Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za djelovanje u kriznim situacijama

Organizacije civilnog društva (OCD) važani su dionici sustava budući da organiziraju i pružaju brojne, često vrlo vrijedne programe i usluge za članove društvene zajednice. One predstavljaju nadogradnju svih potrebnih sustava (zdravstvenog, socijalnog…) u onim segmentima koje državni sustavi ne mogu potpuno zahvatiti, a potrebni su za ostvarenje javnih ciljeva.

Nadalje, OCD u zajednici često pružaju usluge i podršku marginaliziranim, ugroženim i stigmatiziranim skupinama i pojedincima. Na primjer, OCD igraju ključnu ulogu u razvoju i provedbi učinkovitih mjera za smanjenje štetnosti uporabe droga, drugih vrsta ovisnosti i rizičnih ponašanja. Oni su također temeljni akteri za praćenje i evaluaciju programa i politika za poboljšanje dobrobiti zajednice.

OCD su u zajednici dobro pozicionirane za pružanje takvih usluga jer razumiju svoje lokalne zajednice i povezani su s osobama i grupama zbog kojih djeluju. Povezano s time, u odgovoru na ograničen pristup zdravstvenim ili socijalnim uslugama (često zbog straha od stigme, diskriminacije, komplicirane administracije i potrebe za anonimnosti), organizacije u zajednici često obuhvaćaju bitne usluge povezane sa nužnim i pravovremenim intervencijama i povezuju svoje korisnike s interdisciplinarnim institucionalnim sustavom.

U praksi, sposobnost učinkovitih intervencija prema potrebama lokalne zajednice i interakcije s kreatorima politike znatno varira. Primjerice, u području rada sa marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama koje se povezuju sa ovisnostima o drogama ili dugotrajnom isključenošću s tržišta rada, OCD igraju ključnu ulogu u razvoju i provedbi učinkovitih mjera za rješavanje negativnih posljedica po društvo. Oni rade izravno za i s osobama koje trebaju pomoć i dobro razumiju njihove dnevne potrebe.

Pored pružanja važnih usluga i programa, OCD u zajednici često igraju i važnu ulogu zagovaranja s ciljem jačanja sustava u kojem rade. Kako bi OCD uspješno provodile svoje visoko vrijedne programe, u stalnoj su potrazi za partnerstvom s ostalim organizacijama, institucijama, stručnjacima, ali i raznim izvorima financiranja od strane lokalnih i nacionalnih natječaja i programa suradnje i fondova kojima je stalo do dobrobiti korisnika i društva kojem služe. Svrha OCD i njenog angažmana je služiti kao most između institucionalnog sustava, njegovih ciljeva i potreba zajednice te unaprijediti suradnju i rješenja za najhitnije, nedovoljno obuhvaćene i ključne društvene izazove.

Međutim, kapaciteti OCD-a često nisu uvijek stabilni odnosno na razini zadovoljavanja svih potreba zajednice. Potrebno je više ulagati u jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na sve izazove društva, a posebice u vrijeme krize. Razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj ujedno osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.04.2.1.11 Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske donio je Odluku o financiranju projekta Jačanje kapaciteta OCD-a za djelovanje u kriznim situacijama – u iznosu od 441.983,51 kuna. Iznos sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (85%): 375.685,98 HRK. Iznos sufinanciran iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (15%): 66.297,53 HRK.

Nositelj projekta je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV), kojim će se jačati kapaciteti HUHIV-a kao OCD-a aktivnog u lokalnoj zajednici za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima. Posebnu pozornost posvetiti ćemo socijalno ugroženim osobama koncentirajući se na osobe liječene od ovisnosti, mlade u riziku od ovisnosti i osobe dugoročno isključene s tržišta rada. U tu svrhu izvršiti će se mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice, izraditi digitalni priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama te implementirati mobilna aplikacija za samopomoć ranjivim skupinama. Programom će omogučiti jačanje kapaciteta za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje i dobro upravljanje) te unaprjeđenje kapaciteta za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice izobrazbom predstavnika OCD-a u područjima financijskog upravljanja, fundraisinga i zakonodavnog okvira za djelovanje OCD-a.

Za više informacija posjetite internetsku stranicu projekta.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