Intervju: Volim zdravlje kao primjer dobre prakse kreativnog poučavanja učenika

Online učenju putem portala Volim zdravlje do sada je pristupilo preko 25 srednjih medicinskih škola u Hrvatskoj, studenti medicinskih fakulteta te postojeći zdravstveni djelatnici sa preko 2.000 upisanih online tečajeva u svrhu osobnog i profesionalnog usavršavanja.

Volim zdravlje kao pristup edukaciji prilagođen je zahtjevima suvremenog doba koji služi za razvoj znanja i kompetencija u području zdravlja. Namijenjen je studentima i učenicima zdravstvenog i medicinskog obrazovnog usmjerenja, zdravstvenim djelatnicima, stručnjacima mentalnog zdravlja, odgojno-obrazovnim djelatnicima i svima koji imaju želju proširivati svoja znanja o temama iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja, ali i drugim zdravstvenim temama.

Obratili smo se Zdravstvenoj i veterinarskoj školi Dr. Andrije Štampara Vinkovci s kojima smo napravili intervju povodom korištenja edukacijskih sadržaja portala Volim zdravlje i provođenja edukativnih predavanja i radionica s učenicima, educiranju tima učenika edukatora koji su educirali kolege učenike vršnjake svoje škole te učenike drugih škola.

Intervju povodom korištenja edukacijske platforme Volim zdravlje naglašava primjer dobre prakse kreativnog poučavanja učenika, vrednovanja te evaluiranja ishoda učenja namijenjenog za edukaciju i informiranje sadašnjih i budućih zdravstvenih djelatnika i svih koji vole zdravlje o temama iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja i drugim povezanim temama.

Razgovarali smo s psihologinjom škole Sandom Horvatović i s učenicom 4. razreda Karlom Jakuš u ime vršnjačkih edukatora škole.

Intervju: Sanda Horvatović, psihologinja škole

Smatrate li da su vršnjačke edukacije važne i potrebne za učenike općenito ali i za školu u cjelini? Zašto?

Osobna iskustva utvrđena na temelju vršnjačkih edukacija koja se u našoj školi provode više od 8 godina pokazali su se kao iznimno efikasnima jer imaju trostruku dobrobit, kako za učenike edukatore i učenike u edukaciji, tako za školu, ali i društva u cjelini . Naime, edukacija vršnjaka je ciljana iz razloga što se odvija na razini koja je pristupačnija za učenike koje se educira jer je kognitivna razina misaonih operacija kompatibilnija bez apstraktnosti. Učenici edukatori imaju prostor kreiranja u skladu s interesima svojih vršnjaka te kvalitetnom pripremom  stječu osobnu satisfakciju koja podiže samopouzdanje i samouvjerenost u vlastitim potencijalima te djeluje motivirajuće i na edukatore i na učenike u edukacij

Na koji način ste motivirali učenike da se zainteresiraju za teme iz platforme Volim zdravlje i postanu edukatori?

Kako smo već uhodani u edukaciji vršnjaka jer imamo Tim edukatora koji provode edukaciju vršnjaka s temama koje je Portal „Volim zdravlje“ obuhvatio u svom projektu sadržajnih aktivnosti koje su privlačne i za koje mladi pokazuju poseban interes, mogu reći kako je interes aktualan i samim programom obrazovanja u zanimanju; medicinska sestra/tehničar te u pristupu i radu nemaju tabu tema kao u drugim srednjim školama, tehničkim, obrtničkim, ili gimnazijskim programima. Nakon što je platforma Volim zdravlje prezentirana na satu razrednog odjela, ali i izvannastavnim aktivnostima, naši su edukatori/ce s zadovoljstvom prionuli pripremama i prezentiranju sadržaja. Na kraju su pokazali svoja prezentacijska umijeća i vještine na jedan sat „generalne probe“. Prethodno smo, kao voditeljica preventivnog programa, dogovorile termine provedbe s učenicima naše, ali i drugim srednjim školama (stručnim suradnicima/cama i ravnateljima) nakon čega je proces krenuo u realizaciju.

Jeste li pratili koliko je učenika upisalo i položilo e-learning tečajeve na portalu Volim zdravlje i koliko su bili uspješni u tome?

Što se tiče e- learning tečajeva na portalu Volim zdravlje, prošlo je više učenika, ali njih 18, možda čak i više, su uspješno apsolvirali te dobili certifikate za određene teme i sadržaje. Upravo u ispitima provjere te kvizovima znanja osjetili su tu intrinzičnu motivaciju pokazati i potvrditi koliko su usvojili znanja iz ponuđenih tema te koliko su stekli umijeća, vještina i navika te sposobnosti transferirati usvojene edukativne sadržaje.

Po Vašem mišljenju, koje područje iz ponuđenih tema na portalu Volim zdravlje biste izdvojili kao najizazovnije za učenike?

Kako su srednjoškolci – adolescenti mladi ljudi koji vole istraživati sebe i svijet oko sebe te kao donekle formirane odrasle osobe postaju posebno aktivni u socio-emocionalnom razvoju jer je fizički prisutan sam po sebi, nekako se poseban interes pokazuje za emocionalnu komponentu povezanu s spolnom ne/zrelošću. Spolno zdravlje im je iznimno važno, zdravlje u svakom kontekstu, prevencija HIV/AIDS-a, ali i prava u  zdravstvenom sustavu te stigmatizacija u istom.

Možete li procijeniti u kojoj mjeri su edukativni sadržaji Volim zdravlje portala utjecali na znanje učenika u odnosu na standardni
školski program?

Portal Volim zdravlje je odlično koncipiran što se tiče informatičke podrške i sustava u cjelini te se sadržaji uče i usvajaju putem opuštenog školskog ozračja, bez nametanja ograničenja i okvira. U takvom jednom sistematičnom i kvalitetno osmišljenom modelu mogu slobodno debatirati, razgovarati, istraživati i procjenjivatise, te se neposredno mogu vidjeti razine usvojenosti i primjenjivosti vlastitoga znanja i komparirati s drugima, pritom obogaćivajući vlastito iskustvo. Svako učenje koje ne stvara fiksiranost i pritisak (kao učenje putem portala Volim zdravlje) daleko je efikasnije i praktičnije, bolja je koncentracija, a učenje uz zabavu potiče ili pobuđuje interes za druga srodna i šira disciplinarna i multidisciplinarna područja.

Intervju: U ime vršnjačkih edukatora škole: Karla Jakuš, učenica 4. razreda

Što te je motiviralo da se angažiraš kao vršnjački edukator i zašto smatraš to dobrom metodom edukacije u školi?

Aktivno sudjelovanje u aktivnostima Preventivnog programa škole te edukacijama i radionicama koje održavaju psihologinja i pedagoginja zainteresirali su nas na prvom susretu i nadalje postali smo važna karika u izvannastavnim aktivnostima . Onda smo stekli opći uvid kako u onome što činimo i onome kako se ponašamo te na taj način  uvidjeli smo problem kako naši vršnjaci nisu dovoljno educirani o određenim temama koje su za velik broj učenika nepoznanica, ili tabu tema.

Opiši kako ti je razgovarati o temama spolnog zdravlja sa svojim vršnjacima?

Ne predstavlja nam problem s obzirom da smo mi educirani o spolnom zdravlju i da je spolno zdravlje sastavni dio općeg zdravlja.  Nakon što smo dobro pripremljeni, educirani onda smo shvatili kako je velika prednost edukacija vršnjaka jer smo na istoj kronološkoj, ali i mentalnoj razini te nastojimo vršnjacima pružiti što konkretniju, jasniju edukaciju kako bi podigli razinu svijesti mladih  o važnim čimbenicima spolnog zdravlja.

Koje su teme učenicima najzanimljivije, odnosno koje brige ili interesi učenika dolaze do izražaja tijekom edukacija?

Teme su u velikome povezani s programom obrazovanja samo što je putem Portala Volim zdravlje zanimljivije jer nakon odrađene teme možemo provesti kviz znanja, kratke radionice o prevenciji  spolnih bolesti, HIV/AIDS , načinima zaštite te interes za anatomiju spolnog sustava čovjeka. Naša interakcija s vršnjacima je komotnija, bez ustručavanja i lakše se uključuju u diskusiju.

Smatraš li da su edukativni sadržaji Volim zdravlje portala utjecali na razinu tvog znanja kao edukatora? U kojim temama konkretno?

Apsolutno su utjecali na našu razinu znanja jer usvojenost nije isforsirana zbog ocjene koja najčešće bude privremenog trajanja već kao opće kognitivno znanje koje je trajno pohranjeno.  Ponosni smo što smo mogli našim vršnjacima pobliže objasniti  važnosti pozitivnog stava prema svom tijelu i zdravlju, prema spolnom zdravlju, zaštite te prava bolesnika u zdravstvenom sustavu. Najviše su nam pomogli e – tečajevi o tome “Kako razgovarati o spolnom zdravlju” i “Muški i ženski spolni sustav”, teme o aktualnom COVID-19 virusu, komunikaciji i diskreciji u razgovoru s zdravstvenim radnicima.

U kojoj mjeri će vršnjačke edukacije iz područja spolnog zdravlja pridonijeti budućem profesionalnom radu u struci?

Tako što imamo određenu razinu predznanja koju možemo dalje nadograđivati kroz daljnji nastavak  obrazovanja što nas donekle mogu odrediti u  profesionalnoj orijentaciji – profesiji.  Veoma je značajno što vršnjačkim edukacijama podižemo svjesnost o važnosti spolnog zdravlja, posebno kod učenika koji nemaju stručne sadržaje u svom programu obrazovanja.  Stekli smo vještine kojima znamo na koji način pristupiti navedenim temama te kako ih pobliže objasniti našim vršnjacima.

———————–

Hvala mladima i djelatnicima Zdravstvene i veterinarske škole Dr. Andrije Štampara Vinkovci na hvalevrijednom primjeru kreativnog razvoja znanja.

Ponosni smo na projekt Volim zdravlje ponajviše zbog ovakvog iskustva i učinaka koje ostvarujemo u doprinosu za kvalitetniji obrazovni i zdravstveni sustav. Posebno smo ponosni na mlade i njihove mentore u obrazovnom sustavu koji kreativnim i proaktivnim pristupom utječu na razvoj znanja i kompetencija u svom okruženju i dobrim primjerom potiču i druge.

Hvala svim partnerima, zdravstvenim institucijama i stručnjacima koji i dalje sudjeluju u kreiranju novih edukativnih sadržaja.

Pratite nas i dalje jer Volimo zdravlje!

HUHIV

HUHIV

DONIRAJ

Hvala Vam što svojom donacijom pridonosite zaštiti zdravlja!

Zahvaljujući vama, više ljudi koji trebaju zaštititi svoje zdravlje mogu dobiti potrebnu podršku kada im je potrebna.

DONIRAJ