Održan Simpozij u povodu Dana AIDS-a 2016.

U petak, 02. prosinca 2016. u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ održan je simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a. Simpoziju je prethodio stručni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana HIV-a u organizaciji Infektološkog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS) koji je održan dan prije, na sam 01.12. koji je službeni datum obilježavanja.

Simpozij u povodu Dana AIDS-a organizirali su Referentni centar za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a i Hrvatsko društvo za putničku, tropsku i migracijsku medicinu HLZ-a. Punu dvoranu pozdravio je voditelj Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om, prof.dr.sc. Josip Begovac, dr. med., a u uvodnom dijelu prisutne stručnjake pozdravili su i prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr. med., v.d. ravnatelja Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“  i Tomislav Đidara, viši stručni savjetnik iz Uprave za unapređenje zdravlja Ministarstva zdravstva.

Tatjana Nemeth-Blažić, dr.med. (HZJZ) uvodnim se predavanjem osvrnula na epidemiologiju HIV infekcije u Hrvatskoj i svijetu. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, od prvih zabilježenih slučajeva zaraze HIV-om u Hrvatskoj 1985. godine do kraja listopada 2016. godine ukupno su registrirane 1403 osobe kojima je dijagnosticirana HIV infekcija, od čega je 474 oboljelo od AIDS-a. U navedenom su razdoblju 202 osobe umrle. U posljednjih 5 godina prosječno se godišnje prijavljuje 90 novih slučajeva HIV infekcije, a 2016. godine je do kraja listopada zabilježeno 77 novih HIV infekcija. Ovi podaci i dalje, prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), svrstavaju Hrvatsku u zemlju s niskom razinom epidemije. Broj novootkrivenih oboljelih od AIDS-a stagnira, broj smrti uslijed posljedica AIDS-a je u opadanju no uočava se blagi trend porasta godišnjeg broja prijava slučajeva HIV infekcije, što se dijelom može objasniti većim obuhvatom testiranjima na HIV u centrima za dobrovoljno, besplatno i anonimno savjetovanje i testiranje u institucionalnoj mreži HIV savjetovališta te testiranjem u društvenoj zajednici. Najčešći put prijenosa HIV infekcije u Hrvatskoj je spolnim odnosom bez zaštite. U ukupnom broju svih oboljelih od HIV/AIDS-a, udio spolnog puta prijenosa je gotovo 90%. HIV infekcija je koncentrirana u ključnim skupinama s povećanim rizikom od infekcije HIV-om. U Hrvatskoj su to muškarci koji imaju spolne odnose s osobama istog ili oba spola (MSM), s udjelom od 63% u svim slučajevima HIV/AIDS-a, heteroseksualni put prijenosa s udjelom od 26% te u manjem udjelu (5%) osobe koje injektiraju droge. Posljednjih godina bilježi se porast udjela MSM skupine u kumulativnom broju zaraženih HIV-om kao i porast udjela u novodijagnosticiranim HIV infekcijama, što je trend i u Europi. Heteroseksualni i vertikalni prijenos (s majke na dijete) te prijenos injektiranjem droga tijekom posljednjeg desetljeća pokazuju stacionarno stanje, ili blagi pad.

Prof.dr.sc. Josip Begovac, dr. med. okupljene je informirao o antiretrovirusnom liječenju u 2016. g. te je usporedio aktualne smjernice i trendove liječenja u Europi i svijetu te njihovu primjenu u Hrvatskoj. Tijekom predavanja predstavljena su dosadašnja i nova terapijska rješenja te novi lijekovi uključeni na listu lijekova HZZO-a u 2016 g. Radi se o generičkim kombinacijama Abakavir/lamivudin te Tenofovir/emtricitabin. Prema podacima Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om za 2016. g. u skrbi su ukupno 1023 osobe oboljele od HIV-a od kojih je većina na antiretrovirusnoj terapiji. Tijekom 2016. g. u skrb je primljeno 98 novih pacijenata od kojih je oko petina njih ima ranu infekciju.

