AKTIVAN PRISTUP MARGINALIZIRANIM SKUPINAMA

Aktivni intravenski korisnici droga u svakom društvu predstavljaju veliki zdravstveni rizik za zajednicu. Osim bolesti ovisnosti koja je pogubna (svaki ovisnik osim sebe, svojom ovisnošću direktno ugrožava zdravlje još četiri osobe), ovisnici se često nalaze u situaciji komorbiditeta – bolovanja i od drugih bolesti. Najveći rizik kod ovisnika postoji u zarazi hepatitisom C i HIV-om.

Redovita testiranja (koja bi se kod ovisnika trebala raditi svaka tri mjeseca) omogućavaju ranu dijagnostiku zaraženosti ovisnika virusom hepatitisa C ili HIV-om. Rana dijagnostika bolesti omogućava učinkovito izlječenje (hepatitis C) odnosno normalnu kvalitetu života (HIV).

Kod provođenja brzih testiranja svjetski standard su OraQuick brzi testovi, koji se u svijetu primjenjuju posljednjih deset godina. Mnogobrojnim znanstvenim istraživanjima, velikim brojem provedenih testiranja dokazana je njihova učinkovitost i vjerodostojnost.

Testiraj se brzo i pouzdano iz sline

Odobren prvi HIV test za kućnu uporabu

Breaking news – brzi test na HIV u ljekarnama

S ciljem pristupa marginaliziranim grupama – intravenskim korisnicima droga – HUHIV je u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem tijekom 2012. g. proveo testiranja i. v. korisnika droga brzim “OraQuick” testovima na HIV i hepatitis C. Testiranja su provedena u Terapijskoj zajednici Đurmanec, “Harm Reduction” programu Hrvatskog Crvenog križa u Zadru, terapijskoj zajednici Vrbica kraj Osijeka udruge za borbu protiv ovisnosti “NeOvisnost” iz Osijeka, “drop in” centru udruge “NeOvisnost” u Osijeku i osječkom zatvoru.

Sveukupno je tim projektima bilo testirano 64 osobe. Sa svim osobama provedena su grupna i individualna savjetovanja, te dane preporuke sukladno njihovim nalazima i statusu.

Iskustvo provedenih testiranja ukazalo je na potrebu daljnjeg sustavnog testiranja marginaliziranih skupina.

Autor:

Dr. sc. Siniša Zovko, dr. med.
Hrvatski Crveni križ