Znaju li mladi dovoljno o spolnom zdravlju?

Analiza testova predznanja učenika srednjih medicinskih škola

Znanja iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja usvajaju se iz više izvora. Nešto doznajemo iz škole, nešto od roditelja, a u zadnje vrijeme se ističe internet kao jedan od najdostupnijih izvora informiranja. Liječnici su također važni i vjerojatno najtočniji izvori informiranja o spolnom zdravlju. Ipak, jesu li te informacije zadovoljavajuće za razvoj trajnih vještina odgovornog spolnog ponašanja?

Stručnjaci udruge HUHIV već godinama educiraju mlade u području spolnog zdravlja – u godini u prosjeku educiraju 500 mladih te odgovaraju na preko 1000 online upita osoba svih životnih dobi koje su u brizi i traže informacije i podršku. Iako se radi o različitim sadržajima tih upita, od pitanja vezanih za kontracepciju i zaštitu od spolno prenosivih bolesti, do dostupnosti mjesta za testiranje i više psiholoških tema poput pristanka na spolni odnos i podrške u promjeni navike spolnih ponašanja koja izazivaju nezadovoljstvo,  zajednički nazivnik tema je – niska razina informiranosti i percepcije podrške u području spolnog i reproduktivnog zdravlja. Udruga HUHIV je u partnerstvu s HZJZ-om, kontinuirano pružala odgovore na pitanja mladih u projektu Volim zdravlje UP.02.2.1.04.0017 financiranom iz Europskog socijalnog fonda, kroz edukacije mladih, u svrhu jačanja kompetencija zdravstvenog sustava te utjecaja na zaštitu zdravlja, prevenciju bolesti, stigmu i diskriminaciju. U sklopu projekta učenici srednjih medicinskih škola su rješavali upitnike predznanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju, a rezultati su pokazali stvarnu sliku razine znanja.

47,8% ispitanih učenika srednjih škola smatra da je HIV  najčešća virusna spolno prenosiva infekcija, iako je, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, jedna od rjeđih u Hrvatskoj. Takva informacija svjedoči o tome koliko je HIV pod povećalom kada razgovaramo o spolnom i reproduktivnom zdravlju. Zbog te činjenice druge spolno prenosive infekcije mogu postati sekundarne te izazivati manju brigu, posebno u situaciji izostanka simptoma (o tome više kasnije).

Tek četvrtina učenika (26,1%) zna da je virusni hepatitis C izlječiva bolest. Važno je da ovo postane poznata informacija svima jer krivo vjerovanje da hepatitis C nije izlječiv igra značajnu ulogu u prepoznavanju potrebe za testiranjem, tako da demotivira osobe u riziku da pristupe testiranju zbog povećanog straha, te započnu liječenje ako je ono potrebno. Također značajno pridonosi stigmi osoba koje su u povišenom riziku od hepatitisa C, te onima koji su oboljeli.

57% učenika srednjih škola ne zna da je terapija za osobe koje žive s HIV-om vrlo učinkovita čime se postiže potpuna nezaraznost čak i u situacijama najčešćeg načina prijenosa (nezaštićeni spolni odnos). Drugim riječima, osoba koja živi s HIV-om uslijed uspješne terapije ima nemjerljivu količinu virusa u krvi i ne može prenijeti zarazu na drugu osobu. Radi se o jednom od najvećih znanstveno-medicinskih otkrića koje je omogućilo siguran i ispunjen život osobama koje žive s HIV-om, te važan korak u borbi protiv stigmatizacije tih osoba. Ako se te informacije sustavno ne uče u školi i ne ponavljaju kroz život čak i osobama koje svjesno nemaju nikoga bližnjeg tko živi s HIV-om, ne možemo računati na eliminaciju kolektivnog društvenog izazova – stigme. Informacije su nužne, ali nisu dovoljne. Potreban je odgoj društva kroz školstvo, zdravstvo, zakonodavstvo i kulturu društva, sve do nukleusa – same obitelji.

