Održana regionalna savjetodavna radionica usmjerena osobama koje žive s HIV-om

Nastavno na održani međunarodni kongres Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi (15.03.2016.), koji je okupio brojne međunarodne i domaće stručnjake iz područja HIV-a i obradio teme zdravstvenih i psihosocijalnih izazova starenja s HIV-om namijenjen zdravstvenim djelatnicima u Hrvatskoj, organizirana je i održana regionalna savjetodavna radionica usmjerena osobama koje žive s HIV-om. Na radionici su sudjelovali stručnjaci i predstavnici nevladinih organizacija i institucija s iskustvom u radu i provedbi inicijativa i aktivnosti unaprjeđenja kvalitete života i izazovima osoba koje žive s HIV-om u zemljama srednje i jugoistočne Europe. Tijekom cjelodnevne radionice izneseni su ključni problemi i prijedlozi rješenja za poboljšanje djelovanja zdravstvenih udruga u regiji.

Ovo prvo takvo okupljanje predstavnika udruga iz zemalja regije u organizaciji HUHIV-a organizirano je s jasnim ciljem: ništa o nama bez nas – partnerstvo udruga pacijenata u razvoju kvalitete zdravstvene skrbi u svrhu obrazovanja, vrednovanja i poboljšanja medicinske skrbi i zdravstvenih ishoda.

Ciljevi su bili iznošenje iskustva i izazova u radu s osobama koje žive s HIV-om u lokalnim okruženjima s ciljem razumijevanja specifičnosti situacija u pojedinim zemljama i izazova koje je potrebno adresirati, definiranje ključnih regionalnih izazova i načina zajedničkog umrežavanja s ciljem jačanja regionalne društvene zajednice u provedbi razvoja djelovanja, rezultata i najboljih ishoda za osobe koje žive i stare s HIV-om te donošenje konkretnih i jasnih prijedloga, zaključaka, rješenja i akcijskog plana za započinjanje zajedničke regionalne suradnje kao temelj za daljnji razvoj konkretnih aktivnosti, implementacije i provedbe.

Predstavljeni su zaključci regionalnog istraživanja Iskustva osoba koje žive i stare s HIV-om u regiji iz priručnika Starenje s HIV-om, provedeno od strane koautora priručnika. Temeljem iznesenih rezultata istraživanja, svi sudionici radionice iznijeli su glavne spoznaje, izazove i svoja iskustva u radu s osobama koje žive s HIV-om u svojim okruženjima.

Zajednički stav je da zdravstveni sustavi moraju biti preoblikovani na način da mogu osigurati lakši pristup medicinskim intervencijama na temelju dokaza i znanstvenih spoznaja koje odgovaraju potrebama osobama koje žive i stare s HIV-om kao kroničnim oboljenjem i mogu pomoći u prevenciji ovisnosti o skrbi kasnije u životu. Zbog činjenice da se i dalje većina novih dijagnoza događa u zdravstvenom sustavu, u velikom udjelu u kasnim stadijima potrebno je utjecati na povećanje udjela pravovremenih dijagnoza, kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga i njege pacijenata, ali i na smanjenje stigme i diskriminacije razvojem znanja i svjesnosti u području upravljanja HIV-om. Činjenica je da udruge pacijenata moraju biti nadogradnja zdravstvenom sustavu s ciljem partnerstva između struke i potreba pacijenata te svojim djelovanjem utjecati na razvoj zdravstvenih ishoda.

Iz zajedničkih iskustava u radu s osobama koje žive i stare s HIV-om, evidentno je da njihove psihosocijalne i zdravstvene potrebe postaju složenije te postoje brojni izazovi koordinacije među pružateljima usluga, posebice u područjima biomedicinskih, socijalnih i političkih potreba. To uključuje pronalaženje inovativnih pristupa i rješenja u svrhovitoj upotrebi ključnih podataka i informacija o medicinskim aspektima, liječenju, aktivnom starenju, psihološkim i socijalnim aspektima, ljudskim pravima i drugim iskustvima osoba koje žive s HIV-om.

Zajednički zaključak radionice je započinjanje zajedničke suradnje u borbi protiv HIV-a u regiji, umrežavanjem u implementaciji dogovorenih prijedloga, na način da se napravi akcijski plan uz aktivno uključivanje svih predstavnika regije. Zajednička suradnja podrazumijeva ciljano djelovanje na probleme prepoznate tijekom radionice, pravednu raspodjelu zadataka, pridržavanje rokova, organiziranost i umreženost svih partnera te osiguravanje dostatnih izvora financiranja za provođenje zajedničkih akcija. Ova radionica svojevrsni je prvi korak u djelovanju protiv HIV-a na novoj razini, odnosno početak priče koju stvaraju različiti regionalni stručnjaci. U borbi protiv HIV-a nužna je suradnja civilnih društava, liječnika i stručnjaka iz svih razina zdravstvene i psihosocijalne zaštite i ljudi koji žive s HIV-om.

HUHIV se ovim putem zahvaljuje svim suradnicima, partnerima i prijateljima koji zajedno s nama pridonose zajedničkim planovima za zdravlje naše regije.

HUHIV se zahvaljuje GlaxoSmithKline Hrvatska koja je omogućila ovaj događaj.

Rezultati ove radionice prvi su korak u provedbi projekata Closing Gaps in HIV/HCV Continuum of Care / Care-independent PLHIV community.