Edukacijska radionica: Kako ranije otkriti infekciju HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim spolno prenosivim bolestima (SPB)

09.12.2019.  u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, 10000 Zagreb, održana je edukacijska radionica „Kako ranije otkriti infekciju HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim spolno prenosivim bolestima (SPB) – izazov u liječničkoj ordinaciji”.

Radionica je okupila oko 50 polaznika i bila je namijenjena liječnicima opće/obiteljske medicine, ali i liječnicima drugih specijalnosti te drugim stručnjacima, uključujući organizacije civilnog društva, kao edukacija, do-edukacija i obnavljanje znanja.

Radionicu je organizirala Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa s suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Školom narodnog zdravlje „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, Referentnim centrom za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om Ministarstva zdravstva, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Koordinacijom hrvatske obiteljske medicine (KoHOM).

Radionica je bila bez kotizacije i svim registriranim sudionicima upisani su bodovi pri HLK prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.

Program i sadržaj radionica te edukacijski materijali za radionice izrađeni su u suradnji HZJZ-a, Klinike za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, i organizacije obiteljske medicine.

Teme radionice bile su pristup i skrb za pacijente pod povećanim rizikom, procjena rizika i indikacije za testiranje na HIV, novosti u liječenju infekcije HIV-om i virusnih hepatitisa, komorbiditeti, psihološki aspekti, stigma i diskriminacija.

Procjena rizika za infekciju HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim SPB, preporuka za testiranje i savjetovanje o rizicima i načinima zaštite važne su mjere primarne i sekundarne prevencije infekcija koje se prenose spolnim putem i krvlju te pridonose zaštiti i unapređenju spolnog i reproduktivnog zdravlja opće populacije i populacija pod većim rizikom za navedene infekcije (osobe koje učestalo mijenjaju spolne partnere, muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima, osobe koje injektiraju droge, mladi i dr.)

Program i predavači:

 • HIV, virusni hepatitis i SPB u Hrvatskoj – epidemiološki pregled i važnost praćenja – prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
 • Novosti i postupak liječenja infekcije HIV-om, prof. dr. sc. Josip Begovac, dr. med.
 • Novosti i postupak liječenja virusnih hepatitisa B i C – prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med.
 • Procjena rizika za zarazu HIV-om, virusnim hepatitisima i SPB, savjetovanje o testiranju i prevenciji, prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med.
 • Indikatorska stanja za testiranje na HIV – prim. dr. sc. Šime Zekan, dr. med.
 • Virusni hepatitisi s aspekta liječnika obiteljske medicine, prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr.med. Infekcija HIV-om i spolno prenosive bolesti (SPB) s aspekta liječnika obiteljske medicine, Hrvoje Vinter dr. med.
 • Psihosocijalna podrška i povezivanje sa skrbi osoba koje žive s HIV-om i virusnim hepatitisom, Maja Erceg Tušek, mag. psych.
 • Uloga liječnika obiteljske medicine u prevenciji infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i SPB te zaštiti i unapređenju spolnog zdravlja, prim. Vjekoslava Amerl Šakić, spec. školske medicine i obiteljske medicine, predstavnica KoHOM-a
 • Savjetovališta za dobrovoljno svjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i SPB u Hrvatskoj, prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.
 • Popodnevna poliklinika za muškarce, prim. dr. sc. Šime Zekan, dr. med.
 • Demonstracija testiranja brzim testovima

Svrha, opći i specifični ciljevi

Svrha radionice bila je povećati svjesnost liječnika o važnosti ranog otkrivanja infekcije HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim SPB te edukacija liječnika o pristupu pacijentima s povećanim rizikom za navedene infekcije uključujući procjenu rizika i preporuke za testiranje. Ove aktivnosti sukladne su globalnim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i drugih koji su u svojim strateškim dokumentima i akcijskim planovima za prevenciju HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i SPB postavili za cilj, među ostalima, testiranje i rano otkrivanje navedenih infekcija kao značajnog čimbenika prevencije. Također, davanje preporuka za testiranje i provedba testiranja prilika je za djelovanje na smanjenje rizičnih ponašanja odnosno primarnu prevenciju. Liječnici primarne zdravstvene zaštite, kao medicinski profesionalci osobe su prvog kontakta s pacijentima kod kojih je olakšan pristup (nije potrebna uputnica), imaju priliku procijeniti rizik, preporučiti (postoji li želja i mogućnost omogućiti testiranje u ambulantama) testiranje i edukaciju za usvajanje preventivnih ponašanja osoba pod povećanim rizikom. Edukacija, smanjenje rizičnih ponašanja i rano otkrivanje infekcije HIV-om i drugim SPB, među ciljevima su Nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a. Razna istraživanja i dosadašnja iskustva pokazuju da liječnici obiteljske medicine rijetko razgovaraju o spolnim infekcijama i drugim problemima vezano uz spolno i reproduktivno zdravlje sa svojim pacijentima, a da bi sami pacijenti željeli razgovarati o tim temama ako bi liječnik inicirao razgovor.

Opći ciljevi:

Doprinos poboljšanju ranog otkrivanja infekcija HIV-om i drugim SPB (sekundarna prevencija), te edukaciji o rizicima i načinima zaštite kod pacijenata (primarna prevencija), te unaprjeđenju i promicanju zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Hrvatskoj.

Radionica je imala ciljeve:

 • Približiti i upoznati s konceptom savjetovanja i testiranja na HIV, virusne hepatitise i SPB
 • Pružiti brz i jednostavan pregled važnih segmenata rada u pristupu osobama pod većim rizikom (ključne populacije), procjeni rizika i savjetovanju i testiranju na HIV, virusne hepatitise i SPB
 • Dobiti uvid u mogućnosti anonimnog i besplatnog testiranja u Hrvatskoj (savjetovališta u ZZJZ, testiranje u zajednici)
 • Dobiti mogućnost razmjene iskustva s kolegama

Rezultati:

Liječnici opće/obiteljske medicine, ali i drugi zainteresirani zdravstveni djelatnici nakon sudjelovanja na radionici stekli su dodatna znanja kako proaktivnim pristupom pridonijeti prevenciji, ranom otkrivanju i pravovremenom liječenju infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa i drugih SPB te zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja kod svojih pacijenata.

LITERATURA / IZVORI ZA EDUKACIJU:

Sadržaj radionice bit će uskoro dostupan u obliku e-tečaja.

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