Da postoje cjepiva protiv nekih spolno prenosivih bolesti zna tek 63,8% (dostupna cjepiva su za hepatitis B, kao i visokorizične tipove HPV-a), a niska razina znanja pokazala se i u podatku da čak tri četvrtine učenika (75,8%) smatra da su bakterijske spolno prenosive infekcije uvijek popraćene simptomima u genitalnom području. Mogu li mladi sami prepoznati kada je vrijeme za testiranje na spolno prenosive bolesti?

Podaci koje smo naveli tek su neki koji pokazuju stanje informiranosti mladih. Podsjetimo se – iako se radi o mladima koji završavaju srednje medicinske škole, izrazili su velik interes za ovim temama kroz e-learning edukacije dostupne na portalu Volim zdravlje uključujući ih u doedukaciju ili programe vršnjačkih edukacija. Online učenju putem portala Volim zdravlje do sada je pristupilo preko 25 srednjih medicinskih škola u Hrvatskoj, studenti medicinskih fakulteta te postojeći zdravstveni djelatnici sa preko 2.000 upisanih online tečajeva u svrhu osobnog i profesionalnog usavršavanja. Intervju kao primjer dobre prakse kreativnog poučavanja učenika pročitajte ovdje.

Kod ostale populacije srednjoškolaca možemo predvidjeti i slabije rezultate, te konačno zaključiti – edukacija o spolnom zdravlju sa svrhom stvaranja trajnih vještina odgovornog spolnog ponašanja, smanjenja rizičnih ponašanja, prevencije bolesti i očuvanja zdravlja u trenutnom obrazovnom sustavu se treba razvijati. Čak i učenici srednjih medicinskih škola koji obrađuju specifične zdravstvene teme i zdravlje općenito imaju značajnog prostora za razvoj kojeg sami izražavaju, a rezultat je to potrebe za unaprjeđenje sustava koji će prije svega prihvatiti da su mladima potrebni moderniji programi u skladu sa njihovim potrebama, a zatim prihvatiti i odgovornost za to. Educiranje mladih, stalno ponavljamo, pomaže u smanjivanju spolno prenosivih bolesti i neplaniranih trudnoća, odgađa prva spolna iskustva i zbog svega navedenog, povoljno djeluje na demografsku sliku Hrvatske. Zdravlje se štiti znanjem i odlukama, poput znanja o tome kako se spolno prenosive bolesti prenose ili poput znanja koje eliminira stigmu i diskriminaciju prema oboljelima, posebice među budućim zdravstvenim djelatnicima kao temeljima oblikovanja zdravstvenog sustava. Znate li da neliječena klamidija, koja je često asimptomatska, u kasnijim fazama uzrokuje neplodnost? Zaista je svima u interesu da razumijemo svoje spolno zdravlje.

Također, sustavna podrška u procesu informiranja građana o spolnom i reproduktivnom zdravlju na žalost nije uvijek prisutna, iako je ona nužna kako bi se prakticirala odgovorna spolna ponašanja. Odgovorna spolna ponašanja nisu samo korištenje kondoma prilikom spolnih odnosa zbog zaštite od spolno prenosivih infekcija i neplanirane trudnoće, iako ih uključuju. Odgovornost je šira, a tiče se i mentalnog zdravlja. Informiranje i spolno odgovorno ponašanje svačija je odgovornost, ali najveća je odgovornost institucionalnih struktura koje moraju ukazati na važnost dostupnosti ne samo informacija, već i interdisciplinarne podrške za svakoga.

Rezultat već spomenutog projekta, a ujedno i učinkoviti odgovor na navedene izazove je portal Volim zdravlje, izrađen u suradnji udruge HUHIV i HZJZ-a, koji na jednom mjestu okuplja važne stručnjake u području spolnog zdravlja, ali i šire. Besplatni e-learning portal Volim zdravlje namijenjen je zdravstvenim djelatnicima, budućim zdravstvenim djelatnicima i svima koje te teme zanimaju. Dostupan je na linku https://volimzdravlje.hr/ te se sadržaji redovito ažuriraju kako bi građanima Republike Hrvatske omogućili mjesto provjerenih, suvremenih i točnih informacija u području prevencije bolesti i očuvanja zdravlja.