Nacionalna kampanja Svjetskog dana hepatitisa 2017.

NACIONALNA KAMPANJA SVJETSKOG DANA HEPATITISA 2017 – MOBILNA APLIKACIJA SVE O HEPATITISU

Kao vodeća udruga u području poboljšanja zdravstvenih i socijalnih ishoda za sve hrvatske građane koji su izloženi riziku od infekcija ili žive s HIV-om, virusnim hepatitisima i/ili SPB, objavljujemo informacije o implementaciji i provedbi ovogodišnje inovativne nacionalne kampanje povodom Svjetskog dana hepatitisa te modernom pristupu prevenciji, obuhvatu osoba u povišenom riziku od izloženosti hepatitisima B i C te pravovremenom i uspješnom liječenju.

Internet i digitalna tehnologija dio su svakodnevnog života, a trend uporabe pokazuje da je ovo doba tehnologije i edukacije u pokretu. Medicina i farmacija, kao dio modernog načina življenja, postaju sve više digitalne, a time i dostupnije ljudima. Živimo u eri Google medicine, računala koja postavljaju dijagnoze, mobilnih aplikacija koje nude trijažu i podsjećaju da popijete svoje lijekove na vrijeme itd. Građanima i pacijentima dostupno je sve više mobilnih aplikacija i raznih digitalnih uređaja i liječnici također preuzimaju ulogu propisivača novih mobilnih rješenja (tzv. preskriptivne mHealth aplikacije). Sve se više prepoznaje važnost sudjelovanja zdravstvenih stručnjaka na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn), ne samo u promicanju zdravlja, nego i u edukaciji ili rješavanju kompleksnih slučajeva. mHealth mobilne aplikacije postaju usmjerene na niz kroničnih bolesti, pacijentima su dostupni novi „pametni“ zdravstveni uređaji u funkciji kvalitetnog informiranja i zaštite zdravlja, prepoznavanja rizika, ranog otkrivanja i što bolje kontrole bolesti, pacijente se motivira za brigu o zdravlju različitim inovativnim opcijama kojima se nastoji postići poboljšanje suradljivosti (npr. redovito uzimanje terapije).

Vodeći računa o specifičnostima virusnih hepatitisa, potrebi utjecaja na znanje i zdravlje opće populacije, ali i prepoznavanje rizične izloženosti hepatitisima B i C kao najtežim oblicima, izradom i implementacijom inovativne mobilne aplikacije Sve o hepatitisu i internetske platforme www.hepatitis.hr omogućili smo široki obuhvat građana pravovremenim i fleksibilnim pristupom informacijama s ciljem poboljšanja informiranosti i zaštite od infekcija virusima hepatitisa te očuvanja i unapređenja zdravlja, uključujući usmjerenost na populacije u povišenom riziku izloženosti hepatitisima B i C. Mobilna aplikacija Sve o hepatitisu sadržava informacije koje je važno znati o hepatitisu i njegovom utjecaju na jetru, vrstama hepatitisa, rizicima, načinima zaštite te preporuke za testiranje i mogućnosti testiranja diljem Hrvatske. Osim informativnog dijela, aplikacija nudi i interaktivne usluge kalkulatora rizika s ciljem prepoznavanja rizične izloženosti hepatitisima B i C uz savjete i preporuke za testiranjem, mogućnost direktnog kontakta sa stručnjacima koji će odgovarati na pitanja korisnika te interaktivni podsjetnik kao jednostavan način planiranja redovitog uzimanja lijekova ili drugih zadataka koji su važni za zdravlje, liječenje i izlječenje.

Aplikacija je dostupna u GooglePlay i AppStore-u kao interaktivan, privlačan i učinkovit način edukacije građana i pružanja preporuka o testiranju osobama u većem riziku od zaraze. Svrha je povećanje razine znanja i svijesti, doprinos prevenciji virusnih hepatitisa, povećanje obuhvata cijepljenjem i drugim oblicima zaštite, pravovremeno uključivanje u skrb i uspješno liječenje te, u konačnici, ostvarenje najboljih zdravstvenih ishoda za građane Republike Hrvatske, a i šire.

Mobilna aplikacija Sve o hepatitisu, njene povezane aplikacije i sustavi hepatitis.hr, besplatna su i informativna platforma izrađena u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Mobilnu aplikaciju i Nacionalnu kampanju Svjetskog dana hepatitisa 2017. podržava Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski Crveni križ, Hrvatsko farmaceutsko društvo, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu te mnogi drugi partneri i suradnici.

Kampanja će se oglašavati u domovima zdravlja, zavodima za javno zdravstvo, bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, ljekarnama, centrima za prevenciju ovisnosti, centrima za socijalnu skrb, probacijskim uredima, udrugama i organizacijama civilnog društva, ostalim javnim, državnim i lokalnim institucijama, na internetu i društvenim mrežama, Cinestar i Cineplexx kinima, nacionalnim TV i drugim medijima.

HUHIV zahvaljuje stručnjacima i partnerima HZJZ-a i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ na stručnom partnerstvu te Ministarstvu zdravstva na podršci u provedbi nacionalne kampanje.

HUHIV se posebno želi zahvaliti na doprinosu implementaciji mobilne aplikacije tvrtkama Abbvie i Medicopharmacia kao ključnim dionicima u području podrške i suradnje u aktivnostima organizacija civilnog društva i udruga pacijenata.

Ključne poveznice:

Nacionalna kampanja Svjetskog dana hepatitisa 2017. – http://huhiv.hr/svjetski-dan-hepatitisa/

Mobilna aplikacija Sve o hepatitisu – http://huhiv.hr/mobilna-aplikacija-sve-o-hepatitisu/

HUHIV godinama ustrajno radi na dokazima utemeljenom upravljanju i prevenciji HIV-a i virusnih hepatitisa, izgradnji modela kontinuuma skrbi koji olakšavaju pristup uslugama podrške, testiranja, skrbi i liječenja, uklanjanju zakonskih i regulatornih prepreka za uspješno javnozdravstveno upravljanje HIV-om i virusnim hepatitisima u svim postavkama na temelju dokaza i provođenju nacionalnih projekata nadzora, istraživanja i vrednovanja koji su u interesu oboljelih od HIV-a i virusnih hepatitisa.  Jedan od kontinuiranih prioriteta je poboljšanje zdravlja i socijalnih rezultata za stanovništvo u opasnosti ili zahvaćeno HIV-om, virusnim hepatitisima ili SPB u odnosu na zdravstvenu pismenost, prevenciju, testiranje, liječenje i upravljanje zdravljem te stigmu i diskriminaciju. Osiguravamo podršku zajednice u primjeni najbolje prakse i inovativnih pristupa, dijeljenju znanja, izgradnji partnerstva i učinkovitog angažmana zajednice, struke i ključnih dionika kao nadogradnja zdravstvenog sustava i sinergije institucionalnog zdravstvenog sustava i društvene zajednice, učinkovitog ulaganja u zdravlje građana, učinkovitog odgovora na potrebe oboljelih od HIV-a, virusnih hepatitisa i SPB te podrške razvoju zdravstvenih nadstandarda i interdisciplinarne skrbi.

WordPress PopUp Plugin

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa