HIV osnove

HIV osnove

HIV (Human Immune deficiency Virus=virus humane imunodeficijencije) je virus koji uzrokuje AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome=sindrom stečene imunodeficijencije). AIDS je skup specifičnih bolesti i stanja do kojih dolazi zbog slabljenja imunološkog sustava pod utjecajem HIV-a.

1. TESTIRANJE NA HIV MOŽE TI SPASITI ŽIVOT
Za svaku HIV+ osobu bolje je da svoj status sazna što prije jer tako može prije započeti sa terapijom. Svake godine velik broj ljudi umire jer prekasno otkriju svoj status. Zbog toga je testiranje besplatno za sve.

2. TESTIRANJE I REZULTATI SU TAJNI
Klinika u kojoj se testiraš neće nikome otkriti tvoj HIV status.

3. NAJBOLJA POMOĆ DOBIVA SE U SPECIJALIZIRANOJ KLINICI
Liječnici specijalisti za područje HIV-a u specijaliziranoj klinici redovito će provjeravati tvoje zdravlje da bi utvrdili kako HIV utječe na tvoj imunološki sustav i objasnili kakva ti je terapija potrebna.

4. ANTIRETROVIRUNA TERAPIJA ZNAČI DUŽI I ZDRAVIJI ŽIVOT
Iako ne postoji lijek za HIV, uz terapiju se živi normalan i kvalitetan život.

5. LIJEKOVI SE MORAJU PRAVILNO UZIMATI
Ako ne uzimaš lijekove pravilno, postoji rizik da ćeš postati imun na taj i slične lijekove.

6. ANTIRETROVIRUSNA TERAPIJA ČUVA I POBOLJŠAVA ŽIVOT
Ipak, terapija može donijeti neke nuspojave. Recite to svom liječniku, postoji velika mogućnost da vam može pomoći.

7. ANTIRETROVIRUSNA TERAPIJA JE BESPLATNA
Sve HIV+ osobe primaju besplatnu terapiju te savjete psihologa i socijalnog radnika.

8. UNATOČ TERAPIJI, I DALJE JE MOGUĆE PRENIJETI VIRUS HIV-A NA DRUGU OSOBU
Kondomi štite od prenošenja HIV-a i ostalih spolno-prenosivih bolesti. Koristite kondome i nikad ne dijelite igle s drugima!

9. PRENOŠENJE VIRUSA SA MAJKE NA DIJETE MOŽE SE SPRIJEČITI U VEĆINI SLUČAJEVA
Antiretrovirusna terapija uz porod carskim rezom te izbjegavanje dojenja smanjuje rizik prenošenja na dijete na manje od 1%

10. BITNO JE VODITI BRIGU O SVOME ZDRAVLJU
Hranite se zdravo, smanjite stres, ne pušite, vježbajte! Informirajte se o HIV-u kako biste mogli što bolje odlučivati o svom zdravlju i terapiji.