HUHIV na panel diskusiji BUDI SEKSI

15.02.2021., uoči Valentinova, održana je panel diskusija BUDI SEKSI u organizaciji studentske inicijative Zdravo Sveučilište. Budi seksi je serija panel diskusija čiji je cilj promocija zdravlja studenata kroz niz radionica i edukativnih predavanja. Tako su u izdanju veljače odlučili stručnjaci u području spolnog zdravlja i spolnosti porazgovarati na temu koncepta pristanka na spolni odnos.

Pristanak na spolni odnos spada u suvremene teme područja spolnosti, isključivo iz razloga što u prošlosti nije u potpunosti prepoznat po važnosti koja mu pripada. Drugim riječima, pod dojmom smo da se o pristanku razgovara tek u zadnje vrijeme i kako bismo imali generaciju osoba koje brinu o svom spolnom zdravlju i sebi na pravi način, važno je da se o pristanku educiraju svi koji su spolno aktivni te oni koji planiraju to postati.

Ukratko, pristanak na spolni odnos definira se kao ključni element svake seksualne aktivnosti, a ima 5 važnih obilježja – dan je slobodno, svjestan je, entuzijastičan (samo da znači da), specifičan/fleksibilan i informiran je. Pristanak je pitanje zdravog postavljanja granica i zdravlja odnosa u kojem se nalazimo, gdje razumijemo da je važno imati potpuno poštovanje prema osobi s kojom se upuštamo u seksualnu aktivnost. Razumijevanje pristanka znači i znati da se seksualna aktivnost sastoji od više aktivnosti i da je važno provjeriti odgovara li drugoj strani svaka od tih aktivnosti, jer pristanak na jedno ne implicira i pristanak na drugo. Pristanak se može i povući. Ako vam je nešto odgovaralo u jednom trenutku, u drugom trenutku je moguće da vam ne paše, a što imate u potpunosti pravo reći, a druga osoba ima obvezu to poštovati. Šutnja ne znači pristanak, kao što i pristanak u alkoholiziranom stanju i u stanju opojnih droga ne znači pristanak jer tada ne govorimo o svjesnom pristanku.

Seksualno uznemiravanje također je bila tema koje smo se dotaknuli u panel diskusiji. Seksualno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi, a predstavlja povredu dostojanstva osobi, i/ili uzrokuje strah. Postoji ključna razlika između flertanja i seksualnog uznemiravanja u emocionalnom aspektu – kada pričamo o flertujućim ponašanjima, one stvaraju ugodne emocije u objema stranama i obje strane na to pristaju, a uznemiravanje odabire samo jedna strana, dok druga osoba ne. Ponašanja koja se često ne prepoznaju kao oblici seksualnog nasilja su: odbijanje korištenja kondoma i sredstava kontracepcije, zahtijevanje pomirbenog spolnog odnosa nakon obračuna, seksualizirane uvrede, prijetnje prekidom veze ako ne dođe do ispunjenja seksualnih zahtjeva te ostali oblici pritisaka na neželjene seksualne aktivnosti. Seksualno nasilje zaista je rasprostranjena pojava i društvo mora razviti mentalitet nulte tolerancije na bilo koji oblik seksualnog uznemiravanja i nasilja, te fokus sa percipirane i iskrivljene odgovornosti žrtve staviti na realnu odgovornost počinitelja.

Udruga HUHIV godinama provodi edukacije s mladima na temu suvremenih tema u području spolnog zdravlja i spolnosti. Teme koje su se istaknule kao iznimno zanimljive mladima su pritisak prvog spolnog odnosa i kako reći „ne“. To je pokazatelj dvaju važnih faktora koje ne smijemo zanemariti – prvo, mlade osobe, pogotovo srednjoškolskog uzrasta, žele znati više o vještinama odgovornog spolnog ponašanja, a drugo, mlade osobe nemaju dovoljno razvijene te vještine.

Zahvaljujemo studentskoj inicijativi Zdravo učilište na pozivu i pozdravljamo njihove ciljeve.