključnih izazova koji se sve više popularizira temeljem povećanog zagovaranja mladih je zaštita spolnog i reproduktivnog zdravlja i posebno infekcija humanim papiloma virusom (HPV) kao jedna od najčešćih spolno prenosivih infekcija. Prepoznajući nedostatak znanja oko HPV-a i općenito zaštite spolnog zdravlja, mladi ljudi naporno rade na povećanju svijesti među svojim vršnjacima i njihovim zajednicama i zalažu se za jednak globalni pristup probiru i prevenciji u populaciji mladih.

Ovom kampanjom dokazali smo da mobilizacija mladih ljudi o temama zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja i uzrocima i posljedicama HPV-a odjekuje diljem zajednice.

U samo četiri sata odazvalo se i cijepilo 112 mladih protiv HPV-a. Mladi igraju ključnu ulogu u osiguravanju globalnih obveza za eliminaciju virusa i prevenciju raka vrata maternice.

HUHIV je uvijek bio i uvijek će biti zastupnik mladih i potreba zajednice u promociji, edukaciji i prevenciji spolno prenosivih bolesti i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. U suradnji sa svim ključnim dionicima institucionalnog sustava i društvene zajednice te uključivanjem mladih u oblikovanje svih segmenata zaštite zdravlja postižemo ovakve uspjehe.

Uz veliki broj informativnih i edukativnih materijala i alata, mlade smo savjetovali o specifičnostima zaštite i brige za očuvanjem spolnog zdravlja. Predstavljena je BRUTALKA – enciklopedija o spolnom zdravlju, mobilna aplikacija Spolno zdravlje i drugi promotivni sadržaji.

Cijepljenje mladih u dobi do 25 godina protiv humanog  papiloma virusa (HPV) bez naručivanja i najave obavljati će se svake srijede od 16 do 20 sati u Školi narodnog zdravlja, Roclkefellerova 4.

Cijepi se devetvalentnim cijepivom Gardasil 9. Cijepljenje protiv HPV-a je preporučljivo djevojčicama i djevojkama, dječacima i mladićima u osmom razredu osnovne škole i mladima do 25 godina starosti radi smanjenja rizika od infekcije HPV-om i razvoja karcinoma.

Svi zainteresirani mogu se savjetovati s liječnikom specijalistom epidemiologije o cijepljenju protiv HPV-a i zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Više saznajte na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Galerija slika: