Objava za medije – HUHIV predstavlja rezultate istraživanja Stanje kvalitete života osoba s problemom ovisnosti o drogama

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) nositelj je projekta Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde, financiranog sredstvima Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, u trajanju od 01.10.2021.  do 31.10.2022., kojim su se posvetili osobama s problemom ovisnosti o drogama čija je kvaliteta života obilježena kroničnim problemima mentalnog i fizičkog zdravlja.

HUHIV preko 20 godina aktivno djeluje kao vodeća nacionalna organizacija civilnog društva u području obuhvata marginaliziranih i socijalno isključenih osoba s problemima ovisnosti, raznih rizičnih oblika ponašanja i oboljelih od kroničnih zaraznih bolesti HIV-a i hepatitisa C. Za svoje korisnike pružaju aktivnu psihosocijalnu podršku i uključuju ih u programe zajednice.

Osobama s problemom ovisnosti o drogama nerijetko je otežan pristup brojnim socijalnim uslugama, a jedan od ključnih problema je nedostatak kvalitetne podrške po završetku tretmana, odnosno pri ponovnom uključivanju u društvo. Drugi veliki problem koji se javlja kod osoba s problemom ovisnosti o drogama je gubitak radnog mjesta i/ili otežano zapošljavanje zbog ovisničke prošlosti i zdravstvenih problema koji su posljedica konzumacije droga.

Osnovna svrha Projekta je utjecaj na izgradnju kvalitetnijeg sustava oporavka i resocijalizacije osoba s problemom ovisnosti. S tim ciljem provedeno je istraživanje stanja kvalitete života ovisnika s gledišta aktivnih korisnika droga i liječenih osoba s problemom ovisnosti diljem Hrvatske, koje je usmjereno na ispitivanje kvalitete života, psihosocijalne podrške te motivacije za prestankom konzumacije droga, rehabilitacijom i resocijalizacijom.

Kako bi ukazali na mogućnosti poboljšanja sustava te zagovarali uvrštavanje programa oporavka u javne pozive, HUHIV će predstaviti rezultate istraživanja na okruglom stolu s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske, 28. listopada 2022. Rezultate će predstaviti zajedno s ključnim suradnikom na projektu, Službom za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Rezultati bi također mogli pridonijeti donošenju budućih nacionalnih strategija suzbijanja zlouporabe droga i akcijskog plana te pomoći u planiranju budućih istraživanja.

Ovim projektom, također, jačaju zagovaračku ulogu organizacija civilnog društva usmjerenih na zdravstvo i osnaživanje ranjivih skupina, stoga su izgradili neformalnu mrežu sektorskih OCD-a (Mreža), s čijim su članovima proveli ispitivanje njihovih korisnika i štićenika. Obuhvaćeni su korisnici koji koriste usluge udruga za smanjenje štete i oni koji su uključeni u program liječenja u terapijskim zajednicama. To su organizacije s kojima već niz godina njeguju suradnju i kulturu solidarnosti kod upravljanja zajedničkim resursima i odgovorima na zajedničke probleme. Rad Mreže na aktivnostima ovog projekta ojačao je legitimitet nacionalnog utjecaja OCD-a na donošenje odluka koje su ključne za kvalitetu života ciljane populacije.

Više o projektu pročitajte na: https://huhiv.hr/inkluzijom-ranjivih-skupina-do-socijalne-pravde/

 

Projekt Inkluzijom ranjivih skupina do socijalne pravde je podržan sa € 13,570.20 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Hrvatke udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.