Dani otvorenih vrata udruga

Dani otvorenih vrata udruga održavaju se od 12. do 15. lipnja 2013. godine širom Hrvatske. Cilj je događanja građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj (posebice financirane iz javnih izvora) organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Očekuje se i predstavljanje aktivnosti odnosno rezultata projekata udruga financiranih iz pretpristupnih fondova EU.

Udruga HUHIV tradicionalno se uključuje u Dane otvorenih vrata te se svojim sadržajem i uslugama želi predstaviti građanima.

Dan otvorenih vrata 2013

Dani otvorenih vrata udruga uklapaju se u niz aktivnosti koje se ove godine širom Europe organiziraju povodom obilježavanja Europske godine građana 2013. Cilj je Europske godine građana potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava te sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa.
U organizaciji aktivnosti tijekom Dana otvorenih vrata udruga Ured za udruge surađuje s Hrvatskom mrežom volonterskih centara i Hrvatskom alijansom Europske godine građana te Uredom tehničke pomoći EU za organizacije civilnog društva-TACSO.

Pozivamo sve građane da se pridruže aktivistima i volonterima u svojoj zajednici na Danima otvorenih vrata udruga 2013. te upoznaju s programima i projektima koje provode udruge u Hrvatskoj. Više o Danima otvorenih vrata udruga, udrugama koje sudjeluju, što rade, gdje se nalaze i mogu li vam pomoći pronađite na stranici daniudruga.hr.

Budimo aktivni.
Budimo promjena koju želimo vidjeti u svijetu.