Sljedeće predavanje pod nazivom „Glavna obilježja i čimbenici povezani s kasnim uključenjem u skrb osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2015. godine“ nadovezalo se na predavanje o antiretrovirusnom liječenju. Opisana je skrb za oboljele od HIV-a u Hrvatskoj. Hrvatska ima centralizirani sustav skrbi za oboljele od HIV/AIDS-a – svi pacijenti liječe se u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, nije im potrebna uputnica od strane liječnika opće prakse, a terapija se izdaje u bolničkoj ljekarni. Elektronska baza podataka u Klinici za infektivne bolesti vodi se od 1997. godine. Pacijenti ulaze u skrb kroz institucionalne centre za dobrovoljno i anonimno testiranje, centre za dobrovoljno i anonimno testiranje u društvenoj zajednici, upućuju se iz zdravstvenih ustanova, Popodnevne klinike te rijetko iz transfuzijskih centara.

U ovo istraživanje uključene su osobe koje su prvi put došle u Kliniku na pregled te je analizirano razdoblje od 2007. do 2015. godine. Zaključci predavanja su da imamo učinkovite lijekove s malo nuspojava koji se jednostavno primjenjuju, ali da je za okončavanje epidemije važno ranije otkrivanje HIV infekcije jer i dalje imamo značajan udio oboljelih koji su kasno ili vrlo kasno uključeni u skrb. Pri tome se treba usmjeriti na osnaživanje prevencije u MSM populaciji te češće pomišljati na HIV infekciju i poticati testiranje na HIV u osoba starije životne dobi, onih koji žive izvan Zagreba te heteroseksualnih pojedinaca.

Nakon pauze, Šime Zekan, dr.med. iz Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om predstavio je EmERGE: projekt koji unapređuje skrb za osobe koje žive s HIV-om. Ovaj međunarodni projekt financira se u sklopu programa Obzor 2020, programa Europske unije za istraživanje i inovacije te uključuje suradnju značajnih europskih kliničkih centara u izradi i prikupljanju različitih indikatora kako bi se unaprijedila skrb za oboljele. EmERGE je u procesu razvoja novog aplikativnog rješenja koje bi omogućilo veću samostalnost HIV pozitivnim pacijentima čije je stanje stabilno.  Ova bi aplikacija omogućila manje dolazaka u Kliniku koja je centralno mjesto u skrbi za oboljele u RH i osobniji pristup rezultatima kontrolnih testiranja samim pacijentima. Radi se o petogodišnjem projektu koji uskoro kreće s provedbom.

Uslijedilo je predstavljanje rezultata testiranja u zajednici za MSM populaciju tijekom Europskog tjedna testiranja 2015. u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Testiranje je izvršeno u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, zavodima za javno zdravstvo Osječko-baranjske, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije. Za vrijeme akcije obavljena su ukupno 444 testiranja u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te je otkriveno 8 slučajeva HIV infekcije, od čega je bilo 6 novih (2 ih je ranije znalo). Tijekom predavanja naglasak je stavljen na dosad nedijagnosticirane slučajeve HIV infekcije te su iznesene pretpostavke o stvarnom broju oboljelih te prijedlozi za unaprjeđenje ranog otkrivanja infekcije u zajednici.

Simpozij je završen predavanjem udruge HUHIV „Doprinos zajednice prevenciji i liječenju zaraze HIV-om“ tijekom kojeg su predstavljene dosadašnje aktivnosti udruge, aktualna javnozdravstvena kampanja te novi projekti i aktivnosti koji se provode u suradnji s brojnim institucijama. Tijekom predavanja naglašen je potencijal zajednice za doprinos suzbijanju HIV infekcije i unaprjeđenju skrbi za osobe koje žive s HIV-om kao nadogradnja zdravstvenom sustavu i istaknuta je važnost suradnje i provođenja aktivnosti zajedno sa zdravstvenim institucijama i ostalim nevladinim organizacijama. Ukratko su predstavljene dosadašnje aktivnosti udruge HUHIV u području prevencije, suzbijanja stigme i diskriminacije te unaprjeđenju skrbi za oboljele: edukacije budućih zdravstvenih djelatnika i djelatnika u sustavu socijalne skrbi, obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a, javnozdravstvena kampanja u cijeloj RH, suorganizacija već tradicionalnog Pozitivnog koncerta, rad HUHIV savjetovališta za oboljele i njihove bližnje, grupe podrške, izrada i distribucija HUHIV godišnjeg izvješće za zdravstvene djelatnike, mogućnost telefonskog i on-line savjetovanja za korisnike, outreach testiranja itd.  Predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada CheckPoint centra Zagreb – centra za zdravlje i edukaciju mladih gdje je moguće obaviti besplatno i anonimno testiranje na HIV i HCV. CheckPoint centar je zajednički projekt Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo te Udruge HUHIV, uz potporu i sudjelovanje stručnjaka iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, HZJZ-a te Hrvatskog Crvenog križa. Projekt i sve usluge definirane su stručnim protokolima rada i osiguranja kvalitete te su pod supervizijom Voditelja Odsjeka za serološku dijagnostiku hepatitisa i HIV-a Zavoda za kliničku mikrobiologiju – Odjela za virusologiju pri Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Svim korisnicima pružena je usluga individualnog savjetovanja i edukacije o spolno i krvlju prenosivim infekcijama od strane stručnih savjetnika i liječnika. Od otvaranja u svibnju 2013. godini do kraja studenog 2016. u centru je obavljeno 5515 predsavjetovanja, 4609 testiranja, od čega njih 4411 na HIV te je u tom razdoblju otkriveno 46 novih slučajeva HIV infekcije (15 u ovoj godini do kraja studenog) koji su, nakon pružene liječničke i psihosocijalne podrške, upućeni u Kliniku za infektivne bolesti na daljnju obradu, kontrolu i liječenje.  

Više od polovine osoba koje su bile na testiranju na HIV u CheckPoint-u Zagreb nikad prije nisu testirane, što ukazuje na dosadašnji nedovoljni obuhvat osoba koje su bile u riziku od infekcije dobrovoljnim i anonimnim  testiranjima te potrebu za održavanjem postojećih usluga i povećanjem dostupnosti ovakvog načina testiranja u društvenoj zajednici. Bliskom suradnjom s relevantnim institucijama i stručnjacima osigurana je kvaliteta i omogućena daljnja skrb i liječenje za sve osobe kojima je rezultat testiranja reaktivan. Udruga HUHIV predstavila je i trenutni regionalni projekt: u tijeku je izrada priručnika o starenju s HIV-om u suradnji s nekoliko zemalja u regiji s ciljem da se oboljelima i zdravstvenim djelatnicima pruže sveobuhvatne informacije o HIV-u, starenju i starenju s HIV-om s medicinskog, psihološkog i socijalnog te pravnog stanovišta. Za kraj je predstavljena ovogodišnja javnozdravstvena nacionalna kampanja „Svjetski dan AIDS-a  – važnosti spolnog i reproduktivnog zdravlja“ koju udruga HUHIV provodi s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Ministarstva zdravstva, Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu te uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i brojnih partnera. HZJZ i HUHIV  u partnerstvu su izradili mobilnu aplikaciju za pametne telefone pod nazivom „Spolno zdravlje“ i web stranicu www.spolnozdravlje.hr kako bi dosegnuli što veći broj korisnika, prvenstveno mladih te im na pregledan i zanimljiv način pružili korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući procjenu rizičnih spolnih ponašanja, savjete za odgovorno spolno ponašanje i preporuke za zaštitu zdravlja, testiranje i liječenje, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama.

Mobilnu aplikaciju „Spolno zdravlje“ preuzmite na Google Play i App Store ili posjetitewww.spolnozdravlje.hr.

20161202_090136 20161202_090228 20161202_090516 20161202_110514 20161202_122503