Rezultati istraživanja o stavovima i informiranosti roditelja o spolnom zdravlju i rizicima za HPV infekciju

U našoj je zemlji dostupno besplatno cjepivo protiv HPV-a za djevojčice i dječake u 8. razredima, koji dokazano uzrokuje nekoliko vrsta raka u oba spola. No, prema rezultatima istraživanja svaki drugi roditelj ne zna da HPV može uzrokovati čak 6 vrsta raka te je interes za prevenciju cijepljenjem i dalje nizak.

Humani papiloma virus, skraćeno HPV, obuhvaća grupu od više od 150 tipova virusa, od kojih 40-tak uzrokuje bolesti kože i sluznice anogenitalne regije. Naziv dolazi od bradavica, lat. Papiloma, koje uzrokuju neki od tipova virusa. Određeni tipovi virusa mogu dovesti do nekih vrsta raka. Stoga se tipovi HPV-a se dijele se na: “visokorizične” odnosno onkogene tipove (16, 18, 31, 33, 45…..) i “niskorizične”, neonkogene tipove (6, 11, 42, 43, 44….). HPV je jedan od najčešćih uzročnika virusnih infekcija reproduktivnog trakta. Do zaraze može doći seksualnim kontaktom, odnosno intimnim dodirom kože ili sluznice. Većina spolno aktivnih žena i muškaraca zarazi se nekim od tipova HPV-a u nekom trenutku u životu. Infekcija HPV-om najčešće (u 9 od 10 slučajeva) prolazi unutar dvije godine od zaraze, bez ikakvih znakova bolesti.  No, kod nekih osoba infekcija potraje duže te se mogu javiti spolne bradavice i postoji mogućnost razvoja raka. U Hrvatskoj godišnje od raka vrata maternice obolijeva oko 370 žena, a svake godine umre više od 100 žena.

U Hrvatskoj je već desetak godina dostupno cijepljenje protiv HPV-a u pojedinim gradovima i općinama, a posljednje tri godine omogućeno je besplatno i dobrovoljno cijepljenje protiv HPV-a za sve učenice i učenike određene dobi. U školskoj godini 2018./2019. cijepljenje protiv HPV-a besplatno je i dobrovoljno za sve učenice i učenike 8. razreda osnovne škole.

Unatoč tome, postotak procijepljenosti i dalje je nizak te Hrvatska u velikoj mjeri zaostaje za drugim europskim zemljama. Jedan od ključnih razloga je i nedovoljna informiranost roditelja o cjepivu protiv HPV-a, jedinom cjepivu protiv raka vrata maternice u svijetu.

Deataljnije o HPV-u i cijepljenju protiv HPV-a: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/cijepljenje-protiv-humanog-papiloma-virusa-hpv-2018-2019/#h1

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, Povjerenstvo za prevenciju infekcija HPV-om i drugih spolno prenosivih bolesti, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u listopadu ove godine proveli su istraživanje o stavovima i informiranosti roditelja o spolnom zdravlju i rizicima za HPV infekciju, a rezultate su stručnjaci predstavili u prosincu 2018. u Centru za zdravlje mladih u Zagrebu.

Cilj istraživanja bio je istražiti stavove i informiranost roditelja o spolnom zdravlju i rizicima spolne aktivnosti s naglaskom na infekciju HPV-om. U istraživanju je sudjelovalo 500 roditelja djece u dobi do 18 godina. Provodile su se telefonske ankete, na koje je odgovorilo 35% dostupnih kućanstva, a oko 8% prekinulo je anketiranje.  

Svaki drugi roditelj nedovoljno je informiran o HPV infekciji, odnosno zna jako malo, a samo se oko polovina ispitanika informirala o infekciji HPV-om kod svog liječnika, ginekologa ili školskog liječnika.

Nešto više od trećine roditelja ne zna da HPV može uzrokovati spolne bradavice i kod muškaraca i kod žena, a svaki drugi roditelj ne zna da HPV može uzrokovati čak šest vrsta raka kod muškaraca i žena.

Svaki treći roditelj nikad nije ni čuo da je u Hrvatskoj dostupno besplatno cijepljenje protiv HPV-a za učenike i učenice osmih razreda osnovne škole.

Provedeno istraživanje pokazalo je da su djeca protiv HPV-a najčešće cijepljena u obiteljima koje imaju samo žensku djecu, a to se dijelom može povezati i s činjenicom da svaki šesti roditelj smatra da cjepivo protiv HPV-a trebaju primiti samo djevojčice, odnosno da je cjepivo nepotrebno za dječake.

Svaki treći roditelj maloljetne ženske djece ističe kako ne planira cijepiti djecu protiv HPV-a, dok je kod muške djece to svaki drugi roditelj. Najčešći razlozi nezainteresiranosti za cijepljenje nedovoljno je informacija i povjerenja,  te mišljenje da je cjepivo neistraženo. Prema rezultatima ankete, svaki treći roditelj nije se informirao o spolnom zdravlju svoje djece, od čega oko 20 % njih koji imaju djecu dobi 15 do 18 godina.

Rezultati istraživanja pokazuju da je informiranost javnosti nedovoljna. Situacija je u Gradu Zagrebu nešto povoljnija što se tiče opće informiranosti i procijepljenosti, što se može povezati s brojnim preventivnim akcijama i programima prevencije koji se odvijaju kontinuirano, no i tu ima prostora za poboljšanja. Nužno je poboljšati informiranje javnosti i roditelja kako bi mogli  donositi informirane odluke o zaštiti djece od posljedica bolesti uzrokovanih HPV-om.