Svjetska zdravstvena organizacija i UNADS objavili su nove standarde poboljšanja zdravlja mladih

Adolescenti i mladi čine jedinstvenu skupinu koja se brzo razvija, i fizički i psihički, i često su ovisni i pod utjecajem obitelji, prijatelja i okoline. WHO i UNAIDS Globalni standard za kvalitetu zdravstvene zaštite za mlade preporučili su stvaranje „više prijateljske“ usluge, pružanje besplatnih ili nisko troškovnih savjetovanja i konzultacija, te osiguranje i pružanje medicinski točnih informacija prilagođenih njihovom uzrastu. Također naglašavaju potrebu da mladi mogu pristupiti uslugama bez potrebe za ugovaranjem te sa sigurnošću u spoznaji da je svako savjetovanje i konzultacija povjerljiva, prijateljska, stručna i da neće susresti bilo koji oblik osuđivanja i diskriminacije.

Standardi na razini Svjetske zdravstvene organizacije  osiguravaju jednostavne ali snažne korake koje zemlje, i bogate i siromašne, mogu odmah poduzeti kako bi poboljšali zdravlje i dobrobit svojih mladih.

Ako želimo osigurati zdravlje mladih, moramo ih tretirati s poštovanjem. Adolescenti i mladi su posebno osjetljivi na određene zdravstvene probleme, kao što su spolne bolesti, HIV i AIDS. Svi mladi, uključujući ključne populacije (marginalizirane skupine i osobe pod povećanim rizikom od zaraze), imaju pravo na informacije i usluge koje će ih osnažiti da se zaštite od spolno prenosivih bolesti i HIV-a.

Ne samo da je mladost razdoblje života kada su ljudi posebno osjetljivi na određene zdravstvene probleme, spolnost, odrastanje i eksperimentiranje, to je i vrijeme kada su rizična ponašanja u obliku koji će utjecati na spolno i reproduktivno zdravlje u budućnosti.

Zdravstveni sektor i svi koji se bave bilo kojim oblikom javnog zdravlja ne mogu samo stajati sa strane i govoriti ljudima da su bolesni zbog njihovog stila života, opredjeljenja, načina na koji se i s kime druže, načina na koji koriste alkohol i droge, stavova o dijeti i vježbanju i sl., ako se ne napravi bolji posao i ulože veći napori u pomaganju ljudima da se razviju zdravi načini razmišljanja, stavova i  navika dok su još mladi.

mladi HIV AIDS

Obuka zdravstvenih radnika i stručnjaka u radu s mladima je ključna.

Globalni standardi za kvalitetu zdravstvene zaštite za mlade pozivaju na sveobuhvatni paket informiranja, savjetovanja, dijagnostike, skrbi i liječenja, koje nadilaze tradicionalni pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju.

Mladi, pogotovo organizacije civilnog društva s mladima i za mlade, uz ključnu potporu zdravstvenih institucija i eksperata, trebaju biti smisleno uključeni u planiranje, organizaciju, praćenje i pružanje ključnih usluga u društvenoj zajednici te povratnih informacija o zdravstvenim uslugama i odlukama o unapređenju prevencije i skrbi.

Najbolji primjer je CheckPoint Zagreb – centar za zdravlje i edukaciju mladih, organiziran od strane udruge HUHIV kao organizacije civilnog društva s educiranim savjetnicima, psiholozima i socijalnim radnicima u partnerstvu s Klinikom za infektivne bolesti, Ministarstvom zdravlja i Gradom Zagrebom te njihovim stručnjacima.  Ovaj projekt na razini Zagreba i Hrvatske jedan je od boljih primjera u regiji, nebrojeno puta izdvojen i pohvaljen kao jedan od najboljih sustava zdravstvene brige, izvrsne sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice te ulaganja u zdravlje mladih i građana.

Istim primjerom krenule su i brojne organizacije civilnog društva diljem Hrvatske, što dodatno osnažuje ulogu civilnog društva u naporima ostvarenja zajedničkih nacionalnih, europskih  i svjetskih ciljeva prevencije i suzbijanja HIV-a, AIDS-a i drugih spolno i krvlju prenosivih bolesti u našem društvu.

 

Izvor prilagođenog članka: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/health-standards-adolescents/en/