HUHIV na godišnjem sastanku europske mreže centara za testiranje COBATEST u 2022.

Udruga HUHIV je i 2022. nastavila svoje djelovanje u europskoj mreži COBATEST, koja potiče međusobno pomaganje i udruživanje snaga u borbi protiv HIV-a i drugih spolno prenosivih infekcija. Posebnu pažnju posvećujući statističkim podacima koje zajedno sakupljamo, ova mreža uspjela je objaviti važne zaključke koji nam služe u ovim javnozdravstvenim izazovima. U 2021. smo objavili i zajednički rad Increased integrated testing in community settings through interventions for change, including the Spring European Testing Week, koji potpisuju i stručnjaci udruge HUHIV.

Na ovom sastanku organiziranom 15. i 16. studenog udruga HUHIV bila i dijelom same organizacije, imajući svoga djelatnika kao člana Upravnog odbora inicijative COBATEST. Svrha godišnjih sastanaka mreže COBATEST je višestruka. Prvenstveno, članovi mogu razmijeniti važna iskustva, pogotovo vezano za izazovna vremena COVID-19 pandemije i priljeva imigranata s istoka kontinenta. Kao mreža koja mnoge zaključke stvara temeljem informativnih unosa korisnika diljem Europe u zajedničku bazu, na godišnjem sastanku već se tradicionalno predstavljaju godišnji izvještaji puni deskriptivne statistike, zapažanja i trendova s obzirom na protekle godine. Takve spoznaje nužne su za efektno usporavanje i zaustavljanje epidemije spolno prenosivim bolestima jer ih bolje razumijemo. Sastanci također otvaraju brojne prilike za suradnju.

Ukupno je 71 centar uključen u mrežu COBATEST poslao svoje podatke u zajedničku analizu u 2021. godini. Time je obuhvaćeno 128 409 osoba koje su se testirale na HIV, od čega su uglavnom to bili muškarci (66,7%). Nešto iznad trećine ukupnih korisnika bili su muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima, odnosno MSM (38,5%), a 0,9% testiranih korisnika je transrodno. Čak 44 uključenih centara testiralo je i hepatitis C, čime je ukupno obuhvaćeno 53 475 osoba, a testom na sifilis 53 475 osoba. Postotak pozitivnih rezultata je za hepatitis C 5,2%, a za sifilis 1,7%. Ovi podaci, uz brojne druge, uključuju rad brojnih zemalja diljem Europe – Španjolska, Njemačka, Hrvatska, Srbija, Češka i brojne druge – i izravno pokazuju uspješnost rada CheckPoint centra udruge HUHIV koji raspolaže statistikom jednakog ili većeg uspjeha vezano za obuhvat korisnika i usmjerenost testiranja na ključne populacije, od prosjeka Europe (iako nisu svi članovi europske zemlje).

Predstavnik udruge HUHIV moderirao je jednu od triju radionica na godišnjem sastanku na temu izazova povezanih s migracijom (uz fokus na imigraciju ukrajinskih državljana). Zaključci triju provedenih radionica su: postoji problem s obuhvatom imigrantske zajednice, mnoge zemlje bilježe veliki priljev imigranata, uz naglasak na Rumunjsku, Poljsku i Portugal. Rumunjska je privremeno stajalište za mnoge i imigranti su uglavnom žene i djeca, te osobe s invaliditetom. U Portugalu većina imigranata ima pristup testiranju kroz sobe za konzumaciju. Također postoji veliki problem s nedosljednim povezivanjem sa skrbi imigranata i bilježenjem toga podatka. Zajednički zaključak dviju grupa je bio potreba za kanalom vršnjačke podrške koja bi pojednostavila brojne procese.

Za kraj događaja, Jordi Casabona Barbara (CEEISCAT) iz Španjolske i Christos Krasidis (AIDS Action Europe) pokazali su svoju zahvalnost svakom prisutnom članu ove mreže za učestvovanje i dijeljenje ideja.