Simpozij u povodu Dana AIDS-a

REFERENTNI CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE ZARAZE HIV-om MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH,
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI “DR.FRAN MIHALJEVIĆ”,
HRVATSKO DRUŠTVO ZA INFEKTIVNE BOLESTI HLZ-a

organiziraju

Simpozij u povodu Dana AIDS-a

Simpozij se održava u Velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, Mirogojska 8.

Uz brojne ugledne predavaće, na simpoziju sudjeluje i Udruga HUHIV predavanjem na temu Stigma nije dobar sudac, te predstavljanjem edukativnih materijala.